Merkverdig asylpolitikk – Sett Maria Amelie fri

Jeg har ikke for vane å engasjere meg særlig i asylpolitikk og enkeltskjebner. Men i saken om Maria Amelie er det tydelig for meg at den norske stats behandling av utenlandske statsborgere er feil.

Hver gang det dukker opp enkeltsaker (Navrud) som viser at hele systemet er feil, minner jeg meg selv på min prinsipielle holdning til asylsøker, flyktninger og utenlandske borgere forøvrig som ønsker å flytte til Norge av ulike årsaker. Mitt standpunkt er prinsipielt og enkelt og kan oppsummeres på følgende måte:

  • Alle mennesker som ønsker å bo i Norge og klarer å eksistere uten økonomisk hjelp fra stat og skattepenger bør få ta bolig i landet.
  • Vi må avhjelpe verdens flyktningesituasjon ved å ta imot endel flyktninger.
  • Kriminelle (og da tenker jeg ikke på fartsbøter, hjemmebrent og slike uviktige ting) og farlige utlendinger (jepp, her dytter jeg inn diverse islamistiske ekstremister som jeg vel ikke behøver å nevne navnene på?) må sendes ut etter en kjapp behandlingstid.

That’s it. Dermed er meningen min gitt: Sett Maria Amelie fri og la henne få bli i landet.

Jeg har også tidligere tatt standpunkt i forhold til lignende saker der mennesker uten behov for sugerør i stats- og skattekassen blir forsøkt kastet ut av landet – Laila Navrud i Modum og Tilak Raj i Sigdal. Heldigvis finnes det alltid muligheter for å utøve press mot politikere og statsorganer for å tydeliggjøre at slike utkastelser ikke er tuftet på den norske folkemeningen (selv om meningene nok er delte om utfallet av slike enkeltsaker).

At SV er nødt til å presse på innenfor regjeringen for å omgjøre vedtaket om å kaste ut Maria Amelie er ikke overraskende. Hvordan representanter for SV kan sove godt om natten med slike avgjørelser er en gåte for meg. Som vanlig legger politikerne skylden over på statlige organer som utfører vedtak basert den politikken som er bestemt av de høye damer og herrer i Storting og regjering.

Men det er lov å være smart. Så få ut fingeren at once. Sett Maria Amelie fri.

Uansett om du er for eller imot behandlingen og utsendingen av Maria Amelie, kan det jo være interessant å lese hennes egen beretning:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *