Av med BUKSen – Bye bye, Barn og unges kommunestyre

Rådmannen i Sigdal fremla i dag sitt budsjettforslag i 2012 og i en serie blogginnlegg kommer jeg til å kommentere stort og smått som rådmannen skriver om sitt forslag. I første omgang trekker jeg frem Barn og unges kommunestyre som kommer til å forsvinne ut dersom rådmannen får det som han vil.

Barn og unges kommunestyre ble vedtatt opprettet 18. desember 2009. I samme møte ble det vedtatt å bruke kr 50 000 som medlemmene i BUKS skulle fordele til beste for unge i bygda. 25. november 2010 ble første møtet avholdt og det var stor glede og optimisme blant de fleste politikerne – endelig skal den yngre garde også få vise engasjement på lik linje med de voksne i kommunestyret. Les artikkelen – Vi vil bli hørt i Bygdeposten 27.11.2010.

Nå er det slik at rådmannen har lett med "lys og lykte" etter nedskjæringsmuligheter og de unge har heller ikke sluppet unna. I praksis foreslår rådmannen å legge ned BUKS. Han skriver:

Det er ikke avsatt midler til videreføring av Barn og unges kommunestyre. Det har i budsjettet tidligere ikke vært avsatt faste midler til BUKS men funnet dekning innenfor rammene i løpet av året (kr. 50.000,-). Sigdal kommune har imidlertid hatt et velfungerende ungdomsråd som har vært aktive og det foreslås at de involverer elevrådene på de respektive skolene mer i sine saker og dermed kan få innspill og engasjement fra elevgruppen. På denne måten mener rådmannen at involvering, engasjement og deltagelse blant barn og unge kan ivaretas.

Sitat: Budsjett 2012 – Del II. Sigdal kommune. Rådmannens forslag. Oktober 2011, s. 11. (ikke på nett i skrivende stund)

Så er vel spørsmålet om hvor de fagre ordene om ungdommelig deltakelse har blitt av? 

I Bygdepostens artikkel Lite å krangle om i Sigdal fra 28.11.2009 skriver journalist Birger Moen:

Sps Torstein Aasen fremmet forslag om å avsette 50 000 kroner slik at det kan settes i gang et eget kommunestyre for barn og unge. Sigdal har særlige forpliktelser på seg, ettersom de er med i et prosjekt som nettopp setter fokus på ungdom og kvinners delaktighet i politikken.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article4731267.ece

Nå er prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken avsluttet og spørsmålet er om fagre løfter får fokus selv om de statlige prosjektmidlene ikke lenger eksisterer?

For det første reagerer jeg på at rådmannen har plassert ansvaret for BUKS på planområde 3 oppvekst og kultur – og på den måten overlatt til en sektor å finne plass til et politisk organ som skal tenke helhetlig på barn og unge i alle politiske sammenhenger. Barn og unges kommunestyre bør plasseres i planområde 1 sentrale styringsorgan/politikk som omfatter det sentrale politiske apparat med kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, kontrollutvalg, eldreråd og ordfører. Hva er i tilfelle forskjellen mellom BUKS og kommunestyre/eldreråd?

For det andre er det en vei å gå for å minske pengebruken i BUKS. Jeg erindrer at jeg fikk bakoversveis da jeg fikk med meg at medlemmene i BUKS fikk vanlig "voksen" møtegodtgjørelse – flerfoldige tusenlapper forsvant før tildelingen. For undertegnede som har hatt to gutter som medlemmer, må jeg si det var litt av en "fest" på gutterommet da minstemann med 30 spenn i uka mottok et par-tre hundrelapper for et møte som varte i underkant av en time. BUKS bør således ha en annen møtegodtgjørelse og i tillegg gjennomføre sine møter i skoletiden for å senke administrative kostnader.

Kommunestyret i Sigdal bør i sitt julemøte vedta å flytte BUKS til planområde 1 og samtidig gi plass til en sum penger slik at BUKS kan fortsette å "leke" politikk – det er vel slik det blir rekruttering av politikere? Så kanskje neste folkevalgtseminar kan foregå et annet sted enn på Tyrifjord hotell?

Selv om rådmannen vil ta av BUKSen, så regner jeg med at det er flere enn undertegnede som vil kle opp BUKS-medlemmene til å bli noe annet enn fagre løfter som ble gitt i førvalgstidene?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *