Bygdekinoen viser film for de få

I forbindelse med kommunestyrets møte 28. oktober 2010 stiller jeg en interpellasjon (et spørsmål) til ordføreren ang. Bygdekinoen. Interpellasjonen lyder som følger:

Til ordfører Kari K. Ask
22. oktober 2010

Til kommunestyrets møte 28. oktober 2010

Interpellasjon ang. Bygdekinoen

Bygdekinoen har i en årrekke vært et godt kulturtilbud for unge og eldre i bygda vår – med jevnlige filmvisninger i Eggedal og Prestfoss. Sigdal kommune har støttet visningene med finansielle midler, sist i budsjettåret 2010 med kr. 22 000.

I budsjettet for 2010 samt handlingsprogram med økonomiplan for 2010-2013 nevnes Bygdekinoen som et eget strekpunkt under prioriterte områder innen kultur:

 • Opprettholde tilbudet om bygdekino i Prestfoss og Eggedal

I senere tid har Bygdekinoen tydeligvis endret strategi for å markedsføre sine visninger i Sigdal (og kanskje også andre steder). Såvidt jeg kan se, er markedsføringsendringene som følger:

 • det annonseres ikke lenger i Bygdeposten i forkant av visningene
 • det henges ikke opp filmplakater på sentrale steder i bygda lenger
 • interesserte må selv følge med på nettsidene til Bygdekinoen eller abonnere på en sms-tjeneste som sender ut påminnelse om filmvisning. Denne tjenesten koster 1 kr pr. melding.

Hvorvidt dette er en bevisst strategiendring fra Bygdekinoens side, vet jeg ikke. Men konsekvensen er, såvidt jeg kan bedømme, et lavere besøkstall på Bygdekinoens visninger i Sigdal og Eggedal. Det man ikke vet om, kan man heller ikke besøke. Jeg har snakket med mange som ikke lenger klarer å følge med på når filmene vises og som derfor går glipp av forestillingene.

Mine spørsmål til ordføreren lyder som følger:

1. Hva brukes midlene som bevilges fra Sigdal kommune til Bygdekinoen til?
2. Kan ordføreren godta at Bygdekinoen gjør sitt «beste» for å unngå oppmerksomhet rundt sine filmvisninger? I praksis annonseres de ingen steder lenger.
3. Hva kan ordføreren gjøre for å sikre at Bygdekinoens tilbud i bygda opprettholdes og tas i bruk av befolkningen?

Med vennlig hilsen

Rune K. Nikolaisen
Kommunestyrerepresentant (V)

Selvsagt kunne jeg bare ringt Bygdekinoen og spurt dem om dette, men siden Sigdal kommune spanderer noen kroner for at folk skal kunne se film her i bygda, er det rett og rimelig at kommunestyret snakker om dette kulturtilbudet.

6 kommentarer

 1. Helt klart at det er lavere besøkstall, har ved flere anledninger vært alene på kinoen.
  Dette burde helt klart blitt klaget på til Bygdekinoen. Og det at man må betale for å få mye mer info enn hvem filmer som går er vell ikke helt bra.

 2. I dag har jeg fått høre at jeg ikke har rett angående plakatene til Bygdekinoen. De henges fortsatt opp på forskjellige steder.

  Beklager at jeg ikke har fulgt godt nok med i timen :).

 3. Det blir satt opp plakater og det har blitt annonsert i bygdeposten. Om det har vært annonser nå i høst er jeg ikke sikker på. Det at filmen noen ganger er forsinket kommer av at Prestfoss er første stopp på en runde på 14 dager. Filmrullene skal komme fra Oslo og til Hønefoss med buss. Det er derfor ofte rot med om filmene blir satt av der de skal. Hadde Prestfoss vært nr 2 i rekken av kinosteder hadde det ikke skjedd.
  Jeg vil også si noe om at besøkstallet har steget veldig bare de siste 10 -12 åra. At jeg veit dette er fordi jeg har brukt bygdekinoen i så mange år. Og i de siste 5 åra har jeg vært en av mange kinovakter i Prestfoss.

  1. Stusser over at Bygdekinoen selv sier at det ikke har vært annonsert på lang tid, det kan ikke være tilfelle. Men faktum er i alle fall at det nå ikke annonseres lenger. Jeg beklager selvsagt dette med plakatene, slukte et tips rått uten å sjekke opp fredagskvelden da interpellasjonen ble skrevet og sendt avgårde i hui og hast. Kritikken mot Bygdekinoen er likevel noe jeg opprettholder. De er utrolig passive i forhold til å få folk til å komme på forestillingene. Nevnte i diskusjonen at det kanskje er bedre å ha færre forestillinger dersom de klager over at de mangler penger til annonsering.

   I kommunestyremøtet ble det også snakket om disse forsinkelsene og slikt som virker litt uproft til tider. Må si jeg stusser dersom det er riktig som du sier at besøkstallet har steget» de siste årene – da må det jo ha vært svært så få tilstede i tidligere tider. Sist fredag var det i alle fall elendig besøk, men jeg sier som Torstein Aasen: «Det må ha vært en elendig film som gikk den kvelden»!! 🙂

   Vi vedtok forøvrig i kommunestyret at det skal rettes en henvendelse for å se på dette med markedsføringen og at vi også skal søke om å ha «den store filmdagen» i november måned (neste år da tipper jeg). I tillegg ble det nevnt at ungdomsrådet kan diskutere hva som kan gjøres for å øke interessen for Bygdekinoen.

 4. Svar fra ordfører Kari Kolbræk Ask på interpellasjon fra representanten Rune K. Nikolaisen (V) til kommunestyrets møte 28.10.2010 ang. Bygdekinoen:

  Takk for engasjementet vedrørende Bygdekinoen!
  Det er kino i Prestfoss annenhver fredag og i Eggedal en onsdag i måneden.

  Midlene som er avsatt til bygdekinoen går til de som har vakt i forbindelse med kinofremvisning. I Prestfoss er det Sigdal skole og ungdomskorps som har vaktansvar, i Eggedal er det en ungdom som gjør denne jobben og får timebetalt. Noe av midlene går til betaling av mellomlegg til bygdekinoen ved årsavslutning. Det vil si de utgiftene som ikke dekkes av billettinntekter. Dette beløper seg til cirka 2000 kroner i året.

  Det er riktig at det ikke blir annonsert for bygdekinoen i alle aviser lenger, men de vil med jevne mellomrom annonsere for nettsidene sine i aviser. Bygdekino har gode erfaringer med nettside og sms-tjeneste. Det settes opp plakater rundt om i bygda før hver fremvisning på Bygdekinoen. Representanter fra Skole- og ungdomskorpset henger opp plakater på Nerstad og Prestfoss hver gang det er kino. I Eggedal henger vaktmesteren på skole/samfunnshus opp plakater.

  Plakatene settes opp på følgende steder:

  • Prestfoss : Spar, Statoil og begge skolene
  • Nerstad : Skolen og barnehagen, men der er en liten utfordring under byggeperioden.
  • Eggedal: Samfunnshus, skole, barnehagen og ved Spar.

  Bygdekino presiserer at det er filmene som bestemmer besøkstallet. Statistikken viser et betydelig større besøkstall ved filmene for de yngste. Bygdekino gir uttrykk for at de er fornøyd med kinobesøkstallet i Sigdal, i forhold til sammenlignbare kommuner.

  Ungdomsklubben har sine klubbkvelder på de fredagene det ikke er bygdekino, slik at
  disse arrangementene ikke skal kollidere. Det kan iverksettes noe for å øke interessen og besøkstallet for bygdekinoen.

  Sigdal kommune kan søke om å få arrangere ”Den store kinodagen”, som blir arrangert årlig første lørdagen i november, der det vises fire filmer, som det er mulig å se til halv billettpris. En ”filmdag” vil kunne være et populært tiltak på en novemberlørdag.

  Kommunestyret behandlet saksnr. 97/10 den 28.10.2010

  Behandling:

  Forslag fra Runolv Stegane (V)

  Sigdal kommune tar kontakt med Bygdekinoen for å diskutere et mer offensivt opplegg fremover. Jfr. positivt tiltak med utendørskino med suksess i Prestfoss i august 2008. Sigdal kommune søker
  om å få arrangere ”Den store kinodagen”.

  Enstemmig vedtatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *