Lange utgreiinger uten innhold

Faste lesere av min blogg vet at jeg er opptatt av at Sigdal kommune bør få ut finger'n (se f.eks. Hjelp, vi skal ha ny nettside) og ordne med en presentabel nettside som er funksjonell og gir økt service for brukerne.

Etter flere år hvor jeg har hørt fra ordfører og administrasjon at de lover å bli bedre på nett, var det som vanlig på tide å bruke julemøtet til å etterspørre litt mer informasjon.

I gårsdagens kommunestyremøte stilte jeg derfor en enkel interpellasjon (= et spørsmål til ordføreren). Men fikk jeg et enkelt svar: Nei.

Min interpellasjon lød som følger:

Ang. Sigdal kommunes nettsider
 
Hvert år gir Direktoratet for forvaltning og IKT sin årlige vurdering av offentlige nettsider  Og år for år får Sigdal kommune stadig dårligere score i vurderingen. Kommunens nettsider er nå tredje dårligst i hele landet.
 
Gjennom flere år har vi blitt lovet at ting skal bli bedre, uten at vi har sett noe til dette ennå. Samtidig ser det ut til at kommunen får stadig mer problemer med å gi service til publikum (jfr. telefonstenging på teknisk), noe en forbedret nettside med informasjon, skjemaer osv. kanskje kunne bidratt til.
 
Hvor langt har arbeidet med de nye nettsidene kommet og når kan en endelig implementering skje?
 
Imøteser ordførerens svar i denne saken.
 

En interpellasjon skal bunne ut i et spørsmål til ordføreren. Enklere enn å spørre om a) hvor langt har arbeidet kommet og b) når vil de nye nettsidene være online? kan det vel ikke bli?

 

Men ordfører Kari K. Ask gjemmer sendrektigheten i Sigdal kommune bak et endeløst svar. Jeg skal spare deg for å måtte lese gjenom alt hun skriver, henviser istedenfor til svar side 1 og svar side 2 der du som overivrig leser kan lese hele svaret. Men dersom jeg fatter svaret hennes i korthet blir det slik:

  • Enig i at Sigdal kommunes nettsider er for dårlige.
  • Det er innhentet tilbud på teknisk plattform, men ikke avgjort noe vedrørende kjøp. Det eksisterer således ikke noe arbeid med teknisk løsning.
  • Mange (bort-)forklaringer på hvorfor ingenting har skjedd hittil.
  • Det er problemer med å avsette personalressurser til å gjøre jobben – kommunen har ingen kompetanse.
Svarene på mine spørsmål må jeg således komme med selv:
 
Spørsmål: Hvor langt har arbeidet med de nye nettsidene kommet?
Svar: Hvilke nye nettsider? Vi har ikke begynt.
 
Spørsmål: Når kan endelig implementering skje?
Svar: Vet ikke.
 

Jeg føler meg rimelig alene i kommunestyresalen når det gjelder denne saken, selv om Frode Borge fra Fremskrittspartiet hadde et prisverdig innlegg for å høre mer om hva som egentlig er feil med dagens nettside. En sen ettermiddag etter et langt møte følte jeg ikke for å greie ut om Difis rapport, men her kan du se rapporten.

Likevel kan jeg vel ikke være helt alene når det gjelder å reagere på langsomheten i denne prosessen. Jeg fikk i alle fall med meg et enstemmig kommunestyre på at administrasjonen skal legge frem en sak i 1. halvår 2012 som viser videre fremdriftsplan.

Så gjenstår det bare om undertegnede i julemøte 2012 må ta opp denne saken for n'te gang? Hva tror du?

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *