Rådmannen fortsetter sin kamp mot den private eiendomsretten

I innlegget Byråkrater med styringsiver og liten interesse for befolkningsvekst (19. januar 2012) gikk jeg kraftig ut mot rådmannen og hans stab i Sigdal som i mine øyne ikke gjør sitt for å a) respektere den private eiendomsretten og b) sørge for økt befolkningsvekst

Hovedutvalget for næring og drift har sitt neste møte 12. april og igjen dukker det opp en sak der jordlovens prinsipper settes over innbyggernes rett til å bestemme over sin egen eiendom. Nok en gang dreier det seg om fradeling av en tomt.

Søknaden gjelder fradeling av tunet på Haug gnr. 27 bnr. 3 mfl i Hunstadroa. Søker og eier er Kjell Harald Kopseng. Han søker om å dele i fra gårdstunet på Haug. Men i en sosialdemokratisk stat der samfunnshensyn teller mer enn den private eiendomsretten må man selvsagt gjennom en papirmølle for å få lov til å gjøre det man ønsker på sin egen eiendom.

Fylkesmannen er som vanlig skeptisk, både fordi det er snakk om spredt boligbygging og fordi eiendommen vil få en uheldig arrondering.

Rådmannen er as usual enig i argumentet om "uheldig arrondering" og bruker det klassiske argumentet om "mangel på sterke samfunnsinteresser":

Det foreligger i dette tilfellet ingen sterke samfunnsinteresser som tilsier at fradeling bør skje. Søknaden er begrunna ut fra et privat ønske.

Sitat fra sakspapirene til hovedutvalgsmøte i næring og drift 12. april (side 4).

Er Sigdal kommune til for innbyggerne eller for å forvalte en streng tolkning av jordloven? Hva synes du?

La eieren få lov til å gjøre det han ønsker på sin egen eiendom. Ikke la samfunnshensyn veie tyngre enn private interesser. Jeg sier som i Kardemommeloven: Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Kan rådmannen fortelle meg hvem Kopseng plager ved å bebygge eiendommen sin som han ønsker?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *