Hvordan spare penger i kommunen?

Det nærmer seg valgkamp og jeg har allerede sett enkelte politikere strø om seg med penger (i form av løfter) uten å forklare hvor midlene skal komme fra.

Partigruppen jeg tilhører skal snart få ut finger’n og vedta et program som skal forplikte oss til arbeidet for de neste fire årene. Men jeg sitter konstant med en dårlig bismak i kjeften, fordi valgflesk og -programmer alltid lover å bruke mer penger, ikke mindre.

Jeg skulle ønske det var mulig å starte en tøff debatt for å se hvor de forskjellige partiene og kandidatene vil skjære ned for å prioritere andre ting. Prioritere er et ord de færreste politikere har lyst til å ta i sin munn, det vil kanskje bety at noen velgere blir skremt bort.

La meg ta et bittelite eksempel. TV2 utarbeider for tiden en velgerguide hvor alle kandidater kan fortelle om seg selv og samtidig motta innspill fra velgerne. Min egen profil finner du her. Ordfører Kari Ask har også skrevet litt på sin egen profil, og i rubrikken «Hva mener du kandidaten bør jobbe for etter valget» har hun allerede mottatt spørsmål fra en velger:

Å få en barne- og ungdomspsykiater eller psykolog til kommunen, slik at barn og unge får det samme tilbudet som vi voksne har.

Sitat: http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/buskerud/sigdal/senterpartiet-sigdal/kari-martine-kolbraek-ask/

Dette er jo et prisverdig tiltak som vil kunne komme mange unge sigdølinger til nytte. Som politiker er det jo ikke lett å skulle si nei i forhold til midler til rådighet osv. Ordfører Kari Ask svarer følgende:

Ja jeg støtter fullt og helt at styrking av kompetansen innen barne og ungdomspsykiatri.

Sitat: http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/buskerud/sigdal/senterpartiet-sigdal/kari-martine-kolbraek-ask/

Bortsett fra at rettskrivingen vanskeliggjør kommunikasjonen noe, tolker sikkert velgerne (og i alle fall jeg) at Ask vil jobbe for å få en person til bygda som kan ta seg av barn og unge. I partiprogrammet til Senterpartiet finner vi da også to formuleringer som Asks mening kan forsvares med:

Sigdal og Eggedal Senterparti vil gå inn for:

  • å tilrettelegge for god oppfølging for psykiatriske pasienter og familie /pårørende gjennom tettere samarbeid med sykehus og distriktspsykiatriske senter (DPS)
  • å tilsette egen kommunepsykolig (min anmerkning: de mener sikkert psykolog)

Sitat: http://www.senterpartiet.no/valg-2011/program-sigdal-og-eggedal-senterparti-2011-15-article70236-13642.html

Partiet vil altså ha både pose og sekk – et tettere samarbeid med kompetansemiljø utenfor Sigdal og samtidig ansette en ny person.

Jeg kritiserer ikke Senterpartiet for å gå inn for et slikt godt tiltak – selvsagt vil mange dra nytte av noe slikt. Men dersom behovet er stort, kunne man kanskje ha fremmet forslaget allerede i tidligere budsjettdebatter. I inneværende periode har det i alle fall ikke blitt gjort.

Poenget mitt er likevel enkelt og har ingen direkte sammenheng med den lille saken jeg nevnte ovenfor. Kan vi si ja til alle gode formål som vi ønsker å gjennomføre i kommunen vår? Gjeldsbyrden øker og handlefriheten vil bare bli mer og mer innskrenket de kommende årene.

Vi politikere må være i stand til å si nei til ting – selv om det er godt ment. Hvordan vil du spare penger i Sigdal kommune?

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *