Arbeidsmarkedstiltak for dustemikler

Her forleden var jeg på Kongsberg sykehus for å bli undersøkt av en lege – det hele dreide seg egentlig bare om at jeg ønsket en henvisning til en spesialist – noe som ikke skal være enkelt i Norge. Jeg var først hos min fastlege som sendte henvisning til spesialist på Kongsberg som igjen henviste meg til en skikkelig spesialist et annet sted. Nok om det.

Jeg har liten erfaring med sykehus heldigvis og ble litt overrasket da jeg i resepsjonen fikk beskjed om at jeg kunne få refundert utgiftene til kjøringen min frem og tilbake til Kongsberg (fra Prestfoss). Jeg fikk med meg søknadskjema, veiledning og svarkonvolutt. Hadde egentlig ikke forventet annet enn at jeg måtte punge ut selv.

Som sagt, så gjort: Jeg fylte ut skjemaet etter beste evne og sendte det inn for et par uker. I dag mottok jeg svaret – var rent svett i hendene da det offisielle brevet fra Pasientreiser Helse Sør-Øst lå på stuebordet. Wow, tenkte jeg, her blir det heftig feiring med statlig kjøregodtgjørelse.

Pasientreiser Helse Sør-Øst som er ansvarlig for oss i Buskerud holder tydeligvis til i Skien og driver et hardt arbeid. Jeg sakser følgende fra nettsiden til enheten som behandler kjøring og annet:

 

Søknad om refusjon for pasientreiser der pasienten har lagt ut for reisen selv, sendes til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Der blir dokumentasjonen skannet og sendt videre til de lokale pasientreisekontorene for saksbehandling og vedtak. Selve utbetalingen utføres av Pasientreiser ANS, men kostnaden bæres av det lokale helseforetak.
 
Pasientreiser ANS har databehandleransvaret for datasystemet som håndterer reiser uten rekvisisjon, PRO.
 
Pasientreiser ANS er også ansvarlige for det nasjonale telefonsystemet 05515.
 
Nøkkeltall for 2010
 
4,5 millioner reiser uten rekvisisjon  
790 000 innsendte refusjonskrav for reiser uten rekvisisjon
3,5 millioner reiser med rekvisisjon  
2,3 millioner telefonhenvendelser til 05515  
8000 telefonhenvendelser til 05515 per dag
2 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon
 
 
Uten at jeg har peiling på hvor mange ansatte som jobber i denne viktige statlige enheten, så aner det meg at det er snakk om noen. I alle fall er det sikkert mange som har vært inne i bildet for å behandle min søknad om et par hundrelapper til å dekke skyss.
 
Heldig som jeg var, fikk jeg innvilget søknaden. Jeg siterer fra brevet:
Søknaden er innvilget. Samlet refusjon på kr. 13 (min utheving) er under minstegrensen på kr. 100. Beløpet er registrert og vil bli utbetalt sammen med en eventuell senere refusjon innen seks måneder.
 
Egenandel er trukket med inntil kr. 130 for hver enkeltreise, totalt kr. 256.
Jeg får satse på mange slike turer til sykehuset, jeg trenger bare ca. 8 turer til i løpet av de neste seks månedene for å få erstattet en hundrings. Og dersom jeg hver eneste gang skal sende inn et søknadskjema holder jeg både meg selv og opptil flere andre offentlige ansatte beskjeftiget – arbeidsmarkedstiltak for dustemikler.
 

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *