Meningsmåling for Sigdal

Det vil nok aldri komme noen troverdig meningsmåling for Sigdal, til det er kommunen vår for liten til å være interessant for mediene. Men det finnes likevel interessante tall der ute og det kan være spennende å følge med på Poll of polls.

Poll of polls sine tall har stor usikkerhet knyttet til seg, men kan likevel gi en pekepinn på hvilken retning det går når det gjelder valget høsten 2011. Tallene ser slik ut:

Valg 2007: Arbeiderpartiet (14,8% – 3 mandater), Høyre (9,2% – 2 mandater), Fremskrittspartiet (8,5% – 2 mandater), Senterpartiet (43,6% – 9 mandater) og Venstre (23,9% – 5 mandater).

Poll of polls (brutt ned): Arbeiderpartiet (13,9% – 3 mandater), Høyre (12,6% – 3 mandater), Fremskrittspartiet (7,9% – 2 mandater), Senterpartiet (33,3% – 8 mandater) og Venstre (23,1% – 5 mandater).

Snitt landsmålinger (brutt ned): Arbeiderpartiet (13,6% – 3 mandater), Høyre (14,5% – 4 mandater), Fremskrittspartiet (7,9% – 2 mandater), Senterpartiet (31,5% – 8 mandater) og Venstre (18,2% – 4 mandater).

Sitat: http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=621

Jeg tror tallene gjenspeiler den politiske situasjonen i Sigdal (tatt i betraktning de nasjonale tendensene) for øyeblikket. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sliter, Høyre er på vei oppover, Senterpartiet er fortsatt sterkt i bygda og Venstre har tradisjonelt stått betraktelig sterkere i Sigdal enn i landet forøvrig.

Når det gjelder samarbeidskonstellasjoner for Senterpartiet etter valget, ser vi at alt er helt åpent. Partiet står nærmest fritt til å forhandle med Arbeiderpartiet, Høyre eller Venstre for å oppnå flertall. Vi går en spennende valgkamptid i møte. Jeg skal ikke spå for mye (tro kan man jo gjøre i kirken, ikke sant?), men jeg har en viss følelse av at særlig Høyre i senere tid har gjort sitt beste for å innynde seg hos Senterpartiet…

Det er positivt for lokalpolitikken i bygda dersom Senterpartiets maktrolle i kommunestyret svekkes – jeg håper derfor velgerne vurderer alle partier likeverdig uten hensyn til gamle tradisjoner.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *