Interessante lenker i april

Det er viktig å huske på nyttige lenker, særlig når man er litt rotete som meg. Her er aprilutgaven som kanskje også inneholder tips du kan bruke?

Her finner du tipsene jeg har samlet opp for april måned:

  • Convertworld er en enkel nettside som lar deg regne om til/fra forskjellige enheter. Vi brukte den nylig i samfunnsfag for å regne om valuta, gallon osv.
  • Rune Mathisen har laget en flott Prezi-presentasjon til bruk for elever som behøver en introduksjon til grunnstoffer og periodesystemet
  • Ta deg en virtuell båttur i Amazonas. Google Maps har vært på tur og gir deg flotte bilder.
  • Kanskje du heller vil ta en virtuell tur gjennom Det Hvite Hus i Washington? Google Maps har jammen vært der. Les dette blogginnlegget der du også finner korte forklaringer til de forskjellige rommene.
  • 1. verdenskrig forklares i en Youtube-film på rundt 6 minutter. Engelskspråklig, men dette bør de fleste ungdomsskoleelever klare. Visste du at Youtube har samlet en rekke historiske småsnutter på en side de kaller All Histories? Vil du ta en tur ned i skyttergravene via en BBC-side?
  • Utviklingen av Syria etter 2. verdenskrig forklares på en oppsiktsvekkende måte gjennom en tegneserie. Visste du at CIA høyst sannsynlig har plenty med Syrias utvikling å gjøre? 

Gamle, gretner gubber bør arkiveres

Torsdag tok jeg turen til Kongsberg for å delta på årets viktigste møte for Sigdal kommune (not….call it irony) – representantskapsmøte i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. Det ble deilig lunsj, herlig softis og knaskende popcorn – og noe faglig utbytte i form av et innlegg fra en ekspert på kommunale selskapsformer.

I mitt innlegg Arkivsløsing istedenfor arkivløsning for Sigdal kommenterte jeg det idiotiske faktum at Sigdal har brukt hundretusener av kroner på å være medlem i IKA Kongsberg uten å ha lagret et eneste dokument der. Jammen godt at Sigdal har tatt til fornuften og meldt seg ut, særlig tatt i betraktning at det nå skal bygges et råflott arkivbygg som igjen øker utgiftene til eierkommunene.

Tilbake til selve møtet og ikke minst tittelen på innlegget mitt. Jeg følte ikke spesielt behov for å markere meg selv og Sigdals standpunkt i noen saker, det er jo de resterende kommunene (stadig færre) som må ta ansvar for videre økonomi og skattebetalernes penger. Dermed ble jeg sittende og tenke over selve gjennomføringen av møtet.

Dagen startet med et foredrag av advokat Vibeke Resch-Knudsen som tydeligvis er en ekspert på kommunal selskapsstyring. Selv om mange av de praktiske eksemplene av en eller annen grunn handlet om Finnmarkskommuner, var det ikke tvil om at her var det mye å relatere til offentlig forretningsvirksomhet. Litt skuffet ble jeg nok da hun klart og tydelig ga uttrykk for at hun ikke var motstander av kommunal forretningsdrift (skuffende tatt i betraktning alle de merkverdige eksemplene hun ga).

Mellom foredraget og selve representantskapet ble det god tid til lunsj, en herlig buffet på Quality Hotel Grand på Kongsberg.

Representantskapsmøte bar som nevnt preg av å være en forestilling med gamle, gretne gubber i hovedrollene, kun ispedd noen glimt fra enkelte damer og en yngre person. For å si det med en gang, damene hadde i mine øyne mest konstruktivt å fare med og den yngre herremannen var en viss "karismatisk" nyvalgt ordfører fra Hjartdal – Sven Tore Løkslid.

Men gubbene gjorde i mine øyne hele stemningen til en negativ seanse. Noen (mange?) i Sigdalspolitikken vil nok hevde at undertegnede oppfører seg likedan – som en sur, gammel gubbe. Men disse karene (i særdeleshet fra Vestfoldkommuner) tok kaka i mine øyne.

Uten at jeg skal nevne navn (men google kan jo de fleste), var det tydelig at styreleder i IKS'et var fortrolig med avvisende kroppsspråk som en brukbar hersketeknikk. Hver gang kritikk ble ytret mot styret gikk han bokstavelig talt i forsvarsposisjon og ble mer og mer grinete. Når styret fikk uttrykt tillit, lyste han opp – ikke minst da styreleders årlige godtgjøring på kr 40 000 ble vedtatt. Det var vel stort sett den eneste gangen jeg så et smil om munnen!

Representantskapsmøtet var tydeligvis arenaen for skepsis, flisespikking (noe jeg setter stor pris på) og kritikk, men jeg tror IKA Kongsberg gjør lurt i å bli litt mer konstruktive i tiden fremover dersom de vidløftige planene om nytt arkivbygg skal realiseres. Mitt stalltips er at enda flere kommuner kommer til å trekke seg ut.

Forøvrig er jeg stolt av meg selv – jeg holdt ut til siste slutt og overhørte styreleders orientering om utbyggingen. Det var mer enn sidemann orket. Etter å ha stønnet og snakket med seg selv i et kvarter, kom papirlappen hans opp i luften. – Jeg ber om å bli permittert fordi jeg skal på et viktig møte. 

Det var nesten så jeg hørte betoningen av ordet "viktig" i setningen hans. Vestfoldpolitikeren fikk visst ikke smakt softisen en gang da han hastet av gårde. Det gjorde jeg!

Formidling av en spesiell rettssak til elever i 8. klasse

For første gang får elevene mine oppleve en rettssak på nært hold gjennom media, det skal vanskelig kunne unngås å få med seg hva som skjer de neste ti ukene i Norge. Jeg skal derfor bruke en time i samfunnsfag til å informere elevene – på min måte.

Et lite sidespor i første omgang: Jeg er ikke enig i medienes enorme fokus på denne saken sett i forhold til alt annet som skjer her i verden og jeg kommer ikke til å oppfordre elevene til å følge med på alt som sies og gjøres i tiden fremover i Oslo Tinghus.
 
Ellers fokuserer jeg nemlig alltid på at elevene skal se på nyheter og være informert om det som skjer rundt seg i samfunnet (vi har selvsagt konkurranse med nyhetsspørsmål hver uke), det blir feil i denne sammenhengen. Jeg synes foreldre bør være varsomme med hvordan barna "omgås" alle nyhetskildene i disse tider. Prat med unga!
 
For det første kommer vi til å snakke litt løst om hvilke tanker elevene har rundt hendelsene 22. juli 2011 – både når det gjelder terrorbomben i Oslo og massedrapene på Utøya. Som ekspertene Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe påpeker, er det 
en utfordring at elevene representerer store variasjoner i detaljkunnskapen rundt 22.juli. De vil følge rettssaken med ulikt engasjement. Noen vil få med seg alle detaljer, andre vil aktivt skjerme seg, mens andre ikke er særlig interesserte. En kan se det som en pedagogisk oppgave å samle elevene til en felles kunnskapsbase slik at elevene sammen kan bevege seg videre.
 
 
EDIT: Etter nærmere ettertanke startet jeg timen på en litt annen måte enn først planlagt. Jeg tok med meg gule postit-lapper, ba elevene være musestille og skrev ordene "Anders Behring Breivik" på tavla. Så ba jeg elevene skrive det som falt dem inn på lappene og deretter klistre dem på tavla.
 
Jeg leste deretter alle sammen høyt. Selv om det kom mange banneord og kraftsalver, var det tydelig at det var god "terapi" å gjøre det på denne måten. For å relativere "skittkastingen" gjorde vi det samme med ordet "Utøya" som fremskaffet betraktelig flere positive ord.
 
Etter at vi har snakket løst om hva elevene har på hjertet i forbindelse med hendelsene, ser vi på et nyhetsinnslag fra NRK Super fra 16. april som forteller kort om innledningen av rettssaken og hendelsene 22. juli. 
 
Dermed skal elevene ha en felles forståelse av hvor vi står i dag. Vi kom faktisk ikke lenger i den første timen og resten av opplegget gjør jeg med elevene i neste samfunnsfagtime.
 
Så til rettssaken. Selve emnet «lov og rett» kommer ikke på «planen» før i 9. klasse, og de færreste av elevene har peiling på hva som foregår i en rettssal. Jeg ser det derfor som essensielt at vi gjennomgår viktige ord og uttrykk som hele tiden brukes i media om rettssaken. Her snakker vi altså om ren begrepsforklaring.
 
Det er viktig å formidle hvordan rettsstaten (vi har tidligere snakket om opplysningsfilosofene og hvordan rettsstaten er viktig i et demokrati – i motsetning til før da monarkiet hersket over alt og alle) sørger for at den tiltalte dømmes på en måte som kan «stå seg for fremtiden».
 
I en rettssak brukes mange ord som elevene ikke er fortrolige med, og jeg kommer til å bruke litt tid på å forklare dem. Jeg har utarbeidet en enkel powerpointpresentasjon som du gjerne kan bruke hvis du vil. Det er nok en fare for at det blir litt vel mange ord, men som samfunnsfaglærer er du sikkert like godt vant som jeg til å "krydre" tørre presentasjoner? 😉 Presentasjonen inneholder stort sett de følgende forklaringene: 
 
Tiltalte – Dette er den personen som staten mener har begått en straffbar handling som bør pådømmes av domstolene. Et viktig prinsipp i rettsstaten er at enhver skal ansees som uskyldig inntil det er avsagt dom i saken.
 
Fornærmede  – slik kaller den eller de som har vært utsatt for en straffbar handling. Betegnelsen brukes fra saken kommer inn hos politiet, og videre gjennom hele rettsprosessen. Fornærmede (dersom den lever) har status som vitne hvis man skal forklare seg under saken.  
 
Etterlatte – dette er ektefelle eller samboer, barn og foreldre til den som er død som følge av en straffbar handling. Etterlatte som skal forklare seg under en rettssak, har status som vitne i saken.
 
Vitne – Man kan bare dømme en person på bakgrunn av det som kommer fram i retten. Derfor må vitner forklare seg for retten for å fortelle hva de har sett eller hørt. Vitner har plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.
 
Bistandsadvokaten er en advokat som skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og domstolens behandling. Under rettssaken kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. 
 
Påtalemyndigheten – er statens advokat (derfor navnet statsadvokat) og kalles i retten for aktor. Denne personen jobber for å bevise at den tiltalte har gjort det som hevdes i tiltalen.
 
Tiltale – er et dokument som aktor (påtalemyndigheten) skriver for å bevise at en person har utført en ulovlig handling.
 
Forsvarer – skal som ordet sier forsvare den tiltalte og passe på at ingen blir uskyldig dømt. Forsvareren skal få frem alt det som taler til den tiltaltes fordel, for eksempel for å minske straffen eller få den tiltalte frikjent.
 
Dommer – i retten jobber fagdommer og lekdommere sammen for å finne sannheten. Fagdommer er utdannet advokat og kan alt som har med lover å gjøre. Lekdommere er vanlige folk som ikke har noen spesiell utdanning for å dømme. Begrunnelsen for at vi har lekdommere er at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".
 
Sakkyndig – En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt. De kan for eksempel si hva de mener om den tiltalte er ved «sine fulle fem» eller ikke. Det er likevel dommerne som avgjør hva som til syvende og sist er sannhet.
 
Det er ikke enkelt for elevene å fordøye så mange ord og forklaringer på en gang. Da kan det være kjekt å avslutte timen med å la elevene gjøre en enkel oppgave der de skal ordne begreper til forklaringer. På den måten får de gjort noe med hendene.
 
Jeg har utarbeidet et enkelt ark som du kan bearbeide (i word-format) eller i pdf-format. Klipp rubrikkene fra hverandre og la elevene sette dem sammen. Til slutt går dere gjennom forklaringene felles.
 
Hele opplegget i denne samfunnsfagtimen legger mindre vekt på selve innholdet i rettssaken mot Anders Behring Breivik og terroraksjonene, men jeg håper likevel at elevene blir litt bedre forberedt til å møte informasjonstrykket fra media i tiden fremover. Så får vi heller se om det er behov for å prate ytterligere om selve innholdet i rettssaken fremover.

Drammens Tidende fyller postkassa

Selv om jeg bor i Sigdal abonnerer jeg faktisk på Drammens Tidende. Avisen gjør sitt "beste" for å minske opplaget sitt og samtidig bli en avis for drammensregionen, likevel ser jeg det som viktig å følge med på hva som skjer i fylkeshovedstaden.

Som avisgal ble jeg glad da jeg åpnet postkassen i dag morges og fant hele postkassa full av avis.

Bare så synd at Drammens Tidende hadde valgt fredag 13. april til dagen da de skulle a) støtte papirindustrien og b) støtte møbelindustrien (via Møbelringens Rom for Trivsel). I alle fall var avisen like tynn som alltid, men inneholdt like godt 4 eksemplarer av det fantastisk spennende reklamebilaget "Rom for trivsel" fra Møbelringen.

Drammens Tidende gjør sitt beste for å støtte papirindustrien

Jeg ble naturlig nok skuffet, med en full postkasse forventet jeg jo spennende reportasjer, kritisk journalistikk og en fantastisk tv-programoversikt. Men istedenfor skal jeg altså bruke dagen til å bla gjennom reklamebilag som oppfordrer meg til å kjøpe ny sofa. Mot de fire bilagene blir reklamebilaget fra Hyundai og Centralgaragen i Drammen (som også var vedlagt avisen) bare en vits.

Dagens avisfangst veide forøvrig nesten en halv kilo, således bidro jo Drammens Tidende dramatisk til å redde den skakkjørte norske papirindustrien.

Lurer på om avisen får betalt for antall reklamebilag de deler ut? Siden drammensavisen har sviktende opplag, er det kanskje en grei metode å dytte inn flere like reklamebilag for å opprettholde inntektene?

Detaljer fremfor prinsipper

Nok en gang stilte jeg opp som varamedlem til hovedutvalg for næring og drift for å strø sand på et tidligere vedtak om fradeling av boligtomt på Hovland i Eggedal.

Saken dukket opp igjen som klagesak uten at vi i hovedutvalget gikk inn for noe annet enn forrige gang dette var oppe (se innlegg Byråkrater med styringsiver og liten interesse for befolkningsvekst fra 19. januar 2012).

Men like interessant var det å oppleve diskusjonen i saken om fradeling av tunet i Hunstadroa (se innlegg Rådmannen fortsetter sin kamp mot den private eiendomsretten fra 3. april 2012).

Når jeg i det sistnevnte innlegget kritiserer rådmannen for å gjøre sitt "beste" for staten, samfunnet og minst mulig for å ivareta den private eiendomsretten og enkeltmenneskets ønsker, er det nå på tide å kritisere flertallet i hovedutvalget bestående av Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som i en herlig "vi later som om vi respekterer den private eiendomsretten, men egentlig setter vi samfunnets prioriteringer over enkeltmennesket"-koalisjon avviste ønsket fra Kjell Harald Kopseng om å tillate fradelingen.

Aps Knut Erik Kjemperud sa noe slikt som at "ja, den private eiendomsretten er jo grei nok, men i dette tilfellet….". Typisk for en prinsippløs diskusjon. Senterpartistene Henrik Fremgaard, Gro Sund og Kari Johanne Foss gikk Sp-tro inn i detaljene og vil ikke se eiendommer som ikke har driftsbygning direkte på tomta. At Foss uttaler at hun ikke vil se eiendommer som ikke har hus på seg, taler mer for en politiker som liker å styre andres ve og vel. Hvorfor skal vi politikere blande oss inn i hva eiere gjør med eiendommene sine, så lenge de ikke skader andre?

At Høyres Frode Haugen og Åse Lene Eckhoff argumenterte for at eiendommen ville få hus "på seg", så ikke ut til å svekke reguleringskåte politikere i troen på at DE vet best hva som skal skje med en landbrukseiendom. Hva eieren ønsker, spiller visst ingen rolle.

Skuffende for undertegnede var det å høre at Venstres egen Svein Jakob Hollerud slukte argumentasjonen fra Senterpartiet og rådmannen. Jeg trodde Venstre satte pris på den private eiendomsretten i praksis, ikke bare i festtaler.

Man kan diskutere i det vide og det brede om størrelser på bruk, om hensikten med fradeling, om argumenter om økt tilflytning til en delt eiendom (av 1 gjøres 2) og whatever. Men man må kunne diskutere ting mer prinsipielt:

Den private eiendomsretten er viktigere enn samfunnets hensyn. Flertallspartiene kan ikke argumentere med at en fradeling av en tomt vil skade noen andre – hvem skulle det i tilfelle være?

Jeg skal vedde på at den private eiendomsretten henger høyt hos alle representantene i hovedutvalget – men man setter vel mest pris på den i tilfellene der man selv har mest nytte av den, kanskje? Når bøndene mister jord i Trillemarka, roper Senterpartistene ut om "krig mot den private eiendomsretten". Her passer det visst ikke like godt.

Jeg vil berømme Høyres Frode Haugen og Åse Lene Eckhoff for deres iherdige innsats for å gjennomføre en ny politikk som bidrar til å ivareta den private eiendomsretten og gi økt tilflytting til bygda. Bare så synd at de andre ikke har oppfattet at slike ting henger sammen!

Flott nettressurs om Nelson Mandela

Arbeid med Nelson Mandela og Sør-Afrika hører definitivt til i engelskundervisningen og sikkert også i andre fag.

Her forleden kom jeg over en flott nettressurs som virkelig gir et virkningsfullt inntrykk på leseren.

Nettstedet The Nelson Mandela Digital Archive Project bruker på en forbilledlig måte dokumenter og fotografier for å formidle informasjon om Mandelas liv.

På den offisielle hovednettsiden nelsonmandela.org er det naturligvis også mye informasjon som kan brukes i undervisningen, men jeg er ganske sikker på at den førstnevnte nettsiden vil gjøre et enda kraftigere inntrykk på elevene.

 

Hundre år siden Titanic sank

15. april 1912 forliste og sank Titanic, datidens største passasjerskip, på sin jomfrutur mellom England og USA.

Historien om skipet har vært gjenstand for flere filmer og de aller fleste elevene kjenner til skipets skjebne. Likevel kan det være riktig å finne litt plass i f.eks. samfunnsfag for å la elevene jobbe litt med historisk kildemateriell. Det finnes utrolig mye spennende ute på internett om Titanic.

Dersom du har god tid i påsken, kan du jo sikkert skumme deg gjennom alle linkene som Larry Ferlazzo lister opp i sin The Best Sites For Learning About The Titanic.

Jeg ville vel ikke gjort såå mye ut av dette, men konsentrert meg om to ting som våre elever fint kan jobbe med. Da tenker jeg på "menneskeskjebnene". Visste du at det var 31 norske statsborgere ombord på Titanic? Du finner en komplett liste på Wikipedia.

Noen av de norske personene har egne Wikipedia-artikler, og det lar seg sammen med elevene gjøre å sette sammen et bilde av personene. Hva slags mennesker var de? Siden vi tidligere i 8. klasse har brukt folketellingene hos Digitalarkivet, kan vi jo la elevene forsøke å finne folkene i listen i folketellingen for 1910. Det krever litt arbeid, for navn skrives forskjellig osv. Men why not?

Noen engelske kilder er veldig bra i mine øyne, f.eks. Discovery sin On board the Titanic der elevene kan lese om forskjellige folks gjøremål på skipet og ikke minst, lese hva som skjedde med dem. Kanskje de kan innta rollene og gjenfortelle så levende de kan – på norsk?

History Channel har en utmerket interaktiv Timeline som kan brukes som bakgrunnsmateriale for elevene. Der får de rett og slett vite det som er nødvendig.

For å vise at Titanic ikke er et skip fra en film, kan det jo være på sin plass å vise frem de eneste filmen som viser skipet slik det var:

Zombier med samfunnsengasjement – STOPP DLD

Som jeg skrev i innlegget Unge zombier hungrer etter underholdning så er jeg vel litt skeptisk til hvordan de unge her på The Gathering fungerer i en sosial setting.

Mange virker hensatt til en annen virkelighet eller er ganske enkelt i sin egen begrensede verden. Heldigvis finnes det hederlige unntak.

For en liten halvtimes kom et par gutter rundt med små lapper der jeg kunne lese følgende:

STOPP DATALAGRINGSDIREKTIVET!

Prosjekt X samler inn penger til foreningen Digitalt Personvern som skal føre rettssak mot staten når DLD kommer i effekt, dette har blitt gjort i en rekke land – og de har vunnet hver gang, og fått loven fjernet 😉

Innsamlingsbøsse finner du på infotavla i midtgangen nede ved chilloutsonen. Her kan du og snakke med initiativstarter Jessica X om du har spørsmål, eller vil engasjere deg og bli med.

Vårt mål er å samle inn 10.000 kroner på TG, slik at vi kan bli publisert på nettsidene deres, og vise hele Norge at UNGDOMMEN BRYR SEG! Hver dag vil bøssen bli tømt, og beløpet publisert på tavla.

(for ordens skyld presiserer vi at dette IKKE er i regi av TG på noen som helst måte, men arrangert av engasjert ungdom mot overvåkning). ROW ROW FIGHT DA POWAH!!! ;D

Siden jeg selv er heftigst imot datalagringsdirektivet og enhver form for overvåking, må jeg virkelig si meg imponert og positivt overrasket over at ungdommer på The Gathering selv tar slike valg og ikke sluker rått hva politikere og statsapparat forteller.

Selvsagt har vi gitt en slant til saken, men det viktigste er at den oppvoksende generasjonen tar politisk stilling til en slik viktig sak.

STOPP DATALAGRINGSDIREKTIVET! 

Unge zombier hungrige etter underholdning

For tredje året på rad er jeg på plass i Vikingskipet på Hamar for å delta på The Gathering – TG12. Kommentaren fra en av billettkontrollørene var entydig: – Ja, du er vel ikke akkurat blant de yngste.

Det kan man trygt hevde, selv om det visstnok skal finnes noen her som til og med overgår min ekstremt høye TG-alder.

Det hele foregår fra onsdag formiddag til søndag ettermiddag og er egentlig ganske enkelt. Man bygger opp sin medbrakte pc og hylle, kverker enhver normal døgnrytme og sunne kostholdsvaner "fra ho mor" og gjør akkurat det man vil – spille, høre høy musikk, prate med venner og sove littegrann innimellom.

Men etter at første døgn (det er faktisk overraskende få som døgner – alderen på deltakerne tilsier vel egentlig at de gjerne gjør det så snart anledningen byr seg) er unnagjort, ser man konturene av slitne ungdommer som egentlig ikke vet hva de skal gjøre med seg selv

Siden ungdommene er storkonsumenter av underholdning (filmer, tv-serier, spill) og samtidig sover lite, minner de meg mest om zombier – bortsett fra at disse er harmløse og ikke gjør en flue fortred.

Hvorfor i alle dager reiser du dit selv da, Rune? 

På mange måter blir jeg nok ikke helt voksen selv. Jeg setter stor pris på mange av de samme tingene som folk halvparten av min alder gjør (spill, musikk, ingen forpliktelser). Og når det foregår i påsken da jeg uansett ikke haster til hytta, kvikklunsjen eller påskelammet, passer det jo greit.

Jeg bruker faktisk tiden til både business og pleasure – herlig å bearbeide e-postkassen ned til et minimum og samtidig kunne spille litt. I tillegg er det en rekke foredrag som ofte er spennende.

Samtidig er det virkelig interessant å se hvor mange kreative sjeler som reker rundt her inne, enten det gjelder bygging av hyller eller spillkunnskaper.

En ubehagelig kritiker av den politiske korrektheten

Den tyske forfatteren Günter Grass får så ørene flagrene for sitt dikt "Hva som må sies". Han er lei av å være bundet av den tvungne stillheten som tysk historie selv har lagt over alt som har med jødedommen og Israel å gjøre.

Heldigvis er Grass en sterk personlighet som ganske sikkert klarer å stå imot alle kreftene som setter inn støtet mot ham.

I Spiegel uttaler den jødiske historikeren og journalisten Tom Segev seg slik:

Er verdrehe die Tatsachen, sei getrieben von seiner Waffen-SS-Vergangenheit – und solle seine "letzte Tinte" lieber aufsparen.

Oversatt: Han (implisitt Günter Grass) vrir fakta, er drevet av sin egen Waffen-SS-historie – und burde heller spare "sitt siste blekk".

Sitat: http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,825782,00.html

I den største tyske avisen BILD kommer salvene enda kraftigere fra tyske politikere og meningsytrere, f.eks.:

Es wäre besser gewesen, Grass hätte weiter geschwiegen. Grass spielt mit antisemitischen Klischees (Michel Friedman, CDU).

Oversatt: Det hadde vært bedre om Grass hadde tidd stille. Grass lefler med antisemittiske klisjeer (Michel Friedman, CDU). (Friedman er forøvrig selv jøde.)

Sitat: http://www.bild.de/politik/inland/guenter-grass/irres-gedicht-gegen-israel-23502664.bild.html

Tyskland har ikke for vane å ytre kritikk mot Israel, selvsagt mye begrunnet i historiske hendelser. Enhver ytring som går mot den "offisielle" israelske politikken ansees for å være antisemittisk – jødefiendtlig. Man er totalt fanget i et system der Israel styrer hva Tyskland skal mene om handlinger som utføres av Israel.

Det er på tide at noen tar til orde for at dette ikke er i orden – Grass er utrolig nok en slik mann. Det overrasker meg at han tar dette skrittet nå.

Er du i stand til å lese og forstå tysk, kan du jo forsøke deg på en tolkning. Jeg gjengir derfor hele diktet, men i prinsippet går det hele ut på at Grass anser Israel for å være aggressiv i konflikten med Iran og således ikke bør få ubåtleveranser fra Tyskland – de er rett og slett en fare for verdensfreden (noe jeg er absolutt enig i). At noen (stort sett tyske politikere, representanter fra jødiske organisasjoner og kjente jødiske medborgere såvidt jeg kan se av tyske medier) kan tolke Grass dithen at han agerer antisemittisk er i mine øyne spinnvilt.

 

Gedicht zum Konflikt zwischen Israel und Iran
 
Was gesagt werden muss
 
Warum schweige ich, verschweige zu lange,
was offensichtlich ist und in Planspielen
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende
wir allenfalls Fußnoten sind.
 
Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag,
der das von einem Maulhelden unterjochte
und zum organisierten Jubel gelenkte
iranische Volk auslöschen könnte,
weil in dessen Machtbereich der Bau
einer Atombombe vermutet wird.
Doch warum untersage ich mir,
jenes andere Land beim Namen zu nennen,
in dem seit Jahren – wenn auch geheimgehalten –
ein wachsend nukleares Potential verfügbar
aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung
zugänglich ist?
Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes,
dem sich mein Schweigen untergeordnet hat,
empfinde ich als belastende Lüge
und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt,
sobald er mißachtet wird;
das Verdikt "Antisemitismus" ist geläufig.
Jetzt aber, weil aus meinem Land,
das von ureigenen Verbrechen,
die ohne Vergleich sind,
Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird,
wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch
mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert,
ein weiteres U-Boot nach Israel
geliefert werden soll, dessen Spezialität
darin besteht, allesvernichtende Sprengköpfe
dorthin lenken zu können, wo die Existenz
einer einzigen Atombombe unbewiesen ist,
doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will,
sage ich, was gesagt werden muß.
 
Warum aber schwieg ich bislang?
Weil ich meinte, meine Herkunft,
die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist,
verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit
dem Land Israel, dem ich verbunden bin
und bleiben will, zuzumuten.
 
Warum sage ich jetzt erst,
gealtert und mit letzter Tinte:
Die Atommacht Israel gefährdet
den ohnehin brüchigen Weltfrieden?
Weil gesagt werden muß,
was schon morgen zu spät sein könnte;
auch weil wir – als Deutsche belastet genug –
Zulieferer eines Verbrechens werden könnten,
das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld
durch keine der üblichen Ausreden
zu tilgen wäre.
 
Und zugegeben: ich schweige nicht mehr,
weil ich der Heuchelei des Westens
überdrüssig bin; zudem ist zu hoffen,
es mögen sich viele vom Schweigen befreien,
den Verursacher der erkennbaren Gefahr
zum Verzicht auf Gewalt auffordern und
gleichfalls darauf bestehen,
daß eine unbehinderte und permanente Kontrolle
des israelischen atomaren Potentials
und der iranischen Atomanlagen
durch eine internationale Instanz
von den Regierungen beider Länder zugelassen wird.
 
Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern,
mehr noch, allen Menschen, die in dieser
vom Wahn okkupierten Region
dicht bei dicht verfeindet leben
und letztlich auch uns zu helfen
 

Sitat: http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-konflikt-zwischen-israel-und-iran-was-gesagt-werden-muss-1.1325809