Slik SKAL vi bo – planer for å styre folks liv

Politikere og byråkrater er av en eller annen merkelig grunn særdeles interessert i å styre menneskers liv. Jeg er som du kanskje vet interessert i det motsatte – at folk får være i fred fra styringsinstrumenter og -mennesker.

Artikkelen Slik skal vi bo i Buskerudbyen i fremtiden på Buskerud fylkeskommunes nettside er et glimrende eksempel på politikeres styringsønske. I forbindelse med at fylkeskommunen og endel kommuner i nedre Buskerud forsøker å få penger fra staten, har de utarbeidet et utkast til areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023. Der later de som om de kan styre hvor folk skal bo, hvordan folk forflytter seg fra a til b, hvordan vi skal ta vare på miljøet osv.

Slike planer minner meg om femårsplanene til Josef Stalin i det tidligere Sovjetunionen. Selv om diktatorens planer for det meste dreide seg om økonomisk utvikling, så er det klare fellestrekk. Styring av folks liv gjennomsyrer det hele. Forskjellen er at norske lokal- og fylkespolitikere utarbeider slike planer for at staten skal gi dem penger til "gode og nyttige" samfunnsformål.

Politikerne i Buskerudbyen har enkle mål for sin plan:

  • Levende byer og tettsteder i tilknytning til togstasjonene.
  • Konsentrasjon av boliger, arbeidsplasser og handels- og servicevirksomhet der det er god kollektivtilgang og korte avstander til alt du trenger
Latterlig å tro at en politiker kan styre noe som helst av dette – desssverre for oss bruker de dog plenty med skattekroner på å få til sine ideer. Jeg sier heller:
  • Togstasjoner bør bestemmes av selskaper som driver med jernbane og som får sitt oppdrag fra kundene (de som bruker jernbane).
  • Folk må få bygge der de selv vil, enten det er i spredt bebyggelse på landsbygda eller midt i tykkeste byjungelen – så lenge ingen andres eiendom blir skadelidende.
  • Bedrifter oppretter arbeidsplasser der de selv finner det for godt (plassering, infrastruktur, skatt, arbeidskraftekspertise), ikke der politikerne vil ha dem.
  • Folk må få handle akkurat der de selv ønsker.
Men slike ting er jo en trussel mot "samfunnet", "solidariteten", "maktpolitikerne" og vårt "dyrebare fellesskap". 
 
En liten avsporing til slutt. Bildet som er brukt som illustrasjon på Buskerud fylkeskommunes artikkel om saken minner meg om noe fra gamle dager:
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *