Kommer de gode tidene tilbake?

Sigdal har i mange år vært bedre stilt med hensyn til økonomien enn andre kommuner, men nå begynner de økonomiske realitetene å innhente kommunen. Folk skriker etter et bedre tjenestetilbud og at kommunen skal ordne ditt og datt for dem.

Dessverre lever folk i den tro at kommunen bare behøver å mase på staten eller låne mer penger, i prinsippet akkurat som de selv gjør i enhver livssituasjon (vil du ha ny bil –> lån penger, strekker ikke pengene til i hverdagen –> be kommunen/staten om hjelp).

Sigdal kommune har i år gjort flere konkrete grep for å få kontroll over utgiftene, men dette har ikke gitt oss tilbake handlefriheten ennå. Innsparingene er nødt til å fortsette, samtidig som politikere med heftige valgløfter forsøker å innfri sine løfter overfør velgerne. 

Rådmannen la torsdag frem den generelle delen av budsjett for 2012 med handlingsprogram og økonomiplan for 2012-2015, mens hovedbudsjettet havner på bordet til oss politikere torsdag 3. november. Men også den generelle delen forteller litt om hvordan rådmannen tenker i forhold til å lette litt på trykket i kommunekassa.

Innenfor de forskjellige sektorene lister jeg opp innsparingstiltakene som rådmannen legger til grunn for sitt kommende budsjettforslag:

Sentraladministrasjonen/teknisk etat

 • Revurdering av muligheten for felles skatteoppkreverstilling i Midtfylket
 • Omlegginger innenfor IKT-tjenester
 • Kritisk vurdering av erstatning ved permisjon eller fratreden
 • Avvikle tilskudd til private veger
 • Avvikle tilskudd til boligsøkende under 40 år
 • Redusere kommunal finansiering av private plansaker
 • Øke leieinntekter

Oppvekst og kultur

 • Reduksjon i ytterlig halv stilling innenfor grunnskolen, knyttet til forventet reduksjon i utgifter til elever som mottar undervisning i andre kommuner
 • Gjennomgang av renhold og vaktmestertjenester for reduksjoner i omfang
 • Reduksjoner i voksenopplæring, samt musikk- og kulturskole
 • SFO og kulturskole, ytterlig økning i inntekter
 • Stengning av svømmehallene fra påske til høstferie

Helse og sosial

 • Redusere 2 stillinger i pleien Sigdalsheimen hhv "dag og kveld"
 • Reduserte vaktlengder på Sigdalsheimen
 • Økt oppholdsbetaling jfr gjeldende retningslinjer, samt all egenbetaling forøvrig
 • Viderefører innstramming i vikarbudsjettet – det settes ikke inn vikar for "første manns fravær"
 • Nye revisjoner av generelt innkjøp, vedlikeholds- og tilsynsavtaler
 • Justere husleie omsorgsboliger i takt med prisstigning, strøm og komm. avgifter
 • Red. 27% stilling knyttet til ad/fagutvikling i tjenester til funksjonshemmede (TTF)
 • Fortsatt videre red. tjenesten støttekontakt (TTF)
 • Reduksjon i tråd med utviklingen innenfor utgifter i sosialtjenesten

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 – del I fra Sigdal kommune. Rådmannens forslag. S. 12-13.

Dette er forslag fra rådmannen som vil få direkte innvirkning på budsjettet for 2012 dersom de blir vedtatt. Jeg skal ikke kommentere forslagene ennå (vi må nesten ha helheten i budsjettet først), men det er jo klart at det sitter noen udetonerte bomber i denne oppramsingen.

I tillegg til disse forslagene kommer rådmannen med flere brannfakler som nok vil skape debatt både blant politikerne og bygdefolk:

 • Overta de foreldreeide barnehagene i Sigdal og gjøre dem kommunale
 • Felles barnevern i Midtfylket
 • Spare penger til porto, papir osv. ved å gå over til elektronisk utsendelse av papirer
 • Utrede hvorvidt Nerstad og Prestfoss skoler skal bestå slik de gjør i dag
 • Ikke rom for utbygging av Sigdalsheimen neste år (lindrende enhet)

Det skal bli spennende å se hvordan posisjonen i Sigdal stiller seg til de konkrete innsparingstiltakene, men vi i opposisjonen vil i alle fall gå inn i debatten med et åpent sinn. Det er helt klart at vi er nødt til å spare, da finnes det ingen hellige kuer.

Personlig mener jeg at vi bør vurdere nøye absolutt alt som får midler fra Sigdal kommune (da snakker jeg alt fra blyantinnkjøp på teknisk til kjøp av Hagan). Jeg kommer tilbake med mine forslag til hvordan vi kan spare penger, men i første omgang er jeg spent på hva Høyre og Senterpartiet mener om budsjettet – de er jo de eneste som har en politisk avtale på å komme frem til enighet om budsjettet….

2 kommentarer

 1.  Flott at du holder oss ignoranter oppdatert. Vært småbomber i budsjettene de siste åra, er vel neppe noen bombe at budsjettforslaget også i år er slik det ser ut til å være. "Bomba" er jo at man ønsker å se på skolene i de midtre og nedre delene av bygda. Snakker om å stenge stalldøra etter at hestene har stikki av, etter å ha "forsynt seg" for ca 30 mill!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *