NRK-ansatt sier opp på direkten

Utrolig hva som kan skje når man har lyst til å si opp på en kreativ måte. NRK-ansatte (inntil i dag morges i alle fall) Pia Beathe Pedersen brukte både radiosendingen til Østlandssendingen (HØR HENNE SI OPP PÅ DIREKTEN) og nettsidene til å gi NRK et kraftig spark før hun «takket for seg». VG kan fortelle at Pedersen mener at NRK misbruker sine ansatte og at hun har fått nok.

Hvorvidt Pedersen har et poeng når hun anklager NRK for å behandle sine ansatte dårlig, skal være usagt. Men jeg gir henne så absolutt «cred» for å si opp på en genial måte. NÅ blir det nok heftig diskusjon om statskanalens måte å drive personalpolitikk på.

Ennå (kl. 12.50) er det ingen i NRK som vil kommentere saken. Ifølge TV2 henviser distriktssjef Otto Haug i Østlandssendingen til at dette er en personalsak. Ifølge en nyhetssak som NRK har lagt ut kl. 12.39 (Tittel: «Sa opp på direkten») er nyhetssendingen og nettsaken som Pedersen la ut fjernet fordi det er en personalsak.

Hva synes du om måten hun sa opp på?

Her er forøvrig hele innlegg som Pia Beathe Pedersen publiserte på NRK sine nettsider og som ble fjernet etter noen minutter:

NRK misbruker sine ansatte. Jeg er en ansatt som har fått nok.
Av PIA BEATHE PEDERSEN
 pia.beathe.pedersen@nrk.no
Publisert i dag 08:00.

Etter å ha gått på en lang kronglete sti, i ulendt terreng, i hele mitt yrkesaktive liv, var det en drøm å få slippe inn i NRK som journalist. Etter flere år som gründer var en stor og trygg arbeidsgiver med faste forhold og lønn på konto hver måned rent gull for meg.

Jeg fikk jobb som tilkallingsvikar i NRK Østlandssendingen i fjor vår. Jeg begynte på nett, og avanserte etter hvert til radio. Det er NRK Radio og nrk.no jeg har min erfaring fra, ikke NRK TV. 

I NRK finnes det tre typer ansettelsesforhold
: 
Tilkallingsvikariat, fast vikariat i en viss periode, og fast ansettelse. Man begynner gjerne som tilkallingsvikar, og gjør man en god jobb får man etter hvert et vikariat. Og kanskje ett til. Og ett til. Er man virkelig heldig blir man tilslutt fast ansatt. I NRK Østlandssendingen er det rundt 80 ansatte på forskjellige kontrakter. De fast ansatte, og vikarene, går turnuser på nett, radio og tv, med vakter som ligger i tidsrommet fra fem om morgenen til halv elleve om kvelden. En tilkallingsvikar blir kalt inn for å dekke hull i vaktplanen. 

NRK er en sterk merkevare. Når jeg ringer og presenterer meg retter folk ryggen, og når jeg kjører rundt i en NRK- bil vinker barna til meg. Jeg er kul, jeg er sterk, jeg er til å stole på som NRK- journalist. Jeg har en ettertraktet jobb. Og det utnytter NRK grovt.

Jeg har kun erfaring fra NRK Østlandssendingen, men jeg har fått høre nok historier, både fra andre distriktskontorer og fra Marienlyst, til å vite at dette ikke er et østlandssendingsfenomen. Det hersker en usunn kultur, en holdning til de ansatte som er syk. Og som man kanskje må komme utenfra for å se; 
- Du skal være jævlig takknemlig for at du får lov til å jobbe i NRK. 

Jeg kunne skrevet en bok om min tid der 

Om redaksjonsmøter hvor jeg har brent inne med ideer til saker i redsel for å bli overkjørt eller latterliggjort. Om turnuser og ressursbruk som sliter ut de ansatte, og som bedriftsøkonomisk er helt på trynet. Om hvordan jeg har droppet lunsj og, så vidt, klart å hive i meg en slags middag for å rekke å levere direkterapporten, nyhetssaken til ettermiddagssendingen og intervjuet til morgensendingen. For deretter å få kjeft fordi jeg ikke har ryddet og vasket etter meg på kjøkkenet. 

Jeg kunne skrevet side opp og side ned om hersketeknikker, detaljstyring fra vaktsjef og ordre fra nyhetssjef, rigide og antikvariske systemer, og en totalt fraværende vilje til å diskutere andre, mer ressursvennlige måter å jobbe på. Om et støynivå som tidvis bryter lydmuren og sannsynligvis også loven, ansatte som ber på sine knær om å få lov til å beholde båsene, fordi det er så vanskelig å konsentrere seg i det store, nakne fabrikklokalet. Om ledelsen som nekter å lytte, og fjerner båsene fordi de har bestemt at det skal være åpent landskap. Om ansatte, meg selv inkludert, som blir sykemeldt med plager av forskjellig art, blant annet høye skuldre og verkende nakke. 

Jeg har vært rasende og fortvilet, svimeferdig og gråtferdig, men jeg har bitt tennene sammen og fortsatt. 

Jeg mener, sammen med flere av mine kollegaer, mye om NRK P1 

Naturlig nok. Vi jobber jo der, det er vi som fyller store deler av kanalen. Store, gamle, allmennkringkastende kanalen med en musikkprofil og en innholdsprofil som er så bred at ingen føler seg hjemme der, verken vi som lager innholdet eller vi som lytter til den. Selv om vi er midt i målgruppen. 

I NRK Østlandssendingen blir forslag og kreative innspill møtt med stillhet. Vi vet at det skjer mye bak de Store Lukkede Dører, sjefene har mange møter, seminarer og lederutviklingskurs. Men informasjon om endringer får vi via rykter og snakk i gangen. Og knapt nok det. Informasjon rundt lyttertall, lesertall, endringer i sendeflater, endringer i staben og endringer i huset ved elven er hemmelig, eller vanskelig tilgjengelig. På intranett og e- post kommer det informasjon nå og da, sporadisk, ettersom distriktssjefen og de andre sjefene finner det hensiktsmessig. Hva eller hvem som styrer informasjonsstrømmen vet jeg ikke. 

Turnusen din, når du får et vikariat, blir tredd nedover hodet ditt 

Du får ikke vite hvordan den ser ut før du søker. Du får vanligvis ikke vite hvem du eventuelt skal vikariere for. Du er ikke garantert noen beskjed om at du ikke har fått vikariatet, du leser på intranettet hvem som har fått. Tilbakemeldinger på jobben du gjør kommer nå og da, litt herfra og derfra, medarbeidersamtaler er bare for de faste.

Noen stillingsinstruks har jeg aldri sett. Jeg vet ikke om jeg har gjort en god eller en dårlig jobb, jeg vet ikke hva de har forventet av meg, om jeg har levd opp til de udefinerte kravene de stiller. 

Du er heldig hvis du, tidlig i din NRK- karriere, lærer å fylle ut overtidsskjemaene og levere dem til rett person. Vi har lav timelønn, men NRK er rause med tilleggene. Det tok meg et halvt år før jeg ved en slump fikk vite at jeg hadde krav på det såkalte endringstillegget; hvis du blir bedt om å bytte vakt innenfor en viss periode får du god ekstrabetaling. 

I disse dager gjennomføres den årlige medarbeiderundersøkelsen 

Vi som har tilkallingsvikarkontrakt idet undersøkelsen sendes ut, får ikke være med. Jeg vet ikke hvor stor del av NRKs arbeidsstokk som er tilkallingsvikarer, men det er en god del. Ledelsen er altså ikke interessert i å vite hvordan vi har det, selv om vi har jobbet der i flere år, på forskjellige kontrakter – vekselvis vikariat og tilkallingsvikariat. 

En dame i NRK sendte ut en purring til de ansatte for noen dager siden, NRK sier de vil at flest mulig besvarer undersøkelsen. Svaret jeg fikk, da jeg sjekket om jeg virkelig ikke fikk lov til å være med, var:
Hei Pia.
Er du tilkallingsvikar så får du ikke undersøkelsen nei. Du får heller komme med innspill ved en annen anledning.

Jeg lurer på når, hvordan og til hvem jeg skal gjøre det, hvilken anledning hun mener. 

Undersøkelsen er konfidensiell

Jeg er allikevel usikker på om de ansatte tør å være ærlige, og skrive hva de faktisk tenker på i feltene hvor det er mulig, i redsel for å miste jobben, eller bli omplassert. 

Ifølge fast ansatte, som har svart på undersøkelsen, stilles det få spørsmål om ledelsen på de forskjellige nivåene. Hvis dette stemmer – jeg har ikke sett undersøkelsen, jeg har jo ikke tilgang – får ingen av de ansatte i NRK egentlig mulighet til å fortelle noen om hvordan de faktisk har det. Er dette bevisst fra toppledelsen sin side er situasjonen virkelig skremmende. Da lurer jeg på hva motivet deres er for å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i det hele tatt.

NRK har 3700 ansatte

1200 av disse er midlertidig ansatt, så vidt jeg vet. Jeg har ikke gjort noe forsøk på å finne nøyaktig antall, jeg vet ikke om det er offentlig informasjon.

Rapporteres det om bruken av vikariater? Har styret satt måltall for dette? Er bruken av vikariater del av en personalpolitisk strategi som er forankret i styret? Finnes det en slik strategi? Kan offentligheten i så fall få se den? 

Jeg kan ikke nok juss til å kunne vurdere hva allmennheten har krav på å få vite, og hva NRK har rett til å hemmeligholde. Men jeg trenger ikke juridisk embetseksamen for å kunne stille spørsmål rundt NRKs praksis. 

Hvorfor kan NRK bryte lover og regler, og slippe unna med det? Private bedrifter er livredde for å gjøre noe galt, de blir hengt ut i pressen tvert hvis de tråkker over.

Hvorfor er NRK beskyttet? Og av hvem? Hvem blir beskyttet av NRK, og hvorfor? 

Jeg er organisert i Norsk Journalistlag – NRKJ er min høye beskytter 

Så langt har den dyre medlemskontingenten vært bortkastede penger. Jeg har ikke bedt om noe derfra; jeg kan ikke se at de har gjort noe som helst for andre vikarer eller tilkallingsvikarer. 

Jeg hadde et tre måneders vikariat i Østlandssendingen i fjor høst. I vikarkontrakten min står det: 

’Når forholdene gjør det nødvendig, har arbeidsgiver rett til å sette arbeidstakeren til et annet arbeid eller en annen stilling. Tilsvarende har arbeidsgiveren også rett til å flytte arbeidstakeren til en annen avdeling/ divisjon enn nevnt ovenfor.’ 

Min arbeidsplass, ifølge kontakten, var ’for tiden’ NRK Østlandssendingen. Kunne de sendt meg til Svalbard hvis de ville? 

Vær Varsom- plakatens pkt 1.5 lyder; 

’Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre’. 

Journalistlaget vet hva som skjer i NRK. At de holder kjeft, og lar dette få lov til å fortsette, i år etter år, er det sykeste av alt.

Torsdag opplevde jeg, for første gang, sunne møter i Østlandssendingen

Morgenmøtet startet med en viktig, interessant og prinsipiell debatt, hvor nesten alle på møtet deltok, og stemningen var intens, morsom og inkluderende. Vi hadde den samme stemningen i det påfølgende reportermøtet, alle innspill til saker ble diskutert og vurdert i felleskap. Det var ingen sjefer tilstede på møtene den dagen. 

Jeg feller ingen dom over ledelsen i Østlandssendingen, de er selv ofre for regimet. Regimet som på en eller annen mystisk måte har fått lov til å leve i alle disse årene. Men nå må noen begynne å snakke om elefanten i rommet, eller, kanskje heller, dinosauren oppå huset. Den må dø. 

NRK er egentlig en vilt morsom arbeidsplass, med uendelige muligheter. Samholdet blant de underordnede er sterkt. Vi passer på hverandre, hjelper hverandre, skryter av hverandre og løfter hverandre frem. Hadde det ikke vært for de varme, kreative, dyktige, morsomme og omsorgsfulle kollegaene mine ville jeg vært ute av NRK for lenge siden. 

Når jeg forteller om NRKs indre liv til venner og familie tror de jeg overdriver eller lyver

Flere av dem har ledende stillinger, både i det offentlige og det private, og jeg hører hvordan de hegner om sine ansatte. De ser dette enkle; løfter du dine ansatte frem, får du best resultat. Lykkelige og trygge mennesker er skapende, også på jobben. 

Håkon Bleken sier: ’- Klokere blir man langsomt, og som oftest mot sin vilje’. Jeg kan se at dere som sitter i NRKs ledelse og i styre kanskje helst vil fortsette å lukke øynene, og håpe på det beste, men jeg tror ikke det funker lenger.

Utviklingen går raskt; monopoler faller, diktatorer blir styrtet, dinosaurer dør. Enkeltmennesker får større spillerom og mer makt. Vi finner nye veier, vi finner frem på egenhånd. 

Jeg foretrekker å gå tilbake til min kronglete sti, hvor jeg kan fortsette min vandring med lave skuldre og rett rygg.

Hentet fra http://shorttext.com/imjr45jkq7, nå også hos VG.

57 kommentarer

 1. Det må være utrolig godt å jobbe for NRK, der kan man bare slutte som en liten unge og få masse oppmerksomhet. Hadde jeg gjort noe lignende i en hvilken som helst jobb hadde det fått konsekvenser. Kanskje denne hXXX bare skal sette seg ned og holde kjeften sin. Hvis hun ikke likte jobben så kunne hun bare ha slutet, ingen grunn til å reagere som en 5 åring.

  1. «Kanskje denne hXXX bare skal sette seg ned og holde kjeften sin.»

   DU skal sette deg ned og holde kjeften din. Usakelig vrøvl av en argumentasjonsmetode som gjør deg like infantil som hun du kritiserer.

  2. Kjære «Det»

   Du hadde ihvertfall blitt svartelistet som arbeidsgiver av meg. Jeg har en sterk mistanke om at du enten er en psykopatisk sjef i en eller annen konkurs-rammet bedrift, eller så har du blitt sparket fra din tidligere jobb etter å ha utvist elendig prestasjon. Nei nå vet jeg hvor skoen trykker!. Du er NYSKILT og kasta på hue og ræva ut av ei tøff kjerring som endelig har forstått hvor udugelig mann du er ;O)

 2. «»Men jeg gir henne så absolutt “cred” for å si opp på en genial måte.»»

  Dette er hva du kaller genialt????? Hva feiler det deg, du kan da ikke være så dum? Er foreldrene dine søsken?

 3. «»Jeg foretrekker å gå tilbake til min kronglete sti, hvor jeg kan fortsette min vandring med lave skuldre og rett rygg.»»

  Dette må vel være ett av de mest selvopptatte mennskene i verden, hvorfor skriver hun dette? Tror hun virkelig at noen bryr seg om hva hun gjør? Hvor skal vi bry oss, hvem i helevete tror denne lille fXXX at hun er?

  1. Til Det: Med tanke på formuleringen av dine innspill på dette foraet, er det uforståelig for meg hvordan du tillater deg å kritisere andres manglende modenhet og oppførsel…

   1. Det er ganske enkelt. Når folk oppfører som seg som små barn og forventer at alle andre skal bry seg om de blir jeg rasende. Jeg vil ikke se slik oppførsel, det høres ikke noe sted hjemme. Hun likte ikke jobben. Greit, da kan hun slutte å dra hjem. Men nei, hun må stille seg opp på en stol, skrike «se på meg alle sammen» og få det til høres ut som det er jobben sin feil! Hun tok på seg en jobb hun ikke taklet, det er hennes feil.

    1. «Jeg vil ikke se slik oppførsel, det høres ikke noe sted hjemme.»

     Så meld deg ut av samfunnet da, for pokker. Skal du kontrollere hva andre gjør?

    2. Kjære «Det»

     Ehh.. Du hadde ihvertfall blitt svartelistet som arbeidsgiver av meg. Jeg har en sterk mistanke om at du enten er en psykopatisk sjef i en eller annen konkurs-rammet bedrift, eller så har du blitt sparket fra din tidligere jobb etter å ha utvist elendig prestasjon. Nei nå vet jeg hvor skoen trykker!. Du er NYSKILT og kasta på hue og ræva ut av ei tøff kjerring som endelig har forstått hvor udugelig mann du er ;O)

  2. Voldsomt til ytringer da? Såvidt jeg kan bedømme bryr DU deg om hva hun skriver; du tenner jo på alle plugger av dette. Kanskje du skulle finne deg noe annet å lese om du blir så forbannet av dette?

   1. Man sitter jo her da og prøver å finne noen nyheter, noe siom betyr noe, og hva får man i fanget? En historie om en liten jentungen som dreit seg ut på jobben. Og som ikke det var ille nok prøver de å vinkle det sånn at hun gjorde noe bra? Jeg gjentar, hvis hun ikke likte jobben kunne hun bare ta dritten sin og gå når hun ville. Det er ingen grunn til å lage så mye oppstyr over ingeting. Men hun synesd vel selv hun er viktig da, dette er noe alle må høre om fordi……? Tullinger.

    1. Liten jentunge? Dama er over 40 år, men du så vel ikke det du. Du er jo bare opptatt av å bli sett/lest.
     Det hun gjorde var jo helt fantastisk.
     Hvis du syns det var så fælt…hvorfor i helvete leser du om det da? Sånne som deg er jo værre enn de du prater om.

  3. Kjære «Det»

   Du hadde ihvertfall blitt svartelistet som arbeidsgiver av meg. Jeg har en sterk mistanke om at du enten er en psykopatisk sjef i en eller annen konkurs-rammet bedrift, eller så har du blitt sparket fra din tidligere jobb etter å ha utvist elendig prestasjon. Nei nå vet jeg hvor skoen trykker!. Du er NYSKILT og kasta på hue og ræva ut av ei tøff kjerring som endelig har forstått hvor udugelig mann du er ;O)

 4. Er lydsporet på reklamen tatt fra noen låt, eller er det bare en lydmiks? Hvis noen vet, skulle gjerne vist om den er tilgjengelig (tittle etc)… ? 😉

 5. Dette var en barnslig måte å si opp på. Jeg tror neppe jeg ville våge å tilsette henne – bare tenk hva som ville skje dersom hun som arbeidstaker ikke likte seg.

  Det finnes sikkert mange grunner til å slutte i en jobb, men DETTE håper jeg ikke blir framtidens måte å levere oppsigelsen på.

  1. Varslerer har like mye livets rett som alle andre – tenk hvilken reaksjoner dette kan få, og hvordan det kan endre en innsurna bedriftskultur med idiot-ledere som heller ei aldri skulle vært ansatt…dette kommer man til å se mer av i fremtiden så det er bare å stålsette seg

 6. Det har tydeligvis et eller annet psykisk problem og det ville vært enkelt å forstå om hans synspunkter som ikke er annet enn hets ville blitt sensurert. Men useriøse kommentarer som hans er det forhåpentligvis ikke mange som bryr seg om.

  At vedkommende som sier opp føler hun har hatt det vanskelig i NRK er helt tydelig, men for meg som har hatt jobb i 3 store selskaper selv virker det ikke som om NRK behandler sine ansatte og vikarer særlig annerledes enn hva jeg har opplevd noen av mine tidligere arbeidsplasser. Mulig hun har hatt litt for høye forventninger til NRK som arbeidsgiver?
  Min nåværende arbeidsgiver er en betydelig større bedrift enn NRK og der måtte jeg gå som vikar i 3 år før jeg ble fast ansatt. Føltes jo ikke helt riktig det heller, men enten sier man da opp slik denne personen gjorde eller man biter tennene sammen og jobber seg inn i varmen.

  1. Er det liksom slik det moderne arbeidsmarkedet har blitt at man nå starter som vikarer og må jobbe seg inn i varmen? Hva skjedde med gode gamle faste stillinger og prøvetid? Eller er prøvetid byttet ut med vikariat?…Da er det vel på tide å ta en kikk på lovgivningen ettersom da gjeldende lover ikke er tilpasset et nytt moderne arbeidsmarked – det igjen fører bare til utslitte kropper i åpne landskap og sykdom – som utnyttes grovt

   1. Ja, jeg tror ikke du finner en større privat bedrift i Norge i dag som ikke først benytter seg av muligheten til å bruke fremtidige ansatte som vikarer før de ansetter deg. Regner med at de fleste har fått med seg hvor mange store vikarbyråer det har blitt i dette landet.
    Men om det er den riktige veien å gå det har jeg ikke sagt. Det er ihvertfall dagens realitet slik jeg ser det.

 7. Du Det, lurer virkelig på om du har lest brevet.
  Jeg synes det som kom fram virkelig på sitt rette, kjernen i brevet er om ledelsen sin dårlige rutiner eller rettere sagt styresystem som hører til fortiden.
  Jeg er lidt overrasket at det skal kunne finnes på så høy profilert arbeidsplass som NRK. Jeg føler med deg Pia og alle ansatte som føler seg trukket ned. Styret i selve NRK er nødt å ta selvkritikk og begynne med at håndtere folk som mennesker.

  1. Helt enig med deg.Jeg har hatt en jobb før jeg
   pensjonerte meg som jeg hadde god kontakt med
   mange som jobbet i Østlandsendinga,og det jeg
   vet er at det har vært en helvetes arbeidsplass
   for mange.Fagforeningene har de ikke fått noen
   hjelp av.Gammeldags arbeidsplass spør du meg.

 8. Arbeidstilsynet må inn å se nærmere på forholdene som Pia Beathe beskriver. Og det fort som faen. Det merkelige er at Norske Journalistlag, som har visst om dette i årevis, ikke har grepet inn og hjulpet sine medlemmer. Man kan spørre seg om den dyre medlemskontingenten til NJ egentlig er bortkastede penger? Det virker slik.

  Jeg synes at Pia Beathe har vært særdeles modig i måten hun valgte å si opp på. Ønsker henne lykke til videre.

 9. Kjære Ida og Det, hvis der er noen som er tullinger så må det absolut være dere, mens sneversyntheten breder seg, kunne man jo tro at dere kunne jobbe for NRK.

  Det er en ukultur ikke bare i NRK, det er velkjent at der er små konger som hersker tundt omkring i medieverdenen, et lille lukket samfund, hvor man bør holde sin mund og ikke kritiserer styret.

  Hvis man ser nermere på medarbeiderne i disse bedrifter, så kommer der ingen inn utefra, det er famile og venner og venners venner som blir ansatt, der er alltid noen som skylder den andre en tjeneste, og sådan er det.

  Det er som en religiøs sekt, hvis man ikke makker rett, så blir man utstøtt.

  Pia Beathe Pedersen du har min fulde empati og støtte.

  Vinx

 10. Kulturen hun beskriver minner meg om når jeg jobbet i i en av våre største arbeidstaker organisasjoner, et ansikt utad og et annet internt. Gjennomsyret med halvrevolusjonære som blir forbanna (og blir stille) hvis du kommer med forslag til forbedring og særlig hvis forslagene nærmer seg noe som er nytt og moderne, et stort hirearki med småledere som ikke tåler å bli tråkket på tærne og føler seg truet hvis det kommer noen inn med en visjon om å gjøre ting bedre. Tiden da NRK hadde monopol har passert, på tide at noen forteller de det og at de behandler folk slik de blir behandlet (stort sett) i næringslivet ellers. Takk for seg

 11. Jeg skjønner at konfliktnivået i NRK er så høyt at hun ikke så noen annen utveg. Hun skal ha honnør for at hun i det hele tatt kuttet dette ut, på en måte som gjør at NRK tvinges til å gjøre noe med personalpolitikken sin, slik at de medarbeiderne hun jobber sammen med, som lider samme skjebne får en bedre arbeidshverdag. Det står faktisk respekt av det hun gjør.

 12. Når man skal se på hvorvidt det som ble gjort var riktig burde man vel se på handlingsalternativer.

  Jeg synes det er riktig å sitere Dylan Thomas litt:

  » Do not go gentle into that good night,»

  Dette er forhold som fortjener å bli tatt opp – som fortjener offentlighetens lys. Og å skyte budbringeren fordi man mener at budet ble overbrakt på en utilbørlig måte blir da å overreagere.

  På hvilken annen måte kunne hun sikret seg at noen faktisk tok tak i dette?

 13. Er det ikke å gjøre seg en bjørnestjeneste ved å si opp på denne måten da? Jeg mener, det finnes jo «uskrevne lover» i jobb og forretningsliv, normer for hvordan en kan angripe arbeidgivere/konkurrenter. Hvis en blir kjent for å dytte trynet til andre(her NRK) ned i gjørma, så må hun jo regne med at det kan få konsekvenser for henne. Jeg selv hadde vært meget glad og takknemlig hadde jeg fått jobb i NRK. Jeg har selv jobbet i Elkjøp, og faktisk ikke fått fast lønn noen gang, selv om jeg var ansatt i 3 år. Slit og stress og konstant kjeft fra kunder og sjefen. Er nå uføretrygdet. Stressrelatert angst. Jeg hadde følt det som luksus å fått en jobb i en statlig, økonomisk trygg bedrift som NRK. Jeg blir provosert når jeg da hører at noen tar for seg arbeidsgiveren helt offentlig, selv om arbeidsgiveren har gitt en passelig grei lønn. Nå er hun på forsiden av på mange av nyhetssidene i Norge, og håper vel på «den store drømmejobben» hun går grått for. Håper hun får den, stakkar

  1. «Slit og stress og konstant kjeft fra kunder og sjefen. Er nå uføretrygdet. Stressrelatert angst».

   Det blir som å si «sjefen har ødelagt livet mitt, men jeg klager ikke, han er jo tross alt sjef».

   Eller er det grunnet dårlig lønn du ble uføretrygdet??. Det høres nesten slik ut ettersom du kommenterer lønna hennes.

   Hvis du hadde tatt deg bryet med å lese brevet hennes, ville du skjønt at dette ikke nødvendigvis er noen «trygg» arbeidsplass. Det er ingen selvfølge at man blir ansatt etter 4 år. En del må gå etter 3,5 år for at arbeidsgiver skal slippe det ansvaret som følger av å måtte gi fast ansettelse etter 4 år. Er du vikar kan du hives på hue å ræva ut etter 14 dager, mens en fast ansatt har opptil flere mnd. oppsigelsestid.

   Du som selv har hatt en vond opplevelse av arbeidsplassen/sjefen, burde støtte henne istedenfor å oppføre deg som en «grinebiter» med en «ingen har hatt det så fælt som meg»-mentalitet!

   Stå på Jenta !! :o) Du er tøff og det sitter mange vikarer og fast-ansatte der ute som nå kanskje tør å gå imot «gubbe-veldet» som fremdeles er et stort problem i mange bedrifter.

 14. Det er ikke det minste uvanlig at bedrifter sliter sine ansatte ut med uforutsigbarhet, ugunstige arbeidstider og dårlig kommunikasjon, så om dette kan sette fokus på denslags er det bra, ikke minst for NRK-ansatte.

  Jeg mener det har null betydning for en ansatts trivsel på arbeidsplassen om stillingen er definert som et slags vikariat eller er av fast art. Mange korttids- og midlertidig ansatte jobber som kjent ekstra hardt for å vise seg fast ansattelse verdig, så at disse er unntatt muligheten til viktige medarbeidersamtaler virker etter mitt syn lite klokt, både hva personalpolitikk og nytenking angår.

 15. Saken er så fryktleig enkel og det gjør meg kvalm når jeg ser folk gjør enkle ting vanseklig kun for å gjøre det vanskelig. Skulle ønske hun hadde spurt meg om hjelp først, så hadde hun sluppet å drite seg ut foran hele norge. Hun har skrevet et altfor langt sytebrev hvor hun, som enhver 5 åring ville gjort, gir uttrykk for hvor fælt hun har det og hvor synd det er på henne. Her er brevet hun burde ha skrevet:

  «Kjære NRK. Beklager, men jeg har gapt over for mye. Jeg klarer ikke å gjøre jobben jeg har blitt satt til å gjøre. Så jeg vil bare si unnskyld før jeg tar tingene mine og rolig sniker meg ut bakdøra.»

  Thats it. Det er det eneste hun hadde trengt å skrive. Når man tar en jobb også feiler er det ikke jobben sin feil, det er din egen for fordi du klarte ikke å gjøre jobben. Enkelt og greit. Vær så snill og slutt å gjør alt så vanskelig.

  1. Enig!
   43 år og helt på bærtur…flaut.
   Selvfornektelse, tror jeg det heter.

   «Jeg blir ikke hørt på møter ..buhu…og ingenting viktigere har skjedd på Østlandet i dag. Dette var nyhetene for i dag.»

 16. «»»Mange korttids- og midlertidig ansatte jobber som kjent ekstra hardt for å vise seg fast ansattelse verdig, så at disse er unntatt muligheten til viktige medarbeidersamtaler virker etter mitt syn lite klokt, både hva personalpolitikk og nytenking angår.»»»

  Bla bla bla bla blah, blah bla. Er du ferdige med å snakke tull nå? Nok en gang, og jeg forstpr ikke hvordan folk kan ha så vanskerlig for å forstå dette; hvis du frivillig sier ja til å gjøre en jobb også klarer du ikke å gjøre jobben allikevel så er det din egen feil. Hvordan noen kan skylde på jobben er for meg en gåte og jeg håper jeg slipper ha noen av dere ansatt hos meg.

  1. Har det på noe som helst tidspunkt vært tvil om denne personens evne til å utføre selve jobben hun er satt til? Fint om du kunne oppklare hvor det er blitt nevnt for oss andre.

  2. Kjære «Det»

   Jeg gjentar:

   Du hadde ihvertfall blitt svartelistet som arbeidsgiver av meg. Jeg har en sterk mistanke om at du enten er en psykopatisk sjef i en eller annen konkurs-rammet bedrift, eller så har du blitt sparket fra din tidligere jobb etter å ha utvist elendig prestasjon. Nei nå vet jeg hvor skoen trykker!. Du er NYSKILT og kasta på hue og ræva ut av ei tøff kjerring som endelig har forstått hvor udugelig mann du er ;O)

 17. «»Er det ikke å gjøre seg en bjørnestjeneste ved å si opp på denne måten da?»»

  Så absolutt. Og jeg skulle gitt mye for å se det neste jobbintervjuet hun går til 🙂 jeg kan lover at ingen med forettningssans vil ha noe å gjøre med denne damen etter dette, hun har svartelistet seg selv.

  1. Hvis du leser det hun skriver så var hun selvstendig før hun begynte i NRK, så det ordner seg sikkert igjen det.

  2. Ehh.. Du hadde ihvertfall blitt svartelistet som arbeidsgiver av meg. Jeg har en sterk mistanke om at du enten er en psykopatisk sjef i en eller annen konkurs-rammet bedrift, eller så har du blitt sparket fra din tidligere jobb etter å ha utvist elendig prestasjon. Nei nå vet jeg hvor skoen trykker!. Du er NYSKILT og kasta på hue og ræva ut av ei tøff kjerring som endelig har forstått hvor udugelig mann du er ;O)

 18. Ja denne damen er jaggu tøff må jeg si, det står respekt av det hun gjør.
  Hun står for egne meninger, og vil ikke la seg tråkke på:))

  Lykke til videre frue:)

  1. Heir heir 🙂
   Pia stå på! er sikker på at ting kommer til å ordne seg i framtiden ang. nye Job muligheter ser ikke det som en ulempe at du står fram på den måten.

 19. Men hvor var fagforeningen din midt i alt dette? Tok du ikke kontakt med NRKJ? Ville/kunne de ikke hjelpe deg? Tror du dine opplevelser er noe nytt i NRK-systemet? De som opplevde lignende forhold ble i alle fall backet opp og hjulpet av fagforeningene sine når de tok kontakt. Men det gjelder kanskje ikke NRKJ…

 20. Synes det er flere klassiske moment som kommer frem i innlegget hennes, og det er trist lesning.
  – Manglende vilje i en bedrift til å diskutere ulempene med åpent kontorlandskap er typisk en situasjon der de som er for åpent landskap ikke må jobbe i dem selv.
  -Ikke tilfredsstillende ergonomi i forhold til arbeidspulter og stoler.
  – Bedrifter som er markedledere innenfor sitt segment kan tillate seg dårligere personalpolitikk grunnet at det er attraktivt for en ansatt å si at man jobber/har jobbet der.
  – Forskjellsbehandling på fast ansatte og kontrakts-ansatte på oppfølging og muligheter for anonyme tilbakemeldinger.
  – Uoversiktlig ledelse, typisk via liten eller utydelig kommunikasjon fra ledelse.
  – Prosesser for informasjonsflyt som legger opp til at den enkelte selv finner ut hvem man kan spørre og hvor man kan lete etter retningslinjer i forhold til krav og rettigheter om sin stilling.
  – Mangelfull stillingsbeskrivelse og uklare muligheter for den enkelte til innflytelse over innholdet til sin arbeidsplass.
  – «Skyttergravslagånd», der ansatte holder ut grunnet støtte fra sine medarbeidere, men er ute av stand til å forbedre situasjonen man befinner seg i.

  Har selv vært i samme situasjon, og har opplevd at for den enkelt-ansatte er det generelt to utfall. Man slutter, eller man er priviligert nok til å få en fast stilling og melder seg ut av debatten.

 21. Her er det mange tapere, både NRK og hun som sa opp på denne måten. I mine øyne er fagforeningen den største taperen som ikke har klart å ordne opp i denne saken, eller rettere sagt, gitt tilliten til å ordne opp.

  Jeg tror nok dama har en mulighet for jobb hvis det hun sier er 100% korrekt. Da vil det muligens være bedrifter som kjenner NRK tilstrekkelig fra innsiden til at de forstår henne. På den andre side er dette fullstendig feil måte å avslutte et arbeidsforhold på.

  Har hun derimot ikke hold for sine påstander har hun laget det vanskelig for seg selv. Internt vil sympatien med NRK ledelsen bli større og hun vil bli frosset eller ikke ha rygg nok til å se sine tidligere kollegaer inn i øynene.

  Jeg har vært i en lignende situasjon hvor riktignok bedriften gjorde feilen og satte meg utenfor. Jeg tok da initiativet til en hyggelig samtale hvor jeg gjorde det klart at jeg anså saken som ett uhell fra bedriftens side og ikke kom til å hverken gå videre med saken eller snakke negativt om bedriften. Jeg har holdt løftet og i en liten lukket bransje har jeg nå den beste støtte og anbefalinger fra de som gjorde feilen. Lurt å vise litt ydmykhet og tilgivelse innimellom.

  Det er når man leser slike saker som dette at man takker alle høyere makter for at man jobber i en bedrift hvor de tar vare på og verdsetter sine medarbeidere.

  Siden jeg ikke er kverulant har jeg aldri trengt noen fagforening på langt over 30 år i arbeidslivet.

  1. Er enig i mye av det du skriver, men problemet blir jo ikke nødvendigvis borte om hun stille tar sin hatt og går. I en bedrift som har eksistert i så mange år og med flere tusen ansatte tror jeg nok disse problemene har blitt belyst internt tidligere. Hvis man ser helheten i det hun skriver og hva hun utsetter seg for burde hun fått «heltestatus» og ikke blitt kritisert. Evt. forandringer vil jo ikke hun merke selv. Det er de gjenværende vikarene som vil få glede av en evt. endring i arbeidsmiljøet og arbeids-avtalene.

   1. Jeg er svært ening med PiaMia i det meste men det er noe som skurrer hos meg når ikke foreningen, som hun sier hun har vært medlem av, er blitt involvert. Det er også mulig at det har blitt gjort skriftlige henvendelser til ledelsen som er ignorert, og da har hun rett i mye, muntlig blir for amatørmessing i slike saker. Mitt poeng er vel egentlig om det er gjort tilstrekkelig for å ordne opp uten å gjøre det i full offentlighet. Jeg vet selv så alt for godt hvor svakt en sesong eller midlertidig ansatt står, det blir neppe noe fornyelse av kontrakten til «kverulanter»

    1. Jeg kjenner ikke situasjonen til Pia Beathe Pedersen eller NRK og fagforeningen der. Men jeg kjenner selv til situasjoner fra hotellbransjen med fagforeninger. Problemet oppstår når det er forskjellige behov mellom de fast ansatte og sesong/midlertidig ansatte. De siste har en tendens til å bli overhørt i disse situasjonene, ikke minst siden de tillitsvalgte nesten utelukkende er blant de fast ansatte. Dermed er det ikke mange muligheter å bli hørt i sin sak med mindre man har et veldig ryddig forhold til sin arbeidsgiver.

  2. «Jeg har vært i en lignende situasjon hvor riktignok bedriften gjorde feilen og satte meg utenfor» leser jeg her. Det er vel det samme denne damen beklager, at de som jobber i NRK blir satt utenfor og det er NRK som gjør feilen. «I disse dager gjennomføres den årlige mededarbeiderundersøkelsen, 

Vi som har tilkallingsvikarkontrakt idet undersøkelsen sendes ut, får ikke være med. Jeg vet ikke hvor stor del av NRKs arbeidsstokk som er tilkallingsvikarer, men det er en god del. Ledelsen er altså ikke interessert i å vite hvordan vi har det, selv om vi har jobbet der i flere år, på forskjellige kontrakter…….» skrive hun i sin avskjed. H vis dette ikke er et typisk eksempel på å bli satt utenfor vet ikke jeg. NRK er bare interessert i meningen til de som sitter i sikre posisjoner og som de vet ikke kritiserer. Hvor objetiv kan en slik medarbeiderundersøkels bli, hvis den bare blir sendt ut til de medarbeiderne som enten ikke vil eller ikke tørr si noe?

   Dama har rett, her er det på tide at NRK får den kritikken de fortjener og at det blir en forandring i et system som ikke er bra for menneskne som arbeider der.

 22. Staten valter og svalter med dem som de vil.
  Unntakene er for dem som gjør en svært
  dårig jobb høyere blir bonus og falskjermen

  JILL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *