Dårligere skoletilbud i Sigdal

Rådmannens budsjettforslag for oppvekstsektoren i Sigdal for 2012 innebærer en svekkelse av kvaliteten i skoletilbudet i Sigdal.

Vi får håpe politikerne husker det når de skal diskutere kommende års resultater på nasjonale prøver og alle mulige elev-, personal- og foreldreundersøkelser som gir tilbakemeldinger på kvaliteten i skolen. Skolen blir ikke bedre av å kutte!

Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag:

Til tross for et økt kronebeløp er tjenesten for grunnskolen også redusert i 2012. Reelle lønnskostnader er ikke kompensert, og det er i tillegg redusert med om lag en halv stilling (280 000) i 2012.

[…]

Driftsbudsjettet for skolene er på samme nivå som i 2011, noe som i seg selv vil representere en reduksjon i driftsrammene ettersom det ikke er tatt høyde for prisstigning.

Sitat: Budsjett 2012 del II Sigdal kommune. Rådmannens forslag oktober 2011, side 23.

Rådmannen er soleklar i sin advarsel til oss politikere når det gjelder forventninger om kvalitet i skolen:

Med budsjettutkastet som er lagt frem vil det ikke la seg gjøre å opprettholde kvaliteten i skoletilbudet i Sigdal. Kvaliteten på tjenestene vil bli redusert både for elever som får ordinært skoletilbud og for elever med spesielle behov.

Sitat: Budsjett 2012 del II Sigdal kommune. Rådmannens forslag oktober 2011, side 10.

Da er det jammen praktisk at Sigdal har vedtatt å bli en MOT-kommune (og bruker 100 000 kroner på dette) samt driver utviklingsarbeid i prosjektet LOS – Problematferd i skole og barnehage. For jo dårligere tilbud vi gir til elevene våre, jo mer må vi bruke av andre midler for å demme opp for problematferd, mobbing og frustrerte barn. Er det veien å gå?

Heldigvis ønsker rådmannen å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak ved Nerstad skole (2012) og ruste opp utenfor ungdomsskolen/samfunnshuset i Prestfoss (2013-2014). Da kan i alle fall frustrerte ungdommer få utfolde seg utendørs, om ikke faglig inne i klasserommene.

Er det for galt å sette opp kvaliteten i undervisningen mot f.eks. forbedring av orgelet i Eggedal kirke eller oppjustering av kjøkkenet på Tono – en dråpe i havet, men likevel?

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *