Bildelink fra venner og bekjente – er ikke det greit da?

For tiden herjer det et virus på Facebook og MSN – ene og alene fordi folk klikker ukritisk på bildelinken i meldingen. Ikke la deg lure til å klikke selv om meldingen kommer fra en du kjenner. I teksten jeg har fått utallige ganger i senere tid står det i alle fall "http://vinamost.net/images/facebook/get.[…]=IMG39342173.JPG".

Egentlig burde det ikke være så vanskelig å se at dette er en melding som ikke er skrevet av vedkommende, det står gjerne engelsk tekst eller kun en bildelink nevnt i meldingen.

Felles for meldingene er at de inneholder en link med filendelsen "JPG.scr" – men i selve teksten ser det kun ut til at det er snakk om en JPG-fil (en bildefil). Det er ikke korrekt. Bak denne linken gjemmer det seg en trojaner eller et virus som har en Backdoor-funksjon gjemt i seg.

Dersom du klikker på linken dukker det opp et vindu som ber deg om å lagre eller kjøre fila. Her viser jeg hvordan dette ser ut i nettleseren Opera:

Bruker jeg derimot Chrome, lastes filen ned automatisk – heldigvis har jeg AVG 2012 installert på maskinen – det sikrer meg greit med følgende advarsel:

Dersom du kjører fila blir viruset aktivert og alle dine venner får via meldingssystemet eller chatten tilsendt en bildelink fra deg. Slik sprer dritten seg.

Sannsynlig vil et slikt backdoor-virus sniffe brukernavn, passord, cookies og annet som skjer via ditt tastatur, så det er på sin plass å være forsiktig.

Hvordan skal du sikre det best mulig for å unngå å bli lurt? Punktene nedenfor er helt elementære, men likevel er det mange som ikke bryr seg om dem….

 • Et antivirusprogram som ikke er utdatert. Jeg anbefaler AVG antivirus til enkel internettbruk med fornuftige brukere eller McAfee Total Protection 2012 dersom du har ufornuftige brukere i huset (store og små som klikker på alt mellom himmel og jord).
 • Pass på at brannmuren din er i orden (jeg klarer meg lenge med Windows brannmur – men du må kanskje utvide?)
 • Ikke klikk på filer du ikke vet hvor kommer fra
 • Ikke klikk på tvilsomme linker eller filer som du får tilsendt – selv fra venner 

Men hva kan du så gjøre dersom "uløkka" er ute og du har klikket på linken?

 • Scan pc'en din med antivirusprogrammet ditt og gjør det som programmet anbefaler i forhold til å fjerne mistenkelige filer etc.
 • Rens maskinen din for spion- og søppelprogrammer med Malwarebytes. Les bruksanvisning her.
 • Ikke bruk pc'en til "seriøse" ting som nettbank osv. til du er sikker på at maskinen er virusfri.
 
Spør meg gjerne dersom du lurer på noe – det er en grunn til at jeg aldri har hatt virus på noen av mine maskiner gjennom over 20 år med internett og modembasert kommunikasjon med utenomverdenen.

Tverrfaglig bruk av tegneserier

Å lage tegneserier i undervisningen er en velkommen måte å jobbe på, som oftest skjer dette i fag som norsk, engelsk eller kunst og håndverk. Men slike elementer kan være like interessant å bruke i andre fag.

Nylig oppdaget jeg tjenesten Cartoons for the Classroom – en amerikansk-basert nettside som har en klar politisk brodd. Den passer nok derfor helst for eldre klasser (videregående), men akkurat denne uken har de en enkel konkurranse som vi i grunnskolen kan bruke med våre litt yngre elever.

Det hele er enkelt nok – Oppgavearket finner du her. La elevene studere bildet (ikke glem detaljene i bakgrunnen) og komme opp med gode ideer til utsagn som passer i snakkeboblen. Kanskje man på en enkel måte kan snakke litt om finanskrisen i kombinasjon med Halloween?

Cartoons for the Classroom har forresten også et utmerket evalueringsark som kan brukes.

Relaterte artikler:

Tips til å lage tegneserie på nett

Bruke Lego Comic Builder til å lage tegneserie

Vis kunstneren i deg selv uten å ha talent

Sært og godt digitalt verktøy i kunst og håndverk

Og til slutt kan jeg ikke dy meg for å ta med en liten beskrivelse av læreren – i en comic selvsagt:

Senterpartiet/Bondepartiet 90 år i Sigdal

Leste i dag på Facebooksiden til ordfører Kari Ask at Sigdal og Eggedal Senterparti feirer 90-års jubileum i dag. Det er en vital og sterk 90-åring som skal feires og undertegnede gratulerer. Men litt malurt i begeret er på sin plass når meningsmålingene for Senterpartiet nasjonalt viser at partiet faller under sperregrensen. Ifølge Senterpartiets nestleder kan det dårlige resultatet ha med jakta å gjøre – vel, vi vet ikke det akkurat.

Det er i alle fall en super nyhet for oss som misliker særinteressepartier – men har ingen betydning i Sigdal der SP fikk 41,5% av stemmene ved kommunevalget denne høsten. Likevel fikk både jubileet og "Navarsete ville vært eneste stortingsrepresentant for SP"-nyheten meg til å lese littegrann om Senterpartiets historie – dvs. Bondepartiets historie (frem til 1959) og Senterpartiets historie (fra 1959).

Wikipedia forteller følgende om de politiske argumentene som førte til dannelsen av Bondepartiet (som i begynnelsen – og kanskje fortsatt – ble styrt av Norges Bondelag):

Hovedsakene for Bondepartiet i de første årene:
 • Bedre vilkår for kornbøndene i Norge (kjent som kornsaken)
 • Støtte til nydyrking av jord
 • Lavere skatter for bønder
 • Bondepartiet stilte seg i opposisjon til den økonomiske liberalismen som rådet i både Venstre og Høyre, med krav om tollvern og statsstøtte til jordbruket, i tillegg til tollerstatning for fiskerinæringen.
 
Mitt spørsmål i min lille Bondeparti-quiz er enkelt: Hvilke av disse punktene er nedprioritert i dag?
Eller har Senterpartiet anno 2011 de samme kampsakene?
Kan vi være enige om at Bondepartiet anno 1921 var et særinteresseparti?

Nye valgfag i ungdomsskolen

Fra neste skoleår innføres endelig valgfag igjen i ungdomsskolen, et forsøk på å gjøre skolen mer praktisk rettet. Men er det så enkelt? Jeg tror ikke det.

Politikerne bruker de nye valgfagene for alt de er verdt og hevder at skolen gjennom 1,5 uketimer blir bedre og mer variert. La meg ta et kjapt eksempel på en slik politiker:

Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, er ikke snauere enn at hun våger følgende påstand:

De nye valgfagene skal bidra til å gjøre skoledagen mer variert, ta i bruk nye pedagogiske metoder, øke motivasjonen til elevene – og ikke minst: bidra til at elevene lærer mer.

Sitat: http://fd-kronikk.origo.no/-/bulletin/show/699165_valgfag-med-valgfrihet

Men organiseringen og finansieringen henger ikke på greip.Det er rett og slett for puslete i forhold til målsetningene.

La meg først gi litt informasjon om hvilke valgfag som innføres:

Produksjon for sal og scene
 • Elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video.
Produksjon av informasjon
 • Elevene skal lage og drifte en nettbasert skoleavis.
Produksjon av varer og tjenester
 • Elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester.
Fysisk aktivitet og helse
 • Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.
Design og redesign
 • Elevene skal utvikle kreativitet, åndsverksferdigheter og miljøbevissthet.
Forskning i praksis
 • Elevene skal utvikle analytiske, faglige og formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på selvvalgte tema innen skolens fag.
Internasjonale kontakter
 • Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag.
Teknologi i praksis
 • Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger.
Senere skal det komme enda flere valgfag, men dette betyr jo ikke at elevene får alle mulige valgfag å velge mellom, som alltid er det avhengig av både økonomi og lærekrefter.
 
Men hva i alle dager kan man gjøre med 1,5 uketimer? Og hva gir disse valgfagene som nå skal tilbys egentlig av praktisk arbeid for dem som trenger slikt? Hadde det ikke vært enklere å sette av tid til å la elever jobbe i vanlige bedrifter?
 
Nåja, det nytter ikke å gråte over spilt melk, men så lenge det jobbes med læreplanene for disse valgfagene håper jeg lærere, organisasjoner og andre gir beskjed om hvordan de ønsker at innholdet skal se ut. Utdanningsdirektoratet har nå offentliggjort de første utkastene til læreplaner.
 
Men visste du at innføringen skal skje ved å utvide skoleuka med en halv time og samtidig fjerne klassens time (offisielt navn: elevrådsarbeid)? I klassens time lærer elevene mye om hvordan demokrati fungerer i virkeligheten. Kontaktlæreren bruker også tiden til å gjøre alt mulig organisatorisk arbeid – for i klassens time er alle elevene tilstede og kan samhandle på en helt annen måte enn når de er spredt på klasser, grupper eller hva du nå velger å kalle den tilpassede undervisningen.
 
Merkelig nok blir det stadig mer økt fokus på klasseledelse, godt arbeidsmiljø og medbestemmelse, men tydeligvis skal dette skje av seg selv i alle mulige andre sammenhenger – i alle fall ikke i klassens time lenger.
 
Det er mulig jeg er gammeldags og synes klassens time er en bra time for både lærer og elev. Men for meg er det et faktum at timen sidestiller alle elever uansett evner og interesser. Jeg vil i alle fall beholde klassens time i grunnskolen – hva vil du?
 
En annen ting er de finansielle problemene knyttet til innføringen av valgfag. Utdanningsforbundet påpeker
Fra og med neste høst innføres valgfag for 8. trinn på ungdomsskolen. I statsbudsjettet for 2012 har regjeringen satt av nærmere 67 millioner til dette.
 
– Vi mener det vil være behov for omtrent tre ganger så mye penger til valgfag som regjeringen nå legger opp til, sier Bjerkestrand. For dette overslaget legger hun til grunn at lærertettheten bør være 50 prosent høyere i valgfag enn i andre fag, og at innføringen av valgfag ikke skal gå på bekostning av timetallet i andre fag.
 
– Regjeringens opplegg fører til at en må ta ressurser fra den ordinære undervisningen i stedet for å styrke den. Hovedmålet i ungdomstrinnsmeldingen er en mer praksisbasert opplæring i alle fag. En valgfagsordning som stjeler timer og lærerressurser fra andre fag vil etter vår vurdering gjøre det vanskeligere å nå dette målet, understreker hun.

Sitat: http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Statsbudsjettet-2012/–For-lite-penger-til-valgfag/

Det er for oss skolefolk soleklart at det krever mer penger når et valgfag skal være praktisk rettet. Hva med gruppestørrelser og lærekreftene? Nei, dersom praktisk rettede valgfag skal ha noe for seg må det nok graves dypere i lommeboka og ikke bare rappe ressurser fra andre fag. Klassens time er ikke det samme som et valgfag.

Den praktiske gjennomføringen av å utvide skoledagen ser ikke ut til å bekymre politikere og skolebyråkrater. Hos oss på landet er vi helt avhengige av skoleskyssen, jeg ser for meg hvordan den trinnvise innføringen av skoledagutvidelsen skal skje. 9. og trinn skoleåret 2011-2012 slutter til vanlig, mens 8. trinn slutter en halv time senere? Tenker kommunen og fylket har supre løsninger på transportproblemene dette gir…

Enstemmighet som ideal i politikken

Jeg er en pussig skrue og svært politisk interessert. Det er interessant å se hvordan politikk drives i andre kommuner. Da er det kjekt med videooverføring av møtene (noe å tenke på for Sigdal…).

Her forleden så jeg på videooverføringen av kommunestyremøtet i Øvre Eiker som ble avholdt 19. oktober 2011.

Det var jo mye plankekjøring i forhold til valg, men jeg bet meg merke i et utsagn fra ordfører Ann Sire Fjerdingstad fra Høyre:

Da tror jeg jammen meg vi klarte å komme gjennom. Enstemmig til og med, nok en gang. Det er godt at vi starter det første møtet der vi har tenkt å fortsette. Enstemmig kommunestyre, det er hyggelig og tegner bra for samarbeidet videre.

Sitat: http://ovre-eiker.kunde.media.itum.com/Default.aspx?Video=dd83bb81-8a59-4459-b204-9079586086a0

Jeg har alltid stusset over disse politikerne som til stadighet gleder seg over og er på jakt etter enstemmige beslutninger og harmoni i en politisk hverdag. 

I mitt blogginnlegg Harmonien seiret i Sigdal fra 13. september skrev jeg følgende:

Ordfører Kari Ask er definitivt det største lokomotivet for harmonitankegangen, men også andre politikere gjør sitt beste for å viske ut partiforskjeller og ideologiske motsetninger. Både AP, SP og H jobber hardt for å få vedtak som alle kan være enige om, noe det kan virke som om velgerne har støttet opp om.

Selvsagt skal man samarbeide for å gjøre det beste for kommunen sin, men det er nå en gang slik at det er forskjellige meninger om saker og ting – store eller små. For mitt vedkommende er det langt i fra noe poeng å bli enige for å vise alle at vi er så "samkjørte" – jeg ønsker ikke en sovjetstat der det bare finnes nikkedukker.

Jeg har tidligere kritisert de tause kommunepolitikerne som tydeligvis ikke har egne meninger eller deltar i debatter. Debatt, konfrontasjon og ulike meninger er BRA for demokratiet. Samarbeid kan være bra for demokrati. Enstemmighet kan være en tilfeldig konsekvens i forhold til vedtak, men er aldri noe mål i seg selv.

PS. Når det gjelder mitt innlegg fra 13. september, er jeg nå klar til å endre synspunkt i forhold til Arbeiderpartiet. Vårt samarbeid i valgkomiteen lover godt i forhold til at AP og V kommer til å utgjøre en slagkraftig opposisjon.

 

Kommer de gode tidene tilbake?

Sigdal har i mange år vært bedre stilt med hensyn til økonomien enn andre kommuner, men nå begynner de økonomiske realitetene å innhente kommunen. Folk skriker etter et bedre tjenestetilbud og at kommunen skal ordne ditt og datt for dem.

Dessverre lever folk i den tro at kommunen bare behøver å mase på staten eller låne mer penger, i prinsippet akkurat som de selv gjør i enhver livssituasjon (vil du ha ny bil –> lån penger, strekker ikke pengene til i hverdagen –> be kommunen/staten om hjelp).

Sigdal kommune har i år gjort flere konkrete grep for å få kontroll over utgiftene, men dette har ikke gitt oss tilbake handlefriheten ennå. Innsparingene er nødt til å fortsette, samtidig som politikere med heftige valgløfter forsøker å innfri sine løfter overfør velgerne. 

Rådmannen la torsdag frem den generelle delen av budsjett for 2012 med handlingsprogram og økonomiplan for 2012-2015, mens hovedbudsjettet havner på bordet til oss politikere torsdag 3. november. Men også den generelle delen forteller litt om hvordan rådmannen tenker i forhold til å lette litt på trykket i kommunekassa.

Innenfor de forskjellige sektorene lister jeg opp innsparingstiltakene som rådmannen legger til grunn for sitt kommende budsjettforslag:

Sentraladministrasjonen/teknisk etat

 • Revurdering av muligheten for felles skatteoppkreverstilling i Midtfylket
 • Omlegginger innenfor IKT-tjenester
 • Kritisk vurdering av erstatning ved permisjon eller fratreden
 • Avvikle tilskudd til private veger
 • Avvikle tilskudd til boligsøkende under 40 år
 • Redusere kommunal finansiering av private plansaker
 • Øke leieinntekter

Oppvekst og kultur

 • Reduksjon i ytterlig halv stilling innenfor grunnskolen, knyttet til forventet reduksjon i utgifter til elever som mottar undervisning i andre kommuner
 • Gjennomgang av renhold og vaktmestertjenester for reduksjoner i omfang
 • Reduksjoner i voksenopplæring, samt musikk- og kulturskole
 • SFO og kulturskole, ytterlig økning i inntekter
 • Stengning av svømmehallene fra påske til høstferie

Helse og sosial

 • Redusere 2 stillinger i pleien Sigdalsheimen hhv "dag og kveld"
 • Reduserte vaktlengder på Sigdalsheimen
 • Økt oppholdsbetaling jfr gjeldende retningslinjer, samt all egenbetaling forøvrig
 • Viderefører innstramming i vikarbudsjettet – det settes ikke inn vikar for "første manns fravær"
 • Nye revisjoner av generelt innkjøp, vedlikeholds- og tilsynsavtaler
 • Justere husleie omsorgsboliger i takt med prisstigning, strøm og komm. avgifter
 • Red. 27% stilling knyttet til ad/fagutvikling i tjenester til funksjonshemmede (TTF)
 • Fortsatt videre red. tjenesten støttekontakt (TTF)
 • Reduksjon i tråd med utviklingen innenfor utgifter i sosialtjenesten

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 – del I fra Sigdal kommune. Rådmannens forslag. S. 12-13.

Dette er forslag fra rådmannen som vil få direkte innvirkning på budsjettet for 2012 dersom de blir vedtatt. Jeg skal ikke kommentere forslagene ennå (vi må nesten ha helheten i budsjettet først), men det er jo klart at det sitter noen udetonerte bomber i denne oppramsingen.

I tillegg til disse forslagene kommer rådmannen med flere brannfakler som nok vil skape debatt både blant politikerne og bygdefolk:

 • Overta de foreldreeide barnehagene i Sigdal og gjøre dem kommunale
 • Felles barnevern i Midtfylket
 • Spare penger til porto, papir osv. ved å gå over til elektronisk utsendelse av papirer
 • Utrede hvorvidt Nerstad og Prestfoss skoler skal bestå slik de gjør i dag
 • Ikke rom for utbygging av Sigdalsheimen neste år (lindrende enhet)

Det skal bli spennende å se hvordan posisjonen i Sigdal stiller seg til de konkrete innsparingstiltakene, men vi i opposisjonen vil i alle fall gå inn i debatten med et åpent sinn. Det er helt klart at vi er nødt til å spare, da finnes det ingen hellige kuer.

Personlig mener jeg at vi bør vurdere nøye absolutt alt som får midler fra Sigdal kommune (da snakker jeg alt fra blyantinnkjøp på teknisk til kjøp av Hagan). Jeg kommer tilbake med mine forslag til hvordan vi kan spare penger, men i første omgang er jeg spent på hva Høyre og Senterpartiet mener om budsjettet – de er jo de eneste som har en politisk avtale på å komme frem til enighet om budsjettet….

La oss gi skolebyråkratene litt mer jobb

Skolebyråkratene lengter etter mer å gjøre, det begynner tross alt å bli en stund siden de forrige reformene slukte all arbeidstid til alle byråkratene i Utdanningsdirektoratet. Da burde det jo passe bra med en navneendring som koster litt tid og penger, ikke sant?

Da er det jo kjekt at saksbehandlere (her: Olav Reiersen), divisjonsdirektører (her: Erik Bolstad Pettersen) og avdelingsdirektører (her: Anne Katrine Kaels) har tid til å skrive brev til en bråte med organisasjoner for å høre hva de synes om å skifte navn på "utdanningsprogram for helse- og sosialfag" til "utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag".

Det er jo selvsagt ikke slik at disse byråkratene nevnt ovenfor sitter og klekker ut slike spennende ideer helt på egen hånd. Nei, i dette tilfellet har de fått glimrende hjelp av Faglig råd for helse- og sosialfag som er et eget rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet. Har de selv tenkt på at de deretter må skifte navn? Kanskje de til og med må bytte ut en rekke skjemaer?

Det skulle bare mangle om ikke utdanningsprogrammet burde skifte navn. Navnet Helse- og oppvekstfag vil gjøre underverker med fagets tiltrekningskraft. 

 

Navnet kommuniserer bedre med brukerne, og utdanningsprogrammets innhold kommer tydeligere fram gjennom navneendringen som er foreslått. Det faglige rådet mener at betegnelsen oppvekstfag kan føre til at faget tiltrekker seg flere søkere. En betegnelse med oppvekst som del av navnet på utdanningsprogrammet vil også synliggjøre utfordringer og muligheter i oppvekstområdet.
 
 
Jeg føler meg i slike tilfeller som en ekte sosialdemokrat og jobber selvsagt hardt for å sette hele "folket i arbeid". Akkurat på samme måte som folkene i Utdanningdirektorotet tenker (unnskyld, Utdanningsdirektoratet) – bare hør på alle de som skal få lov til å uttale seg i denne viktige saken:
 
Høringsinstanser – navneendring på utdanningsprogram for helse- og sosialfag 
Referanse 2011/4927
Fylkeskommuner
Videregående skoler 
Fylkesmannen
Abelia
ADHD Norge
Aftenskolen Høyres Studieforbund (HS)
Akademikerne
ANSA
Antirasistisk Senter
AOF Norge
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
ASSISTANSE – Foreningen for synshemmede barns sak
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bazar
Bi Studentsamfunn (bis)
Bokmålsforbundet
Bonde og småbrukerlaget
Bransjeråd for fjellsprengning
Brukerforum for likeverdig opplæring
Bygdefolkets Studieforbund (BSF)
Byggenæringens Landsforening
CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge
Dans i Skolen
Datatilsynet
DELTA-senteret
Den norske Forleggerforening
Den norske historiske forening (HIFO)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske UNESCO-kommisjonen
Det nasjonale fagråd for tysk
Det utdanningsvitenskapelige fakultet – UiO
Direktoratet for Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid NORAD
Dysleksiforbundet
EL & IT Forbundet
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet
Fagforbundet for industri og energi
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Faglig råd for design og håndverk
Faglig råd for elektrofag
Faglig råd for helse- og sosialfag
Faglig råd for medier og kommunikasjon
Faglig råd for naturbruk
Faglig råd for restaurant- og matfag
Faglig råd for service og samferdselFaglig råd for teknikk og industriell produksjon
Fellesforbundet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesrådet for kunst fag i skolen FKS
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Flyktningehjelpen
Flytningestiftelsen
Folkehøgskolerådet
Folkekulturforbundet (FKF)
Forbrukerombudet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Foreningen Norges Døvblinde
Foreningen norske låsesmeder
Forskningsinstituttet NOVA
Forskningsstiftelsen FAFO
Fremmedspråksenteret
Frikirkelig studieforbund (FSF)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)
Glass og Fasadeforeningen
Godkjente norske utenlandsskoler Forening (GNUF)
Handel og kontor i Norge
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Human-Etisk Forbund
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
Håndverksbedriftenes Landsforening
Idrettens Studieforbund
IKT-Norge
IMER
Industri Energi
innovasjon norge
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for journalistikk
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
International Student Union ISU
Islamsk Råd i Norge
Kirkerådet
Kjøttindustriens Fellesforening
Kommunalansattes Fellesorganisasjon (Delta)
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kredittilsynet
Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS)
Kristne Friskolers Forbund
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kunst i skolen
Kunst og design i skolen
Kystdirektoratet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/DøvblindeLandsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landslaget Drama i skolen
Landslaget for Matematikk i skolen
Mediepedagogene
Landslaget for Moderne Språk
Landslaget for norskundervisning
Landslaget for nærmiljøskolen – LUFS
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landsorganisasjonen for Samisk husflid
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Matforsk
Mattilsynet
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Mellomkirkelig råd
Mental helse
Mesterbrevnemnda
Musikernes fellesorganisasjon
Musikk i Skolen
Musikkens studieforbund
NAKOS for prehospital akuttmedisin
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
Nasjonalt senter for IKT i utdanningen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i oppplæringen
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen
NAV
NBK
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NHO Transport
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NKS Fjernundervisning
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
Noregs Mållag
Norges Bondelag
Norges Døveforbund (NDF)
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Frikirkeråd
Norges Handikapforbund (NHF)
Norges Idrettsforbund
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde KorsNorsk Arbeidsmannsforbund
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Bibliotekforening
Norsk Bilbransjeforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Båtbransjeforbund as
Norsk Designråd
Norsk Filminstitutt
Norsk Folkehøgskolelag, (NF)
Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)
Norsk forbund for utviklingshemmede – NFU
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)
Norsk form
Norsk Fotografforbund
Norsk Grafisk Forbund
Norsk Handverksutvikling
Norsk handverksutvikling, Maihaugen
Norsk Hestesenter
Norsk hjemmeundervisningsforbund
Norsk Industri
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kristelig Studieråd (NKrs)
Norsk kulturråd
Norsk kulturråd informasjonsrådgiver
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk museumforbund
Norsk musikkråd
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Organisasjon for Asylsøkere – NOAS
Norsk Psykologforening
Norsk reindrifters Landsforbund
Norsk renseri og vaskeriforbund
Norsk senter for flerkulturell verdiskaping
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk språkråd
Norsk studentunion
Norsk Studentunion (NSU)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk teaterråd
Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Treindustriarbeiderforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)
Norske Friskolers Landsforbund (v/ NFFL)
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Opplæringskontoret for Forsvaret
Organisasjonen mot offentlig diskriminering – OMOD
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)
PlastindustriforbundetPolitidirektoratet
Populus-studieforbundet folkeopplysning
Post- og teletilsynet
Private Handelsskolers Landsforbund
Prosessindustriens Landsforening
Psykososialt team for flyktninger
Rederienes Landsforening
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rikskonsertene
Riksmålsforbundet
Riksrevisjonen
Riksteateret
Riksutstillinger
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum – Norge
Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samisk Høgskole
Samisk Studieutvalg (SOL)
Samordna Opptak
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering – SMED
Senterpartiets Studieforbund (SpS)
Servicebedriftenes Landsforbund
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Sjøsamisk Studieforbund (SSF)
Skattedirektoratet
Skogbrukets Landsforening
Skolenes landsforbund (SL)
Skrivesenteret
SOS Rasisme
Sosial- og helsedirektoratet
Statens byggtekniske etat
Statens Helsetilsyn
Statens Lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt)
Statstjenestemannsforbundet
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen Signo
Studentenes landsforbund
Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU)
Studieforbundet natur og miljø (N&M)
Studieforbundet Solidaritet (SO)
Styret for de samiske videregående skolene
Sysselmannen på Svalbard
Tekniske Entreprenørers Landsforening
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt
TolkeforbundetToll- og avgiftsdirektoratet
Unge kunstneres samfunn
Ungt Entreprenørskap
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratets Råd for inkluderende opplæring (URIO)
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Venstres Opplysningsforbund (VO)
VISCOM
Voksenopplæringsforbundet – VOFO
Voksne for Barn
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 
 
Jammen godt vi har demokrati i Norge, tenk om en slik navneendring ble vedtatt uten at folket ble spurt. Jeg sier JA til norsk arbeidsmarkedspolitikk og JA til å gi norske skolebyråkrater mer føde.

Litt ekstrasnadder på tampen:

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring tok saken videre etter at Faglig råd for helse- og sosialfag hadde anbefalt navneendringen. Men saken var såpass omfattende at det måtte en egen studietur til Wien i begynnelsen av september for å jobbe gjennom materien. Men gode grunner finner man alltids:

SRY kombinerer sitt septembermøte med å besøke Østerrike. Kvalitet er valgt som tema for studiebesøket og Østerrike er valgt som reisemål da de har kommet langt i sitt arbeid med kvalitetssystemer i fag- og yrkesopplæringen. Forsterket alternativt løp i Vg3 og kryssløp i videregående opplæring er to av sakene SRY skal behandle i sitt eget møte. I tillegg er det diverse forslag til endringer i tilbudsstrukturen som har kommet inn i løpet av 2011 som skal opp til behandling.

Sitat: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Motedok/SRY-mote-09092011/

Politisk avtale mellom Høyre og Senterpartiet i Sigdal

Etter hvert som valgene til de forskjellige utvalgene og rådene faller på plass i Sigdal, kan det politiske arbeidet starte. Siden Høyre og Senterpartiet etter valget har inngått en politisk avtale (i tillegg til et valgteknisk samarbeid), blir det spennende å se hva slags saker partiene har blitt enige om.

Såvidt meg bekjent, er det ingen andre enn posisjonspartiene som vet hva denne avtalen innebærer – det har ikke kommet frem noe i mediene i alle fall. Spørsmålet er om H og SP akter å holde avtalen hemmelig – det kan jeg vanskelig forestille meg i forhold til at saker må frontes (budsjett osv.). 

Men hva inneholder avtalen? På Senterpartiets nettside står følgende å lese:

Partiene vil også ha et politisk samarbeid om gode løsninger innen tjenesteproduksjon og utvikling for hele kommunen innen helse, omsorg, oppvekst og næringsutvikling. Partiene skal diskutere hva det er grunnlag for å samarbeid om, men skal også ha respekt for hverandres uenighet der partiene har forskjellige syn.

Sitat: http://www.senterpartiet.no/sigdal/kari-ordfoerer-i-sigdal-ogsaa-de-neste-fire-aara-article74473-5380.html

Dette er jo usedvanlig ullent, så jeg spør:

 1. Vil Høyre og Senterpartiet offentliggjøre den politiske avtalen?
 2. Hva inneholder den politiske avtalen?

Jeg synes nok både opposisjonen og velgerne forøvrig har en soleklar rett til å vite hva slags føringer posisjonspartiene har lagt opp til i det politiske arbeidet i kommende kommunestyreperiode. Hva mener du?

Og der vant jeg igjen gitt

For tre måneder fortalte jeg i mitt innlegg Vunnet i lotteri uten å ha deltatt? at jeg hadde mottatt en hyggelig e-post fra Miguel Lopez i Spania som kunne fortelle meg at jeg hadde vunnet i et supert lotteri – uten at jeg engang hadde deltatt. Nå har jeg nok en gang vunnet – men det er selvsagt snakk om en scam.

Miguel forteller meg at jeg bare behøver å gi han beskjed, så skal resten omtrent gå av seg selv. Men jeg er jo såpass skeptisk at jeg ikke tror på spanjolen, det bør ikke du heller gjøre.

Denne gang sender han med flotte pdf-dokumenter som skal overbevise meg – men slett e-posten og glem hele greia.

Headerne fra meldingen viser vel like godt at dette ikke er særlig godt skjult juks og fanteri:

 

X-AVG: Scanning
Received: (qmail 13794 invoked by uid 502); 22 Oct 2011 08:54:40 -0000
Received: from 72-165-14-187.dia.static.qwest.net (HELO floorstoreaz.com) (72.165.14.187)
  by 0 with SMTP; 22 Oct 2011 08:54:40 -0000
Received: from User ([195.137.41.254]) by floorstoreaz.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675);
Wed, 19 Oct 2011 10:42:45 -0700
Reply-To:
From: "EUROMILLION"
Subject: AWARD FINAL MELDING
Date: Wed, 19 Oct 2011 18:42:45 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="—-=_NextPart_000_0103_01C2A9A6.4CD3D3B8"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Bcc: 
Return-Path: award@mundolotto.es
Message-ID:
X-OriginalArrivalTime: 19 Oct 2011 17:42:46.0073 (UTC) FILETIME=[82F49290:01CC8E86]
X-Antivirus: AVG for E-mail 2012.0.1831 [2092/4566]
X-AVG-ID: ID7FA3DEF4-4BC80980
 
Det samme sier vel selve e-posten:
 
FRA: skrivebordet til visepresident
INTERNATIONAL Kampanjer / PREMIE AWARD DEPT
13th October, 2011     
REFERANSE Antall: AA/0999/171/MPL                                 
BATCH Antall: EGS/1983-022/11/NZ
 
AWARD FINAL MELDING
 
Vi er glade for е informere deg om еrets utgivelse av det andre EUROMILLION SPANSK Sweepstake internasjonalt lotteri NYTTЕR PROGRAM, holdt den 1. mai 2011. Pе grunn av blandingen av tall og navn, var resultatene senere lшslatt den 16. juni 2011. Ditt navn ble skrevet som et alternativ nummer festet til Referansenummer: AA/0999/171MPL med, Batch nummer: EGS/1983-022/11/NZ trakk lykketallene 9-13-21-30-31-44, som dermed vant i lotto i 3. kategori. Du har derfor vжrt godkjent et engangsbelшp pе Ђ915,950.00 (ni hundre og femten tusen, ni hundre og femti euro KUN) i kontanter kreditert til fil REF.NO: AA/0999/171MPL. Dette er fra en total pengepremie pе Ђ 15,571,150.00 (femten millioner, fem hundre og sytti ett tusen, ett hundre og femti euro ONLY) delte blant (sytten internasjonale vinnere i denne kategorien). GRATULERER!
 
Din fondet er nе deponert hos en bank og forsikret i ditt navn. Pе grunn av falske praksis, ber vi om at du holder din award informasjon strengt fra offentlig kunngjшring inntil kravet er behandlet og pengene overfшres til din besittelse, da dette er en del av vеr sikkerhetsprotokoll е unngе dobbel utgir seg eller uberettiget misbruk av dette programmet av skruppellшse personer . Alle deltakerne ble valgt ut gjennom en datamaskin stemmeseddel systemet trekkes fra (Six Million) navn fra Asia Amerika, Afrika, Europa og Sшr-Stillehavet som en del av vеre nyttеr International forfremmelse program. Vi hеper ditt heldige navn vil trekke en stшrre pengepremie i den pеfшlgende programmene fremover.
 
For е starte lotteri krav, ta kontakt med din agent, DON Fransico Sanchez,utenrikstjenesten MANAGER, ESPAN SECURITY SA PЕ TEL Antall: 0034 672 951 184. FAX N є: 0034 917 692 837 for behandling og remittering av din premie е vinne penger til et angitt bankkonto valg av deg. Husk, mе alle premiepengene vжre hevdet ikke senere enn 20th November2011. Eventuelle krav som ikke er gjort fшr denne datoen vil bli returnert til MINISTERIO DE Economia Y HACIENDA som uavhentede fond. Og ogsе vжre informert om at 10% av gevinsten tilhшrer (ESPAN SECURITY SA) fordi de er fremme selskapet som kjшpte billett og spilte lotto pе ditt navn, vil dette ti prosent betales kun etter at du har fеtt tildelt premie ( penger) i den angitte bankkontoen av ditt valg, Tre (3) sertifikater skal bli utstedt til deg av kommuneloven Skatteetaten til Finansdepartementet og Ministry of Interior, sikkerhetskopiere vinne. Din agent vil henvise deg videre pе den administrative krav til at banken utgivelsen dine fond til det angitte valg av deg.
MERK: For е unngе unшdvendige forsinkelser og komplikasjoner, husk е oppgi referanse og bakst tall i alle korrespondanse med din agent selskap. Videre bшr det vжre noen endring av adresse, gjшr informere dine pеstander agent selskapet sе snart som mulig. Vжr oppmerksom pе at originale kopi av brevet er sendt til din agent.
Gratulerer nok en gang!!!
                                   ,                                                                                                                                           
Vennlig hilsen,                                                                                                                                            
 
MIGUEL LOPEZ                                                                                                    
VICE PRESIDENT, LOTTERI
AWARD STYRET
 
Hvorfor tar jeg med alt innholdet? Det er rett og slett fordi så mange mennesker mottar scam fra denne gjengen, noen av dem søker opp ting og tang fra e-posten og havner her inne. Dermed er alle disse herved ADVART.

Relaterte artikler:

Vunnet i lotteri uten å ha deltatt?

E-postmarkedsføring som lureri

Spam fra utlandet til mobilen

Arthur Simmons – in spam we trust

Overraskende hyggelig brev fra Spania – I’m rich :)

Nigeria er ikke Finnland – Nigeriascam på sitt enkleste

Dyrt utstillingsvindu med laber effekt

I 2007 ble det klart at Sigdal ble en av 22 kommuner som skulle delta i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Kommunestyret vedtok i 2006 å søke om deltakelse. Kommunen fikk plenty med gryn for å gjennomføre prosjektet.

I en pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartmentet ble det vektlagt at Sigdal ble valgt ut blant annet fordi de vil sette inn tiltak mot unge kvinner (og menn) for å motivere dem til å engasjere seg i lokalpolitikk. Kommunen vil starte arbeidet med å bevisstgjøre ungdommene allerede i skolen. 

Sigdal kommune fikk i perioden 2007-2011 250 000 kroner hvert eneste år til å gjennomføre forskjellige tiltak. Jeg har ikke nok kjennskap til utvalgets arbeid til å vurdere alle tiltakene som er gjennomført, men det har blitt arrangement seminarer, reiser til andre kommuner for utvalgsdeltakerne, dagmøter for folkevalgte, turer for ungdom til Stortinget osv. Jeg stiller likevel spørsmålstegn ved effekten av en slik enorm bruk av offentlige midler.

Selvsagt skal man bruke pengene når man får dem, men hvordan skal man kunne måle effekten av tiltakene? Det er naturlig å måle dette i antall kvinner som stod på listene til lokalpartiene og selvsagt se på selve valgresultatet.

"Tilhengerne" av dette prosjektet vil naturlig nok si at effekten ikke kan måles allerede nå, blant annet tar det jo tid før ungdom kan engasjere seg aktivt i lokalpolitikken. Likevel er ikke KRD snauere enn at de selv vurderer prosjektet som vellykket:

 

Prosjektet ”utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken” gir resultat
 
Frå å liggje under landsgjennomsnittet, har kommunar som satsar på eigne tiltak for kvinnelege politikarar no både fleire toppkandidatar og fleire kvinner på listene enn landsgjennomsnittet.
 
– Svært gledeleg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. – Eg meiner dette syner at systematisk jobbing for å rekruttere kvinner i lokalpolitikken nyttar – sjølv om det går langsamt. No er eg spent på kva resultat som kjem også etter valet 12. september.
 
Samanliknar vi med vallistene frå før utstillingsvindaugeprosjektet (med vallistene i 2007), så ser vi at delen kvinner på listene har gått opp frå 41,2 til 42,2 prosent, delen kvinnelige 1.kandidatar har gått opp frå 40,2 til 43,1 prosent og delen kvinner med stemmetillegg har gått opp frå 27,0 til 30,4 prosent.
 
 
La oss starte med å ta en titt på listeforslagene til de forskjellige partiene i Sigdal – altså før valget fant sted.
 
Partienes listeforslag inneholdt 43% kvinneandel, noe som må betegnes som akseptabelt. Jeg har dessverre ikke tallene fra 2007, men vi får jo håpe at dette er en økning? Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet befant seg forøvrig over snittet (hhv. 50%, 44% og 46%), mens Høyre hadde en kvinneandel på 42% og Fremskrittspartiet på jumboplass med 27%.
 
I perioden 2007-2011 var kvinneandelen av valgte representanter 38%, og jammen er den ikke likedan i perioden 2011-2015. I praktisk resultat i forhold til kommunestyret har altså pengene ikke ført til noe som helst – her snakker vi altså om mer enn en million kroner).
 
Som jeg nevnte ovenfor, tilhengere av slike offentlige tiltak for å bedre kvinne- og ungdomsrepresentasjonen (som jeg ikke har berørt i dette innlegget) vil si at TTT – ting tar tid. Men Rokkansenteret skal evaluere prosjektet på basis av valgresultatet ved kommunevalget i 2011 – ikke vente i flere år.
 
Jeg er selvsagt villig til å vente til 2015 med å avgi en fullstendig dom over prosjektet. Men jeg har ingen tro på at tiltak gjennomført i perioden 2007-2011 vil ha målbar effekt i 2015. Har du?
 
Men faktum er jo at i perioden frem til da finnes det ingen prosjektmidler til å videreføre tiltak som har vært gjort de siste fire årene. Hvem skal nå betale for dagmøter og andre ting som skal "lokke" kvinner ut i politikken? Jo, det er kommunens vanlige budsjett det. Men bør vi ikke prioritere viktigere ting?  
 
Utstillingsvinduet for kvinner i lokalpolikken (med fokus på ungdom) har bestått av Solveig Bechmann (Ap, leder), Jan Midtskogen (Ap), Håkon Hofton (FrP), Runolv Stegane (V), Åse Lene Eckhoff (H) og Tone Eidal Frøvoll (Sp).