Unyttig vås og tidstyv i administrasjon og politikk

Mange lurer på hvordan man kan spare tid og penger i den offentlige forvaltningen. Ofte er det slik at politikerne vedtar at administrasjonen skal utrede saker, gjerne slik at vi selv slipper å finne ut positive og negative sider ved emner.

Men det er også emner der forvaltningen selv ruger ut saker, uten at politikerne bryr seg katta. Og atter andre ganger er det snakk om totalt uviktige greier som menneskeheten kunne ha blitt spart for.

Jeg skal ta tak i en sak som ble behandlet i kommunestyret i denne perioden og som viser at det skjer sløsing med tid og ressurser. Kommunenes Sentralforbund (KS) begynte allerede i januar 2007 å mase om at kommunen bør registrere verv og økonomiske interesser. De ville nok ha folk til å bruke sitt eget Styrevervregister.

Formannskapet i Sigdal la dette i skuffen og tenkte ikke noe mer på det. I forbindelse med at et arbeidsutvalg i kommunen arbeidet med kommunens etiske retningslinjer, "kom" emnet opp på nytt.

I referatet fra administrasjonsutvalgets møte 7. februar 2008 står følgende å lese:

Kommunestyret i Sigdal har nedsatt et arbeidsutvalg som jobber med revidering av kommunens etiske retningslinjer. Som en del av dette arbeidet kom registrering i styrevervregisteret opp. Arbeidsutvalget ser det som nødvendig at styreverv, økonomiske interesser og lignende registreres i styrevervregisteret for medlemmer av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og kontrollutvalget. Arbeidsutvalget mener også at dette skal omfatte rådmann, andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=1776&DAAID=6

Arbeidsutvalget besto av følgende personer: Solveig Bechmann (A), Håkon Hofton (Frp), Hellik Kolbjørnsrud (H), Marit Svarverud (V), Anne Kristin Grøterud (Arb.t.org), Britt Nymoen (Arb.t.org), Kari Ask (Sp og leder for utvalget) og Toril Marlene Staxrud (sekretær for utvalget).

Saksbehandler Toril M. Staxrud skriver i sin vurdering til administrasjonsutvalgets og kommunestyrets behandling at "[det] for tiden er […] mye fokus på blanding av roller og uheldige koblinger avsløres. Derfor er det viktig med åpenhet rundt interesser folkevalgte og administrative ledere har utenom sine offentlige verv."

25. september 2008 vedtar vi så i kommunestyret å innføre dette registeret, selvsagt frivillig. Vedtak lød som følger:

Kommunestyret vedtar å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og kontrollutvalget. Registeret omfatter også rådmann og alle ledere med budsjett, personalansvar og avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Administrasjonen lager et enkelt skjema for registrering av styreverv. Dette sendes ut sammen med saksdokumenter til neste møte i kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg. Skjemaet innleveres i utfylt stand på neste møte.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=1998&DAAID=6

Tillegget om et forenklet skjema ble fremmet av Svein Jakob Hollerud fra Venstre. Jeg har aldri sett noe slikt papir utarbeidet av kommunen…men akkurat det er ingen bombe.

Dette arbeidsutvalget påpekte altså viktigheten av å ha et slikt register. I innlegget "Registreringen i Styrevervregisteret – nødvendighet eller tullball?" (19. februar 2011) diskuterer jeg med meg selv om registeret har noen hensikt. Dersom du tar en kikk på blogginnlegget, kan du også der se hvilke personer som stod registrert i Styrevervregisteret to og et halvt år etter at kommunestyrets 21 medlemmer vedtok å opprette det.

Jeg legger merke til at av Arbeidsutvalgets medlemmer så har ikke Håkon Hofton (Fremskrittspartiet), Solveig Bechmann (Arbeiderpartiet) eller Marit Svarverud (Venstre) brydd seg med å registrere seg i registeret (ei heller representantene fra arbeidstakerorganisasjonene – men det er kanskje ikke meningen siden de er mer opptatt av å passe på oss politikere enn omvendt) som de selv var så ivrige etter å få…Pussig eller?

Kommunens ansatte med leder- og budsjettansvar er heller ikke akkurat overrepresentert, selv om vi i kommunestyret har vedtatt at de skal registreres. Det er kun rådmann Jens Sveaass, personalsjef Toril Marlene Staxrud og barnevernsleder Anette Mørk som har regga seg. Hvor er skolesjef Kari Anita Brendskag, teknisk sjef Tor Kolstad, kultursjef Hilde Teksle Gundersen og hele gjengen på landbrukskontoret (utallige sjefer)?

Registeret er selvsagt frivillig, men jeg har mine tvil om alle disse politikerne og ansatte har prinsipielle motforestillinger mot å registrere seg. Og dersom du lurte: Jeg er selvsagt registrert, rett og slett fordi jeg gir blaffen i om andre får vite om mine arbeidsforhold og slikt.

Men tilbake til utgangspunktet: Hvorfor i alle dager bruker vi ressurser, tid og krefter på noe slikt som ingen egentlig vil ha eller bruke? Vil du jeg skal finne frem flere slike saker, eller har du skjønt poenget mitt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *