Åpenhet i Krødsherad kommune

Jeg er en stor tilhenger av åpenhet i offentlig forvaltning, noe heldigvis også andre er. Brennende opptatt av politikk som jeg er, støvsuger jeg til og med nabokommunenes nettsider for å holde meg orientert om hva som foregår på den politiske agendaen. I Krødsherad kan jeg til og med lese referatene fra rådmannens ledermøter – men om det er ment slik vet jeg ikke.

I flere år har man på en enkel måte kunnet lese referatene fra ledermøtene til rådmann Marit Lesteberg på kommunens egne nettsider, noe jeg faktisk synes er interessant. Hvordan forberedes saker før de havner på politisk nivå – hvordan reagerer administrasjonen i forhold til å presse frem saker på egen hånd? Som rådmannen selv skriver i møtereferatene:

At saker drøftes på et helt fritt grunnlag i ledergruppa er både viktig og riktig, men det betyr ikke at det ikke blir tatt hensyn til demokratiske prosesser.

Hehe, det skulle da bare mangle.

Som sagt så er jeg noe usikker på om disse tingene egentlig skal ligge åpent tilgjengelig på nett. Bare hør på denne saken fra et års tid tilbake:

Telefonkostnadene er på et akseptabelt nivå! Hva som ikke er bra er at det fortsatt ringes mye til spesialnumre, dvs. til nummeropplysningstjenester, 5-sifrede numre og 800-numre. Kostnaden for slik bruk utgjør i alt kr. 6652,- i denne perioden, og det er alt for høyt. Å få tak i et telefonnummer er lett og gratis på internett, så det er helt uakseptabelt at de som sitter med en PC foran seg ikke benytter den muligheten i stedet for opplysningstjeneste. Andre kan ringe gratis til kollega de vet sitter ved en PC og få nummeret av denne! Dessuten er det mange som benytter ”sett- over-tjeneste” som koster 6,50 ekstra per gang.

Jeg håper Krødsherad kommune har fått skikk på telefonutgiftene etter denne påminnelsen…

Hvor går grensen for hva som bør ligge på nett og hva som ikke bør ligge der?

Relatert artikkel:

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *