Tredje beste sidrumpe

Jeg husker at kritikken haglet mot meg for to år siden da jeg gikk ut i media og anklaget Sigdal kommunes informasjonsarbeid (og da særlig nettsidene) for å være direkte sidrumpa. – Slike ord kan man ikke bruke, fikk jeg høre.

Hvert eneste år på disse tider får kommunen på pukkelen av Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT. I år er altså Sigdal kommune tredje dårligst i HELE LANDET når det gjelder nettsider. Men gjør kommunens administrasjon noe med saken? Vel, de skriver i alle fall en masse papir. Kunne en bedrift ha gjort det samme?

Tenk deg følgende scenario: En kjent bedrift i f.eks. Sigdal scorer utrolig lavt på brukervennlighet og innhold på en landsomfattende undersøkelse der nettsider vurderes. Tror du det tar 3-4 år før noe skjer? Bedriften svinger seg rundt og får ut "finger'n" – men i kommunen er det dessverre altfor mange fingre som må ut.

Som du kan lese i mitt innlegg Langsomt inn i fremtiden fra 18. desember 2010 er det ikke enkelt å være utålmodig politiker som ser viktigheten av å presentere seg på nett. Helt fra desember 2008 har jeg jobbet med å få en annen holdning til informasjonarbeid i Sigdal kommune – tydeligvis totalt uten hell. 

Administrasjonen skylder på at dagens nettsider har en håpløs teknisk løsning. Vel, det er jeg enig. Men det er ikke til å stikke under en stol at nettsiden Sigdal.no (som er privatdrevet av Buskerud Næringshage) bruker nøyaktig den samme løsning. Så kan du vel selv avgjøre om den lokale startsiden er like håpløs som kommunens egen nettside.

Dersom du orker å bla deg helt ned til bunnen i mitt desemberinnlegg fra 2010, kan du lese at vi i Venstre fikk et samlet kommunestyre med på å tvinge administrasjonen til å legge frem en sak om informasjonsplanen i vårhalvåret 2011.

Våren er lang i Sigdal, og i juni 2011 fremlegger rådmannen en sak med oppdatert informasjon om fremdriften i saken. Kommunestyret vedtok følgende:

Rådmannen foretar nødvendige tiltak for utskifting av dagens plattform for kommunens nettsider. Det tas sikte på å implementere samme løsning som for Modum kommune og skolene i Sigdal. Kjøp av plattform dekkes innenfor eksisterende ramme på tjeneste 11202 – Felles IT systemer. 
 
Administrasjonen planlegger oppstart på rullering av post- og arkivrutiner (arkivplan) høsten 2011. I dette ligger også gjennomgang av kapasitet og kompetanse i sentralbord/arkiv og sekretariat. Arbeid med innhold og struktur på nye nettsider, sees i sammenheng med en slik rullering av nevnte plan. Øvrige mål i informasjonsplanen gjennomgås og prioriteres med tanke på effekt av resultatene sett i forhold til kompetanse og ressurser til rådighet i tiden fremover. 
Er det fortsatt høst i Sigdal kommune? Få ut finger'n.
 

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *