Tving turistene til å se Prestfoss

Til kommunestyret kommende torsdag fremmer administrasjonen et forslag om at Sigdal kommune skal be Statens Vegvesen redusere fartsgrensen i Prestfoss sentrum til 40 km/t. Begrunnelsen er ikke verst.

Både i sakspapirene og i artikkelen Gjør seg lekre for utbyggere i Bygdeposten kan vi lese at redusert hastighet vil endre frisiktsonene i sentrum og således gi et større spillerom for utbygging. Men deler av begrunnelsen til forvaltningen er ganske så pussig.

Rådmannen mener en redusert fartsgrense vil gjøre at flere "oppdager handelsmuligheter i Prestfoss sentrum" (sitat sakspapirene s. 38). En bedring av trafikksikkerheten nevnes forøvrig ikke med et ord…

Det er prisverdig at kommunen ønsker å styrke sentrumsopplevelsen av Prestfoss. Men å tro at folk kobler lav hastighet med lyst til å shoppe er i mine øyne å strekke strikken vel langt.

Rådmannen skriver følgende:

Fartsgrensen gjennom sentrum gir ingen indikasjon på at man kjører gjennom et sted, med flere handels- og opplevelsesmuligheter. En redusering av fartsgrense til 40 km/t vil være et signal av flere til kjørende at man kjører gjennom et sentrum.

Skal logikken være korrekt, må vi senke hastigheten til gangfart (10 km/t) for å sikre oss at absolutt alle kjørende får med seg at de faktisk kjører gjennom et sentrum.

Hittil har det visst ikke vært slik at folk har fått med seg Solbua, Statoil og Handelslaget når de "gasser på" i 50 km/t gjennom det såkalte sentrum.

Hva synes forresten du om å senke hastigheten fra renseanlegget til brua i Prestfoss?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *