Jeg blir visst lovbryter – med viten og vilje

Kommunestyret i Sigdal vedtok i kveld forskrift om adresser og skilting i Sigdal kommune. Siden jeg ikke akter å følge forskriften, vil jeg tro at kommunens folk kommer og stempler meg som «lovbryter» (eller «forskriftsbryter») – les helt i bunnen av innlegget for å finne ut hvorfor jeg ikke vil overholde dagens vedtak.

Jeg gjorde mitt beste for å unngå en overivrig detaljregulering fra kommunens side, men dessverre til ingen nytte. Kun 6 representanter av 21 var enige med meg (en spesiell takk til de to senterpartistene som var enige!).

Sigdal er en av kommunene i landet som ennå ikke har et gjennomført system for adresser og skilting. Jeg er absolutt positiv til at vi skal få gatenavn og en gang i fremtiden få muligheten til å finne frem i bygda via GPS. Ikke minst vil et adressesystemet lette arbeidet for utrykningskjøretøy. Men det får da være måte på kontroll.

Sigdal vil gå langt i å styre husnummerskiltene, akkurat som bykommuner gjør. Selv om jeg argumenterte med at sigdølingene nok selv vil klare biffen med å markere hvilken adresse de bor på, så stolte visst ikke flertallet i kommunestyret på at folk skjønner sitt eget beste. Og der ligger kanskje forskjellen mellom meg og «de andre».

I forslaget til forskrift fra administrasjonen (som ble enstemmig vedtatt i  hovedutvalg for næring og drift og formannskapet) skal det virkelig detaljstyres:

 • Husnummerskilt skal plasseres i ca. 2,5 meter høyde til venstre for inngangsdør.
 • Skiltene skal holdes hele og rene med tydelige tall og eventuelt bokstaver.
 • Skilt skal være produsert i aluminium eller annet rustfritt materiale.
 • Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn.
 • Minimum teksthøyde skal være 105 mm og minimum skilthøyde skal være 150 mm.
 • Skiltbredden skal være minimum 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall, 280 mm for 3-sifret tall og 360 mm for 4-sifret tall.
 • Dersom man ønsker andre typer skilt må man søke kommunen om godkjenning.
 • Ved manglende skilting skal kommunen selv sørge for at skilt blir oppsatt og faktura for skilt og arbeider blir sendt.

Jeg synes det er tragisk at kommunestyret i Sigdal har så liten tiltro til sine innbyggere at slike regler må vedtas. Hvem skal etterprøve om alle følger de «fine» reglene som forskriften inneholder? Skal vi ansette nye folk på teknisk, kanskje?

Det hjelper ikke akkurat på «humøret» når en Høyremann forteller i kommunestyret at «vi må gjøre som alle andre kommuner» fordi det er «normen». Jeg skulle gjerne hatt håndsopprekning i kommunestyresalen mht. hvem av dem som har lest matrikkelloven og matrikkelforskriften.

Det har i alle fall jeg gjort, og derfor fremmet jeg et alternativt forslag som luket bort all unødvendig reguleriingskåthetTa en kikk på sammenligningen mellom de to forslagene. Hvilket av dem oser regulering?

[table id=1 /]

Mitt forslag baserer seg på at det som må med i følge matrikkelloven og –forskriften er tatt inn i mitt minimumsforslag.

Siden vi bygde hus på Nerstad i 1999 har vi hatt husnummerskilt på vårt grønne hus med hvite kanter. Men skiltet er hvitt – ikke svart. Og ikke har jeg brydd meg om millimetermål.

husnummerskilt

Jeg gleder meg til å se tøffe karer fra teknisk komme til oss for å ta ned skiltet, sette opp et svart skilt og deretter fakturere meg. Da vil jeg se lovhjemmelen som gir dem rett til å ta seg inn på eiendommen min, røre huset mitt, skru ned ting jeg har montert for så å montere «noe kommunalt».

Lurer du fortsatt på hvorfor den offentlige forvaltningen er så enorm i Norge? 

 

4 kommentarer

 1. Synes du skal tipse kommunen selv for å se hvordan de skal ta seg inn på eiendommen, ta ned det gamle skiltet og sette opp et nytt

 2. Lurer på hvordan de har tenkt å forholde seg de som har inngang i fra gårdsplass som vender bort i fra veien. Blir litt vankslig å oppfylle alle kravene de stiller da.
  Det skal jo være godt synlig fra veien/gaten og samtidig stå til venstre for inngangsdør.
  Her jeg bor er inngangen fra gårdsplassen på den siden av huset som vender bort i fra veien. Det er også en liten terrasse med rekkverk rundt inngangspartiet. grunnmuren er også ganske høy. Ca. 1.2 meter. Hvis jeg sette nummerskiltet 2,5 meter over bakkenivå til venstre for døren så må de inn på gårdsplassen, parkere, gå opp på terrassen for å se det. Hvordan jeg da skal klare å få det til å være godt synlig fra veien vet jeg ikke. Kanskje med en intrikat system med store speil, eller videokamera og skjerm ved veien?

  Glimrende detaljstyring!

  1. Akkurat det samme hos meg. Vår «inngangsdørside» vender ikke ut mot gårdsplass eller vei. Åpner jeg utgangsdøra ser jeg rett ut på et jorde, de eneste som kommer til å se skiltet i 2,5 m høyde til venstre for inngangsdøra er derfor bonden som pløyer jorda og kanskje noen skigåere i løypene om vinteren – i tillegg til elgen, reven og andre dyr som tar turen innom.

   Men da er jo reglene klare: Det må nok enda et skilt til….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *