Vemmelig smak av maktkåthet i Senterpartiet

Alle som har lest min blogg og hørt meg i aksjon, vet at jeg ikke har så veldig mye til overs for Senterpartiet, omtrent det eneste partiet i Norge som ikke har noen ideologisk basis bortsett fra å kalle seg grønn (mer i retningen av maten som dyrene på bondegården tar til seg) – det er nok derfor jeg er skeptisk.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er vel de mest ekstreme særinteressepartiene jeg har hørt om i norsk partiflora. Hvorfor kaller jeg så Senterpartistene for maktkåte? I denne omgang kommer jeg med en liten anekdote og utgreiing av et eksempel som jeg mener forteller meg og andre nettopp det – valg av styremedlemmer til Haglebu Vann- og Avløpselskap, Tempelseter-området Vann- og Avløpsselskap og MidtNett som ble behandlet i kommunestyret 7. april 2011 (sak 11/26).

Sigdal kommune har en valgkomite som tar seg av valgsaker når de måtte oppstå. Det kan være fordi et medlem av kommunestyret eller et utvalg har flyttet, bedt om permisjon eller av andre grunner ikke kan ivareta sitt verv. Valgkomiteen velges for hele kommunestyreperioden og består i Sigdal av et medlem fra hvert av de politiske partiene som er representert i kommunestyret.

Følgende er medlem av valgkomiteen i Sigdal 2007-2011:

  • Lars Foss, Senterpartiet (leder)
  • Sigrid Kvisle, Venstre (nestleder)
  • Solveig Bechmann, Arbeiderpartiet
  • Håkon Hofton, Fremskrittspartiet
  • Hellik Kolbjørnsrud, Høyre

Grunnen til at alle partiene er representert er fordi denne komiteen skal se til at partiene er bra representert i forhold til valgresultat, kjønnskvotering og eventuelt andre faktorer. Det er sedvane at det er enighet i valgkomiteen om de foreslåtte kandidatene.

I torsdagens møte brøt Senterpartiet med vanlig praksis for første gang – gruppeleder Torstein Aasen og hans kommunestyregruppe ønsket tydeligvis ikke kandidatene som hans egen partifelle Lars Foss (leder i valgkomiteen) hadde kommet frem til i fellesskap med de andre valgkomitemedlemmene. Merkelig nok var ikke valgkomiteens leder Lars Foss tilstede i kommunestyret denne dagen – kan det ha vært et tilfelle? Jeg undres.

Valgkomiteen hadde kommet frem til følgende forslag som ble fremlagt for kommunestyret. Komiteens forslag var meldt inn til ordføreren av leder Lars Foss og lød som følger:

VALG AV STYREMEDLEMMER TIL HAGAS (Haglebu Vann- og Avløpsselskap), TVA (Tempelseter-området Vann- og Avløpsselskap) OG MIDT NETT BUSKERUD (Midt Nett Buskerud)

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Hagas:
Frode Haugen – vara Jostein Guttormsen
Gunhild Aaby Albjerk – vara Sigrid Kvisle
Frode Borge – vara Svein Hunstad

Tva:

Kristian Vidvei – vara Håkon Hofton
Ole Jokstad – vara Knut Helge Kaugerud
Solveig Bechmann – vara Karin S. Bråthen

Midt Nett:

Styremedlem Tone Eidal Frøvoll – vararepr. 1 Runolv Stegane, vararepr. 2 Torstein Aasen

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3278&DAAID=6

At Senterpartiet i et av sine mange gruppemøter hadde forberedt denne saken var entydig, fordi ordfører Kari Ask umiddelbart meddelte at hun ville at hvert styre skulle behandles for seg, noe som ikke heller kan sees på som helt vanlig.

Når så gruppeleder Torstein Aasen går på talerstolen etter at nestleder Sigrid Kvisle har fremlagt valgkomiteens enstemmige forslag og foreslår Knut Helge Kaugerud (SP) istedenfor Frode Borge (FrP) som styrerepresentant til Hagas, er det tydelig at her har Senterpartiet ikke vært fornøyd med jobben som Lars Foss (SP) har gjort i valgkomiteen. Heldigvis er vi andre ikke-senterpartister såpass sjokkerte over en slik fremgangsmåte at den skriftlige voteringen ikke gir noe annet enn et sviende nederlag for Aasen og hans partipiskede frender i Senterpartiet.

Det samme skjer under valget til Tva, der Aasen vil ha bort Solveig Bechmann fra Arbeiderpartiet. Igjen lider han og resten av Senterpartiet nederlag.

Når vi så kommer til Midt Nett-valget og Runolv Stegane (V) går på talerstolen og sier at han ikke har noen store motforestillinger mot å stå som 2. vararepresentant istedenfor, er Tone Eidal Frøvoll (SP) kjapt oppe og foreslår nettopp et bytte med Aasen (SP). Hun virker direkte overivrig på å få Aasen (SP) som vararepresentant for seg selv istedenfor Stegane.

Noen andre enn undertegnede som kjenner den vemmelige smaken av maktkåthet? Jeg synes synd på Lars Foss (SP), og det er jammen lenge siden jeg har uttrykt slike følelser. Hva slags manerer eksisterer i Sigdal og Eggedal Senterparti?

Edit 18.04.2011:

Vi har nå endelig fått referatet fra kommunestyrets møte 7. april 2011. For sikkerhets skyld siterer jeg her:

Valg Hagas

Det ble fra Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring av valgkomiteens forslag til vedtak pkt. 3 (Frode Borge (Frp) med vara Svein Hunstad (Sp):

3. Knut Helge Kaugerud (Sp) med vara Frode Borge (FrP).

Det ble bedt om skriftlig votering.
Valgkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt 12 mot 8 stemmer.

Valg TVA

Det ble fra Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring av valgkomiteens forslag til vedtak pkt. 3 (Solveig Bechmann (Ap) med vara Karin S. Bråthen (Ap)):

3. Svein Hunstad (Sp) med vara Karin S. Bråthen (Ap)

Det ble bedt om skriftlig votering.
Valgkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt 10 mot 9 stemmer.

Sitat fra referatet etter kommunestyrets møte 7. april 2011.

Referatet taler for seg selv i mine øyne.

4 kommentarer

  1. Heit enig i det du skriver. Sendte en mail til Runolv Stegane dagen etter møtet, sånn bare for å redegjøre for mine følelser i forbindelse med denne saken. Det går bare ikke an. Maken til maktarroganse har jeg aldri opplevd. Og ikke bare i denne saken. Satt med en vemmelig følelse gjennom hele møtet, og hadde det ikke vært for at Stegane og du satte Aasen litt på plass, ville det vært temmelig uutholdelig i kommunestyresalen. TAKK, OG FORTSETT MED DET !!!!

  2. Takk, Marit. Jeg hadde opprinnelig også tenkt å kommentere Svein Hunstads (SP) utidige og uforståelige påstand om at Venstre trenerer og ikke er like halleluja-helse-og-sosialpolitikk som han selv er.

    Men jeg synes slike argumenter er bare helt bak mål og ikke engang fortjener tittelen argumenter; var jo også tydelig siden Hunstad overhodet ikke kunne belegge påstanden sin (og derav heller holdt munn videre om sin påstand).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *