Arkivsløsing istedenfor arkivløsning for Sigdal

Sigdal kommune har vært medeier i det interkommunale selskapet IKA Kongsberg helt siden starten i 1992. IKA Kongsberg ivaretar arkivfunksjoner for kommuner og fylkeskommuner som er medeiere. Nå vil Sigdal melde seg ut fordi det bl.a. skal bygges råflotte arkivlokaler, noe som igjen gjør at Sigdals årlige eiertilskudd vil øke dramatisk.

Men er det ikke pussig at Sigdal ALDRI har brukt arkivet?

Sigdal kommune har altså vært med i IKA Kongsberg siden starten i 1992. Smak så på dette avsnittet fra sak 102/11 som skal behandles i kommunestyret i Sigdal fredag 16. desember:

Styret i IKA Kongsberg har de siste to år lagt frem forslag om bygging av nye arkivlokaler i tilknytning til Statsarkivet på Kongsberg – Arkivsenter Østafjells – og utvidelse av stab/tjenester for sine eierkommuner. Det nye arkivsenteret er planlagt ferdigstilt i løpet av 2013 og vil innebære at Sigdal kommunes kostnader (eiertilskudd) øker fra ca. kr. 165 000,- i året nå – til ca. kr. 270 150,- i 2013.(min utheving)
[…]
Sigdal kommune har hittil ikke deponert materiale til IKA Kongsberg (min utheving) og hva behovet for fremtidig deponering er har vi ikke foretatt en beregning på. Dette medfører at vi ikke vil få noen kostnader ved flytting av deponert materiale fra en leverandør til en annen.

 

 
 
Okay, byråkratspråket er ikke alltid like lett å forstå. Jeg koker det da sammen til følgende:
  • Sigdal kommune har vært medlem i IKA Kongsberg siden 1992.
  • Sigdal kommune har betalt eiertilskudd helt siden 1992 (nå ca. 165 000 kroner – uvisst hva det var tidligere)
  • Sigdal kommune har aldri lagret ett eneste dokument i IKA Kongsberg.
Dersom jeg henter frem kalkulatoren og regner et snilt overslag, kommer jeg til at Sigdal kommune gjennom 19 år har betalt et par millioner kroner til en tjeneste vi ikke bruker. Er det bare undertegnede som ser på dette som REN SLØSING?
 
Jammen godt vi kommer oss ut av dette selskapet. Jeg er forøvrig valgt som kommunens representant til IKA Kongsberg – jeg er bare glad for å slippe å møte i et organ som Sigdal bruker penger på, men som vi ikke altså ikke bruker

Men burde man ikke ha gjort noe med dette forlengst?

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *