Fritak fra listeforslagene til partiene

I går la jeg ut en liste over alle personene som er ført opp på de forskjellige partienes valglister til kommunevalget høsten 2011. Som jeg også skrev, er ikke listene endelige før de er godkjent av valgstyret.

I dag kom brevet fra valgstyrets leder i Sigdal, Kari Ask, som gir melding om at jeg er satt opp som kandidat på listeforslaget til Venstre.

Det hender at noen partier tar en «spansk» en og unnlater å spørre folk på forhånd om de kan tenke seg å stå på liste til kommunevalget. Partiene er i sin fulle rett til å føre opp enhver valgbar borger, men det gjør seg jo best om man spør på forhånd da! Dersom du er ført opp uten å vite om det på forhånd eller har kommet på bedre (?) tanker etter nominasjonen, kan du kreve fritak dersom du:

  • Har gjort tjeneste som medlem av kommunestyret de siste fire år.
  • Har rett til fritak etter andre lover (jfr. vergemålsloven §23 – dersom du er overformynder).
  • Er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av.
  • Ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet.

Det er nok å gjøre gjeldende EN av de fritaksgrunnene nevnt ovenfor. Kravet om fritak må være skriftlig, begrunnet og dokumentert. I brevet du mottar eller har mottatt nevnes en frist for å gjøre gjeldende kravet om fjerning av listen du eventuelt er satt opp på.

Som oftest forsøker folk å slippe unna en listeplassering ved å bli medlem i et annet parti, slik f.eks. Torill Rolstad Larsen har gjort det i Arendal. Hun var ordfører for Arbeiderpartiet, ble vraket derfra og meldte seg ut av partiet. Demokratene har satt henne opp på sin valgliste, for å unngå å måtte stå på den listen har Rolstad Larsen meldt seg inn i Senterpartiet. Alt er mulig :).

Mange tror forresten at man kan be om fritak ved å henvise til høy alder (over 65 år…) – det er ikke lenger mulig.

For å klargjøre for enhver som hadde håpet: Jeg kommer ikke til å be om fritak fra å stå på valglisten til høstens kommunestyrevalg 🙂 Det klargjorde jeg allerede i september 2010.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *