En sak – et parti – maks markedsføring?

Gjennom fire år har jeg vært forbauset over Fremskrittspartiet i Sigdal som jeg ikke anser for å være noe "Fremskrittsparti" i det hele tatt. Som mangeårig medlem i partiet på 80-tallet kan jeg påstå å ha litt kjennskap til hvordan Fremskrittspartipolitikk skal se ut i praksis.

Jeg fikk nettopp sett reportasjen i NRK Østafjells fra 30. august 2011 og er rimelig "sjokkert "(et ord som Siv Jensen og Fremskrittspartiet har elsket de siste årene) over hvordan FrP sin førstekandidat Frode Borge klarer å fremstille partiets arbeid gjennom de siste fire årene som en slags opposisjonspolitikk. Journalisten fra NRK sier blant annet: "Mannen med framsteg har møtt motbør. Han ville mellom anna utreie privatisering av omsorgstilbodet".

Mulig det er flisespikking, men jeg skulle likt å vite hva "mellom anna" betyr? På bokmål betyr det vel "blant annet" – noe som igjen impliserer at partiet har fremmet flere andre fremskrittspartistandpunkt. Men det er jo ikke tilfelle! OMTRENT NULL FORSLAG har jeg fått med meg i løpet av fire år, enten vi snakker i kommunestyret eller hovedutvalg.

Jeg korrigerer meg selv med en gang: Jeg finner tre forslag – gratis programvare skal vurderes i skolene (vedtatt), FrP skal delta i ansettelse av ny rådmann (falt) og utsettelse av kommunehusutbyggingen (falt). Så kan vel folket selv avgjøre om disse sakene er typiske fremskrittspartisaker.

Men tilbake til saken om konkurranseutsetting: I kommunestyrets møte 17. desember 2010 fremmet representanten Frode Borge en interpellasjon som dreide seg om at kommunen burde vurdere å konkurranseutsette hjemmetjenestene for eldre – rett og slett gi de gamle valgfrihet. Det var altså ikke snakk om annet enn å utrede – forsiktig skal man være i bygda der alle smiler og nikker når man snakker om offentlig omsorg for de eldre – offentlig omsorg er jo så mye bedre enn privat omsorg.

I reportasjen uttaler Borge at han fikk "så og si hele kommunestyret" mot seg. Jeg er enig i at det var trist, men så stemte jeg da også for at konkurranseutsetting skulle vurderes – rett og slett fordi også jeg mener at det er riktig at eldre har mulighet til å velge. 5 av 21 representanter ville la "rådmannen undersøke mulighetene for å kunne ha fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i samarbeid med vårt kommunale tjenestetilbud".

Det er rimelig klart at det ikke er lett å se forskjell på partiene i bygda, men partiene kan jo markere seg litt med "typiske" saker dersom de ønsker det. Fortsetter det slik, er jeg i alle fall ganske sikker på at Gerd Randi Olsen ikke behøver å tro at "det hadde vært forskjell dersom Fremskrittspartiet hadde styrt" (hun intervjues i ovennevnte reportasje).

6 kommentarer

 1. Hei Rune,
  Jeg kunne sikkert ha frontet flere typiske FrP-saker, slik du savner, i disse 4 årene i Kommunestyret i Sigdal. Istedet har jeg, som deg, vært involvert i debattene når ulike saker er kommet frem for oss.
  At du irriterer deg over at Nrk Østafjells valgte å intervjue meg som "FrP-politikeren som sliter i motbakke" overrasker meg ikke. Men at du skal tillegge meg æren for hvordan innslaget ble vinklet er vel litt i overkant? Journalisten hadde selv funnet frem til saken jeg la frem for kommunestyret og var ikke noe jeg ba om å bli fremlagt i denne lille Sigdals-reportasjen, som jeg totalt sett mener var en fin Sigdal-reklame. Joda, jeg merket meg at du var en av de 4 jeg fikk med meg på dette forslaget, i tillegg til to andre fra Venstre og Hellik Kolbjørnsrud fra Høyre. Takk for støtten!
  Du er nok mer på talerstolen enn meg Rune. Men jeg er ikke sikker på om det er mengden/taletiden som teller mest? Du nevner at innslaget ditt mulig er flisespikking, og jeg er i og for seg enig i det.
  Da vil jeg heller foreslå at du bidrar konstruktivt i debatten vedrørende omsorgstjenesten i Sigdal. Utredningen jeg tidligere ba om å få støtte for, ville gitt et svar på om små kommuner som Sigdal kan innføre valgfrihet, først og fremst i hjemmetjenesten. Tenk så moderne å ha valgfrihet for de eldre i vår egen kommune, det måtte være fint å kunne tilby våre eldre!
  Som vi ser på Eggedal Eldresenter, er det pr idag ikke anslått at det er nødvendig med nattevakt for de 23 beboerne der. Eldresenteret har "status" som omsorgsboliger å har defor ikke behov for nattevakt, sies det.
  Utfordringen er bare det at siden Eldresenterets oppstart på -90-tallet, har snittalderen på senteret økt betraktelig. Dette er mye pga at de som blir eldre og får større pleiebehov ikke får plass på Sigdalsheimen, ettersom det er fullt der. Resultatet er et Eldresenter i Eggedal med status som omsorgsboliger, med stadig flere pleietrengende som burde hatt en sykehjemsplass.
  I kommunestyremøtet neste uke vil dette høyst sannsynlig bli et tema, og da regner jeg med din støtte for å be om en gjennomgang av tilbudet til de eldre i bygda vår. Er Eggedal Eldresenter fortsatt å betrakte som omsorgsboliger med den sammensetningen av brukere og behov som er der idag? Og om/når en utredning finner at virkeligheten og behovet er endret siden opprettelsen på -90-tallet, er vi da forberedt på å løfte tilbudet i den øvre delen av Sigdal som følge av det?
  Takk for at jeg får bruke bloggen din til å fronte FrP-politikk Rune – og beklager at jeg ikke bruker mye energi på å spikke fliser…:)
  Vi ses i kommunestyresalen på Torsdag neste uke!
  Mvh Frode

 2. Hei Frode,

  du vet jo at jeg har sterke sympatier for de av Fremskrittspartiets standpunkt som jeg mener er liberalistiske. Dermed er det ikke unaturlig for meg å være "utålmodig" i håpet om at du skal bli flinkere til å kjøre "klassiske FrP-saker" som jeg også er enig i.

  At jeg er en flisespikker av dimensjoner, er sikkert noe alle mine kommunestyrekolleger kan underskrive på etter fire år – og de vil sikkert helst slippe å ha en prinsippfast detaljist blant seg. Jeg endrer meg nok ikke og vil alltid fungere best i opposisjon – det ligger i min natur som liberalist og anti-makt-fantast.

  Jeg støtter definitivt et initiativ for å gjennomgå tilbudet til de eldre i bygda og er selvsagt åpen for at kommunen bør tillate private løsninger.

  Når det gjelder reportasjen i NRK Østafjells, så var det definitivt ikke meningen å hevde at du styrte innholdet der. Jeg synes bare det ble helt latterlig når reportasjen lar folk tro at det er Fremskrittspartiet som er "opposisjonen" og motpolen til de "grønne" – for det er dere overhodet ikke – i alle fall ikke de fire siste årene.

  Hilsen Rune

  1. Hei Rune,
    
   Kommunestyret i Sigdal er vel ikke kjent for å være preget av motpoler akkurat. Ihvertfall ikke de siste 4 årene, som var første periode for oss begge. Men jeg tror det blir høyere temperatur i debattene fremover. Pengebruken har gått løpsk og Sigdal vinner stadig like lite i "Kommunelotteriet".
    
   Sigdal trenger liberalistiske og nytenkende mennesker, og du er en god liberaler Rune!
    
   Mvh Frode

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *