Hvordan blir valgkampen i Sigdal?

Etter de grusomme hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 ble valgkampen utsatt til lørdag 13. august. Fra da og frem til valget 11. og 12. september (i Sigdal kan man stemme begge dager) skal det drives valgkamp i bygda vår. Men hvordan blir så denne valgkampen?

Vanlige folk liker sjelden når politikere fyker i tottene på hverandre og forteller hvor dårlig motpartens arbeid/forslag er/har vært. Mange ser på heftig politisk debatt som en slags splittelse og dårlig markedsføring for bygda vår. Men hva er vitsen med demokrati, valgprogram og diskusjon dersom man ikke skal synliggjøre uenighet? Skal vi alltid bare begrense oss til å prate om egen politikk uten å fortelle hvor kjip andres er?

Jeg må si det er ytterst vanskelig å se forskjeller mellom de forskjellige politiske partiene i Sigdal. I forbindelse med stemmerettsprosjektet jobbet jeg mye forrige skoleår med elevene for å finne forskjellene mellom partiene. Som oftest endte det opp med ytringer om enkeltpersoner og hva personene valgte å snakke om. Hva er så forskjellene mellom partiene i Sigdal?

Siden alle partiene ennå ikke har presentert sine valgprogrammer, er det ikke mulig å sammenligne hva alle partiene mener fra sak til sak. Generelt er det nok riktig å si at partiene er enige om de store linjene, enten det dreier seg om skoleutbygging, Sigdalsheimen, veistandarden eller næringsutvikling. Jeg har vansker med å se at det er noe å diskutere innenfor emnene som sluker det meste av det kommunale budsjettet (helse og skole).

Jeg gjør et forsøk på å sammenligne enkelte ting som er nevnt i de hittil offentliggjorte programmene. Listen over emner er vilkårlig og vil bli oppdatert senere.

Eiendomskatt

SP: – går inn for at det ikke innføres eiendomskatt.

AP: – ikke nevnt i programmet.

FrP: – vil kjempe imot alle forsøk på innføring av eiendomskatt.

H: – nei til eiendomsskatt.

V: – nei til eiendomsskatt.

Lindrende enhet på Sigdalsheimen

FrP: – går inn for lindrende enhet i 2012.

SP: – går inn for bygging av korttidsavdeling med lindrende enhet ved Sigdalsheimen

AP: – vil bygge korttidsplasser med lindrende enhet

H: – Lindrende enhet ved Sigdalsheimen skal prioriteres

V: – går inn for utbygging av Sigdalsheimen med avdeling for lindrende enhet, men det forutsetter politisk vilje til omprioritering.

Busstilbudet

SP: – bedre kollektivtilbudet med flere bussruter gjennom bygda på hverdager og i helger

FrP: – støtter «kveldsbussen» som partiet håper vil fortsette med å øke i popularitet

AP: – bidra til å få et bedre kollektivtilbud til passasjertransport i kommunen, for eksempel ved ekstra minibusser ettermiddager/kvelder og i helger

H: – støtter opp om busstilbud på kveldstid

V: – støtter initiativ overfor fylkeskommunen for å bedre bussforbindelsen til og fra Sigdal og Eggedal og innad i kommunen

Boligtilskudd for ungdom

AP: – vil at ordningen med tilskudd til ungdom som ønsker å etablere seg i Sigdal/Eggedal skal fortsette, og at første gangs byggesøknad fortsatt skal være gebyrfri for dem som vil bygge ny eller rehabilitere helårsbolig i Sigdal.

SP: – vil at unge under 40 år som kjøper / bygger hus i Sigdal skal få et boligtilskudd fra kommunen

H: – ikke nevnt i programmet

FrP: – ikke nevnt i programmet

V: – Tilskuddet til boligsøkende ungdom må opprettholdes.

Forøvrig er jeg selv fortsatt svært opptatt av hva partiene i bygda IKKE vil prioritere, slik jeg skrev om i innlegget Hvordan spare penger i kommunen? Partienes valgprogram er og kommer til å bli rene smørbrødlistene over gode tiltak de ønsker å gjennomføre, uten at de nevner hvor pengene skal komme fra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *