Dyrt utstillingsvindu med laber effekt

I 2007 ble det klart at Sigdal ble en av 22 kommuner som skulle delta i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Kommunestyret vedtok i 2006 å søke om deltakelse. Kommunen fikk plenty med gryn for å gjennomføre prosjektet.

I en pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartmentet ble det vektlagt at Sigdal ble valgt ut blant annet fordi de vil sette inn tiltak mot unge kvinner (og menn) for å motivere dem til å engasjere seg i lokalpolitikk. Kommunen vil starte arbeidet med å bevisstgjøre ungdommene allerede i skolen. 

Sigdal kommune fikk i perioden 2007-2011 250 000 kroner hvert eneste år til å gjennomføre forskjellige tiltak. Jeg har ikke nok kjennskap til utvalgets arbeid til å vurdere alle tiltakene som er gjennomført, men det har blitt arrangement seminarer, reiser til andre kommuner for utvalgsdeltakerne, dagmøter for folkevalgte, turer for ungdom til Stortinget osv. Jeg stiller likevel spørsmålstegn ved effekten av en slik enorm bruk av offentlige midler.

Selvsagt skal man bruke pengene når man får dem, men hvordan skal man kunne måle effekten av tiltakene? Det er naturlig å måle dette i antall kvinner som stod på listene til lokalpartiene og selvsagt se på selve valgresultatet.

"Tilhengerne" av dette prosjektet vil naturlig nok si at effekten ikke kan måles allerede nå, blant annet tar det jo tid før ungdom kan engasjere seg aktivt i lokalpolitikken. Likevel er ikke KRD snauere enn at de selv vurderer prosjektet som vellykket:

 

Prosjektet ”utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken” gir resultat
 
Frå å liggje under landsgjennomsnittet, har kommunar som satsar på eigne tiltak for kvinnelege politikarar no både fleire toppkandidatar og fleire kvinner på listene enn landsgjennomsnittet.
 
– Svært gledeleg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. – Eg meiner dette syner at systematisk jobbing for å rekruttere kvinner i lokalpolitikken nyttar – sjølv om det går langsamt. No er eg spent på kva resultat som kjem også etter valet 12. september.
 
Samanliknar vi med vallistene frå før utstillingsvindaugeprosjektet (med vallistene i 2007), så ser vi at delen kvinner på listene har gått opp frå 41,2 til 42,2 prosent, delen kvinnelige 1.kandidatar har gått opp frå 40,2 til 43,1 prosent og delen kvinner med stemmetillegg har gått opp frå 27,0 til 30,4 prosent.
 
 
La oss starte med å ta en titt på listeforslagene til de forskjellige partiene i Sigdal – altså før valget fant sted.
 
Partienes listeforslag inneholdt 43% kvinneandel, noe som må betegnes som akseptabelt. Jeg har dessverre ikke tallene fra 2007, men vi får jo håpe at dette er en økning? Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet befant seg forøvrig over snittet (hhv. 50%, 44% og 46%), mens Høyre hadde en kvinneandel på 42% og Fremskrittspartiet på jumboplass med 27%.
 
I perioden 2007-2011 var kvinneandelen av valgte representanter 38%, og jammen er den ikke likedan i perioden 2011-2015. I praktisk resultat i forhold til kommunestyret har altså pengene ikke ført til noe som helst – her snakker vi altså om mer enn en million kroner).
 
Som jeg nevnte ovenfor, tilhengere av slike offentlige tiltak for å bedre kvinne- og ungdomsrepresentasjonen (som jeg ikke har berørt i dette innlegget) vil si at TTT – ting tar tid. Men Rokkansenteret skal evaluere prosjektet på basis av valgresultatet ved kommunevalget i 2011 – ikke vente i flere år.
 
Jeg er selvsagt villig til å vente til 2015 med å avgi en fullstendig dom over prosjektet. Men jeg har ingen tro på at tiltak gjennomført i perioden 2007-2011 vil ha målbar effekt i 2015. Har du?
 
Men faktum er jo at i perioden frem til da finnes det ingen prosjektmidler til å videreføre tiltak som har vært gjort de siste fire årene. Hvem skal nå betale for dagmøter og andre ting som skal "lokke" kvinner ut i politikken? Jo, det er kommunens vanlige budsjett det. Men bør vi ikke prioritere viktigere ting?  
 
Utstillingsvinduet for kvinner i lokalpolikken (med fokus på ungdom) har bestått av Solveig Bechmann (Ap, leder), Jan Midtskogen (Ap), Håkon Hofton (FrP), Runolv Stegane (V), Åse Lene Eckhoff (H) og Tone Eidal Frøvoll (Sp).
 
 
 

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *