Usentralt beliggende kommune søker anskaffelser

Buskerud Kommunerevisjon har vurdert hvordan Sigdal kommune oppfyller lov om offentlige anskaffelser (side 103). Jeg er ingen tilhenger av lover og reguleringer, men innser at lover som eksisterer fordi de er ment å spare offentlige kroner (altså være skattepenger) bør følges av kommunen. Det gjør visst ikke Sigdal.

Istedenfor skylder rådmannen på at Sigdal ligger "usentralt" og derfor ikke alltid er like attraktiv for store, sentrale aktører i anskaffelser. Men gir det free ticket til å vrenge på regelverket som man selv vil?

Offentlige anskaffelser reguleres av et omfattende og detaljert regelverk. Dette regelverket gir anledning til økonomiske sanksjoner dersom innkjøperen/oppdragsgiveren (kommunen) ikke har en tilfredsstillende etterlevelse av regelverket.

Buskerud Kommunerevisjon har undersøkt 27 anskaffelser:
5 er i orden.
8 er i hovedsak i orden, men mangler dokumentasjon og protokollførsel.
9 er klare brudd på regelverket.
2 kan ikke vurderes pga. dårlig dokumentasjon.
3 dreier seg om anskaffelser utenfor kommunens kontroll.
 
Det ser altså ut til at det er gjengs politikk blant administrasjon å gjøre feil i anskaffelser istedenfor å gjøre ting rett. La oss se på hvilke anskaffelser som har vært regelrette brudd på lov om offentlige anskaffelser:
  1. Utbedring av Djupsjøveien for ca. 1 mill. kroner
  2. Elektroarbeider for ca 672 000 kroner
  3. Kjøp av rådgivning i forbindelse med Prestfoss vannverk for ca. 420 000 kroner i 2009
  4. Kjøp av tjenester i forbindelse med årsoppgjøret for 2008 for ca. 570 000 kroner
  5. Kjøp av to scootere til ca. 181 000 kroner
  6. Innsamling og transport av septikslam for ca. 1,25 mill kroner pr. år
  7. Vedlikehold av veier og plasser i Prestfoss for ca. 1,05 mill. kroner pr. år
  8. Levering av usortert avfall fra Sigdal for ca. 1,9 mill. kroner pr. år
  9. Utvidet bussrutetilbud i Sigdal kommune for ca. 789 000 kroner i 2009
I grove trekk er det slik at revisjonen mener at kommunen kunne ha spart penger ved å følge reglene til punkt og prikke – godt mulig det. Buskerud Kommunerevisjon virker likevel svært ivrig på å påpeke at kommunen bør ha rammeavtaler (i mine øyne: gi monopol til bedrifter). Dette er jeg helt uenig i – mer om det en annen gang. Men det er tydelig at de ansatte i administrasjonen bør få seg et kurs i hvordan de skal oppfylle lov om offentlige anskaffelser.
 
Men interessant er det også å lese rådmannens svar på rapporten der han starter "motargumentasjonen" ved å henvise til at Sigdal er utenfor allfarvei:
Sigdal kommune er å anse som en utkantkommune. Den ligger relativt usentralt og er derfor ikke alltid like attraktiv for store, sentrale aktører å konkurrere i for mindre anskaffelser.
Sitat: brev fra rådmann Jens Sveaass til Buskerud Kommunerevisjon datert 23.08.2011
Vet ikke om vi som bor i Sigdal er like enig med rådmannen i at vi bor utenfor allfarvei, all den tid kommunen ikke ligger langt unna Kongsberg, Hønefoss eller Drammen? Enda godt at rådmannen i alle fall innrømmer at kunnskapen hos hans egen stab er for dårlig:
I tillegg vil kommunen […] sørge for en forbedring av egen kompetanse for offentlige anskaffelser.
Sitat: brev fra rådmann Jens Sveaass til Buskerud Kommunerevisjon datert 23.08.2011

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *