Liberale åpnings- og skjenketider

I går fikk jeg tilsendt en brosjyre fra Actis – rusfeltets samarbeidsorgan som de kaller seg så anonymt de bare kan. Brosjyren gir inntrykk av å være objektiv (Tittel: "Et hjelpeark for folkevalgte: Skjenkepolitikk i praksis"), men er selvsagt et lobbyinnslag i diskusjonen som foregår rundt forbi i kommuner om skjenketider. Actis er forøvrig stort sett en sammenslutning av kristne og misbruksorienterte organisasjoner.

I Sigdal er det relativt få søknader om skjenkebevilling og utvidede åpningstider, noe jeg dessverre relaterer til dårlige konkurranseforhold. Det kan virke som om søkerne har innfunnet seg med hvilke åpnings- og skjenketider som er vanlige i bygda; de forsøker seg ikke med utvidelser.

Actis, politiet og andre hevder at det er sammenheng mellom skjenketider og voldsbruk – noe jeg faktisk ikke bryr meg om. Som liberalist er det for meg helt uaktuelt å begrense friheten din fordi politiet ikke ønsker å gjøre jobben sin. Uansett hva slags studier som ligger til grunn, så vil jeg gå inn for mest mulig liberale åpnings- og skjenketider. Men for å få prøvd en slik sak for kommunestyret er vi avhengig av at restauranter og andre skjenkesteder søker!

Søk om utvidede åpnings- og skjenketider: JEG er med!

Viktig: Det skal være lett å få skjenkebevilling, men også lett å miste den dersom noe ureglementert skjer.

For moro skyld tar jeg med et innlegg jeg skrev i Agderposten 16. mars 1987 i en alkoholpolitisk diskusjon jeg hadde på den tiden da jeg var formann (ikke leder..) i Fremskrittspartiets Ungdom i min fødeby Arendal:

– La folk bestemme

I Agderposten 11. mars klager Svein Ole Samuelsen over den slappe alkoholpolitikken som i flere år skal ha vært praktisert i Arendal. Utav artikkelen kan man også skjønne at han synes det er skammelig at all slags "styggedom" blir servert på restauranter og kafeer med de folkevalgtes tillatelse. 

Etter min mening er et fritt og blomstrende kafé- og restauranttilbud udelt positivt, og dets sosiale funksjon er også viktig i et snevert miljø som Arendal. Det er de reguleringskåte formynderpolitikerne som hindrer denne næringen i å fungere fritt, gjennom etableringskontroll og restriktig utdeling av skjenkebevillinger.

Samuelsen slår fast at økende sosialutgifter fører til kutt i andre utgiftsposter. Vips, så har han løsningen! Skjær ned på alkoholtilgjengeligheten, så vil sosialutgiftene gå ned. Uvettig tankegang!

Restriktiv bruk av skjenkebevillinger fremmer såvisst ikke fornuftig alkoholbruk, fordi forbruket i stedet skjules gjennom økende hjemmebrenning, økt smugling og asosial atferd, eksempelvis gjennom ungdomsbråk i bygater, ruteknusing og vold mot eldre. Det må skilles mellom fornuftig alkoholbruk og misbruk. Tydeligvis mener Samuelsen at alkoholbruk generelt er misbruk. Med lett hjerte våger jeg den påstand at han ikke har den norske opinionen med seg i dette.

La oss forestille oss at edruskapsfolk faktisk hadde et flertall (f.eks. 51%) i bystyret. Et mindretall (49%) så mildere på alkoholen i Arendal. Synes da Samuelsen det ville være riktig å nekte Arendals befolkning å gå ut en lørdagskveld og ta en pils eller ti? Er det prinsipielt riktig at 51% skal styre de resterende 49% sitt alkoholmønster?

I følge Samuelsen vil bl.a. Temte Haug og Tellander sette munnkurv på Edruskapsnemnda. Faktum er jo at nemnda i praksis har satt munnkurv på seg selv, og og med at den alltid sier nei uten å engang komme med argumentasjon for standpunktet. Hvorfor da opprettholde enda en utpost i det kommunale byråkratiet? For å sette det hele på spissen, så kunne nemnda ha ett møte pr. år der de kunne sette opp følgende vedtak: "Edruskapsnemnda sier i år NEI til alle bevillingssøknader". Denne innstillingen kunne deretter brukes i alle slike saker.

Samuelsen påstår at det er "alment kjent at tilgjengelighet øker forbruket". Mulig det, men det må da være bemerkelsesverdig at alkoholkonsumet ikke har gått noe særlig opp de siste ti årene?

Arendal bør ikke være med på å legge hindringer i veien verken for våre egne innbyggere eller turistnæringen som baserer mye av sin drift på alkoholen. Så sant helsemessige og bygningsmessige krav er innfridd, bør automatisk alle bevillingssøknader innvilges. Men dersom ikke bestemmelsene overholdes, bør det være lett å miste bevillingen.

Mener Samuelsen og hans likesinnede at de har en moralsk rett til å styre andres alkoholforbruk? Så lenge vi moderate alkoholbrukere nyter vår pils i fred, trenger vel ikke Samuelsen & Co. å bry seg? Vi som har et avslappet forhold til alkohol, aksepterer i alle fall at edruskapsfolk avstår fra alkohol.

Rune Nikolaisen

Form. Arendal Fremskrittspartis Ungdom

Sitat: Agderposten 16. mars 1987. Forøvrig var det et herlig illustrasjonsbilde av en skummende halvliter i leserinnlegget 🙂

Innlegget er som du kanskje forstår et innspill i en debatt som på den tiden var ganske så normal, men såvidt jeg kan se er det ingenting i innlegget (jeg var ikke fylt 18 år ennå) som jeg ikke står inne for i dag.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *