Fortsette å leke politi og røver i Trillemarka – men uten røvere?

5. desember 2008 ble Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat opprettet. Forvaltningsmyndigheten ble lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt lokalt styre. Trillemarka-Rollagsfjell er med sine 148 kvadratkilometer et av Norges største naturreservater og ligger i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal.

Det er naturlig at staten ønsker å passe på at det ikke skjer lovbrudd i området, og det er opprettet en egen politistilling som går under betegnelsen «tyttebærpolitiet» – i alle fall hos lokalbefolkningen. Nå viser årsmeldingen fra naturreservatet at politistillingen er bortkastet – det er ikke slik jeg ønsker at politiressursene i landet vårt skal brukes.

I november 2010 kunne Drammens Tidende fortelle at politimester Georg Isdahl må la 15-20 stillinger må stå ubesatt, mens tyttebærpolitiet i Trillemarka får leve videre. Man får jo et inntrykk av at politimannen som har jobbet i Trillemarka har en utrolig viktig jobb og utfører masse arbeid. Men smak på dette som politimannen selv skrev i årsmeldingen for 2010 (som vi fikk oss forelagt i kommunestyret i Sigdal i går):

Det kan ikke sies å ha vært brukt nok tid i reservatet fra politiets side til å skaffe en god nok oversikt over kriminalitetsbildet.

Sitat: Årsmelding 2010 for Trillemarka-Rollagsfell naturreservat – side 13 Årsrapport fra Politiet

Jeg repeterer at denne politistillingen UTELUKKENDE jobber med naturreservatet. Da er ganske drøy kost når karen forteller at han ikke har brukt nok tid i reservatet. Hva i alle dager er poenget med stillingen?

Politimannen forteller også at det har vært litt (eller kanskje lite?) å gripe fatt i:

Det er ikke opprettet straffesaker i reservatet i 2010. Det som eventuelt finner sted av straffbare handlinger er krevende å avdekke, eller avhengig av tips fra publikum. De sakene som har vært, har vært av mindre karakter, og har blitt løst ved veiledning, advarsler og pålegg.

Sitat: Årsmelding 2010 for Trillemarka-Rollagsfell naturreservat – side 13 Årsrapport fra Politiet

Merkelig nok forteller Statens Naturoppsyn i samme årsmelding at det ikke ble gitt noen advarsler eller anmeldelser i 2010. Så et aktivt år kan vel ikke politimannen ha hatt, kanskje?

Jeg gikk tilbake og sjekket i årsmeldingen for 2009 i tilfelle fjoråret skulle ha vært et eksepsjonelt rolig år – vil jo ikke henge ut politivirksomheten i Trillemarka uten grunn. I årsmeldingen for 2009 for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat leser jeg følgende fra politiet:

I 2009 ble det ikke avdekket straffesaker i reservatet. […] Straffesakstallene antas å stige når tjenesten er mer etablert. […] For å øke [avdekkingsprosenten for miljøkriminalitet] kreves det at det brukes mye tid i felt, og dette har det ikke vært anledning til i tilstrekkelig grad høsten 2009. Dette kommer til å bedre seg fremover.

Sitat: Årsmelding 2009 for Trillemarka-Rollagsfell naturreservat – side 9 Årsrapport fra Politiet

I kommunestyremøtet i Sigdal fredag 17. juni 2011 kritiserte undertegnede denne bruken av politiressursene. Det er sløsing med offentlige midler, tatt i betraktning at det er behov for politikrefter i Norge til andre ting enn å jakte på jegere, fiskere og tyttebærplukkere.

PS. Kanskje det er kjekt med en egen slik enhet uten straffesaker – oppklaringsprosenten er vel da 100%? Eller er den på 0%?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *