Avlesning av vannmåler på gamlemåten

Jeg er nok litt utålmodig av natur og samtidig en elsker av ny teknologi, i alle fall sammenlignet med en del andre mennesker i mine omgivelser. Når jeg åpner posten fra teknisk etat i Sigdal kommune og finner et papirark der jeg skal fylle inn tallene som står på vannmåleren min, lurer jeg på om jeg har reist tilbake til fortiden. Arket skal jeg deretter levere på kommunehuset eller sende inn med posten – må bruke frimerke selv naturligvis. Men slik er det vel når Sigdal kommune ikke klarer å finne veien til fremtiden. Jeg skal kanskje være glad for at det ikke kommer en mann på nyttårsaften for å lese av personlig. (Et lite apropos: Strømmåleren vår fra Midt Nett leses av automatisk – tenk at det går an!)

I Sigdal kommune er det i overkant av 350 husstander som er tilknyttet den kommunale vannforsyningen. Av disse er det rundt 150 som allerede har installert vannmåler, dette har vært frivillig for den enkelte.

På bakgrunn av en hel masse tull med vann- og kloakkgebyrene i Sigdal, vil det nå komme påbud om tvungen vannmåler for alle tilknyttet kommunalt vann. Dette er en bra ting – både for teknisk etat, miljøet og folks rettsoppfatning av mulige forskjeller i gebyrene mellom «vannmålerhusstander» og «ikkevannmålerhusstander».

For å oppnå full rettferdighet i gebyrberegningen er det en forutsetning at alle abonnenter har et sammenlignbart målegrunnlag. Dette kan først etableres etter at alle abonnenter med kommunal vannforsyning har fått installert vannmåler. Av kommunens ca 353 abonnenter er det 148 som har installert vannmåler i dag slik at det gjenstår vel 200 abonnenter som skal installere måler.

Sitat fra saksutredning til ND-10/103.

Nå er det slik at jeg ser for meg noen stakkars ansatte på teknisk etat som sitter og trykker inn disse kubikktallene for hånd – og bruker verdifull arbeidstid på dette. Som alle andre kommunalt ansatte, mener nok også de på teknisk etat at de har for mye å gjøre. Vips, Rune har løsningen: La folk lese av vannmåleren og registrere dette via internett. Wow, for en bombe av et innovativt forslag.

Ikke glem at jobben ellers vil bli mer enn fordoblet når vannmålere blir installert i alle 350 husstandene – jeg nekter å bli med å ansette ekstra folk som skal punche inn tall 🙂

For at ikke dette skal bli for komplisert for kommunens ansatte – det er vel ingen der som klarer å utvikle en slik teknisk løsning selv – så foreslår jeg å kontakte Modum kommune som ser ut til å klare dette på en enkel måte.

Det er igjen tid for avlesning av vannmåleren slik at forbruket for 2010 kan beregnes. Selvavlesningskort er sendt ut i uke 50.
På avlesningskortet er telefonnummer og internettadresse oppgitt. På kortet står også et avlesningsnummer, dette skal brukes enten abonnenten velger å ringe inn målerstand eller bruke internett.

Avlesning 31. desember 2010
Svarfrist 6. januar 2011
For registrering på telefon, ring: 800 30 845

Dersom det er abonnenter som ønsker å sende avlesningskortet i posten vil dette fortsatt være mulig.
Spørsmål ang. vannmåleravlesningen kan rettes til Teknisk etat, telefon 32 78 94 15.

Sitat fra Modum kommunes nettside.

Modum kommune bruker forøvrig ikke en egenutviklet tjeneste. Det ser ut til at mange kommuner bruker en tjeneste utviklet av en tredjepart. Tør jeg foreslå at man bruker tre minutter på å ringe Modum kommune om pris og tjenestetilbyder?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *