Eksamen i engelsk 2014 – Civil and Human Rights

Forberedelsesheftet til eksamen i engelsk for grunnskolen 2014 dreier seg om emnet “Civil and human rights” – borger- og menneskerettigheter med andre ord.

Jeg har gjennomgått informasjonen som er gitt fra Utdanningsdirektoratet og gjør mitt beste for å hjelpe deg som skal opp til eksamen i engelsk.

I første omgang er dette hva jeg har fått tid til, men mer kommer etter hvert, så følg gjerne med!

Dersom du lurer på det, så vet jeg ingenting om eksamensoppgavene og hva de dreier seg om. Men jeg vet at det lønner seg å gjøre seg opp mange tanker om innholdet i tekstheftet!

Her finner du mine notater som forhåpentligvis hjelper deg. Last ned en pdf som inneholder hele dette blogginnlegget – ta med på eksamensdagen!

If I were you and you were me

I denne innledningsteksten finner du mye interessant stoff som forklarer hvordan tekstene danner basis for selve emnet. Her er det i praksis mulig å lese mellom linjene hvorfor innholdet i heftet er som det er (og kanskje ser du også hva slags tekster du kan konsentrere deg om?).

Som alltid når Udir kommer med slike teksthefter, er det garantert at innholdet er «godkjent» og politisk korrekt. Dersom du altså benytter deg av tekster og henviser til de «riktige» tekstdelene, vil du garantert glede en sensor som alltid stoler på det offentliges mening i et slikt emne.

Dermed er det heller ikke overraskende at teksthefter med en gang viser til Menneskerettighetserklæringen fra FN (signert 1948) og vektlegger denne i motsetningen til borgerrettigheter i den klassiske liberale forståelsen.

Innledningen i tekstheftet formulerer kortutgaven av §1 og §2 slik:

We are all born free and equal. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way. These rights belong to everybody, whatever our differences.

Den fullstendige versjonen lyder som følger (og jeg tar med den korrekte norske oversettelsen):

Article 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Norsk oversettelse:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Norsk oversettelse:

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Fagtekstene i heftet gir eksempler på mennesker som har kjempet frem rettigheter opp gjennom historien. Personene har du sikkert hørt om opp gjennom årene i ungdomsskolen. Ikke overraskende fokuseres det på rasediskriminering, slaveri og kvinners rettigheter. Ikke glem at bildene også er viktige!

De skjønnlitterære tekstene forteller om unge mennesker som møter utfordringer og takler vanskeligheter.

Bildet i denne innledende artikkelen er malt av Norman Rockwell (1894-1978). Moving Day fra 1967 gjenspeiler integreringen i en av forstedene til Chicago. Barna på bildet er nysgjerrige på hverandre, kanskje de blir venner snart? Likevel er det en skepsis å ane, fordi man aner et menneske som kikker ut bak gardinene i et av husene i bakgrunnen.

Forberedelsesheftet skal inspirere til nye tanker og refleksjon rundt emnet, så forhåpentligvis finner du ut hva du kan bruke når oppgavene kommer på bordet.

Dersom du tar en kikk på forberedelsesheftet for 2013, vil du forresten se at tekstheftet er kraftig redusert i omfang. Det kan rett og slett virke som om Utdanningsdirektoratet har tatt til seg kritikken fra engelsklærere og elever om at tidligere års tekstinspirasjon ble altfor omfattende.

Strong civil and human rights voices

Dette delemnet handler om fire viktige personer fra historien:

 • Abraham Lincoln (1809-1865)
 • Rosa Parks (1913-2005)
 • Dr. Martin Luther King, Jr. (1929-1968)
 • Emmeline Pankhurst (1858-1928)

I teksten henvises det til én hendelse der hver av personene har vært sentrale.

Abraham Lincoln kunngjorde Emansipasjonserklæringen 1. januar 1863. Den proklamerte frigjøringen av slavene i de 10 statene som var i opprør (borgerkrigen), men legg merke til at dette ikke var slutten på slaveriet (skjedde først i 1865).

httpv://www.youtube.com/watch?v=q8N2O9LRt14

1. desember 1955 nektet Rosa Parks å gi fra seg setet i den «fargede» delen av Buss No. 2857 i Montgomery, Alabama til fordel for en hvit mann som gjorde krav på det fordi den «hvite» delen var full. Rosa var lei av å bli behandlet som en annenrangs borger. Hun ble arrestert, dømt og fengslet, noe som igjen ledet til en omfattende bussboikott som satte fokus på segregeringen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=uQ_gNgQsXzQ

Martin Luther King, Jr. holdt en berømt tale i Washington, D.C. i 1963. I talen I have a dream krever King etnisk likhet og slutt på all diskriminering. Du bør ta deg tid til å se videoen nedenfor. Det er vanskelig å ikke bli grepet av den, mange av de retoriske virkemidlene i talen har gått inn i historien som «vedtatt virkningsfulle».

httpv://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Emmeline Pankhurst jobbet før første verdenskrig med å gi kvinner stemmerett i Storbritannia., noe som ble kronet med suksess i 1918.

httpv://www.youtube.com/watch?v=tp8R0FFRsV8

 

Other strong civil and human rights voices in recent history

De fire berømte personlighetene nevnt i forrige emne er klassiske helter. Mer interessant er det kanskje å legge vekt på moderne helter, dog ville det nok være perfekt å trekke linjene fra historiske personligheter til nåtidens helter.

Den pakistanske skoleeleven Malala Yousafzai (f. 1997) er kjent for sin innsats for barn og kvinners rettigheter. Hun overlevde et attentat i oktober 2012 fra Taliban, en islamistisk organisasjon som behandler kvinner som annenrangs borgere.

I juli 2013 holdt hun en tale i FN hvor hun vektla at bøker og penner skremmer ekstremister, og at utdanning for alle er viktig.

httpv://www.youtube.com/watch?v=fSKlvLoUSGw

Litt spydig sagt, det er sjelden en eksamen finner sted uten å ha vektlagt Nelson Mandela i forberedelsene. Mandela fremstår som en klippe i kampen mot diskriminering. Artikkelen i delemnet vektlegger hvordan han jobbet som president for å forene folket i Sør-Afrika. Mandela døde 5. desember 2013.

Ta deg tid til å se denne lille dokumentaren fra BBC:

httpv://www.youtube.com/watch?v=yjYm78K6aNI

 

Now is the Time for Running

Boken “Now is the Time for Running” av den sør-afrikanske forfatteren Michael Williams forteller historien om de to brødrene Deo og Innocent som må rømme fra sitt vante liv i Zimbabwe. En tragisk hendelse gjør at de legger ut for å finne faren sin. Tekstutdragene gir i første del en karakteristikk av situasjonen som guttene flykter fra, med fare for sitt eget liv. Andre del beskriver en situasjon i Sør-Afrika der fotball danner grobunn for nytt vennskap og ikke minst trygghet (eller i alle fall et snev av normalitet unna vold og elendighet.

Et raskt sammendrag av boken kan du lese hos Librarypoint. Informasjon hos Helen’s Book Blog er også okay å ta med seg.

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Boken The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian er skrevet av Sherman Alexie og er delvis selvbiografisk. Gjennom tekstutdragene og andre kilder (f.eks. Wikipedia) blir vi kjent med hovedpersonen Junior som lever i et indianerreservat. Utdragene fokuserer på fattigdommen som omgir Junior og hans familie og som igjen gir negative konsekvenser.

I innledningen får vi vite at Junior vil gjøre noe med en vanskelig situasjon, uten at tekstutdragene forteller hva slags situasjon det er snakk om. Men vi kan lese i sammendrag andre steder at Junior starter på en skole utenfor reservatet for å kjempe seg vei ut av fattigdommen (utdannelse er tingen!).

En morsom kuriositet er det kanskje at boken er nektet brukt i en rekke skoler i USA pga. skildringer av homoseksualitet, vold, alkohol, fattigdom, mobbing osv. Ingenting er vel bedre for å gjøre en bok/forfatter enn å la pripne skolefolk felle en dom over en ungdomsbok.

Dersom du følger denne linken til søkeresultater på Youtube, finner du en rekke trailere laget av skoleelever. Kanskje de gir deg litt «billedlig» informasjon om Juniors vanskelige livssituasjon?

Small Steps

Tekstutdraget fra Louis Sachar’s Small Steps forteller om Armpit som må sone straff i et ungdomsfengsel. Uten å gå for mye i dybden (teksten er svært kort), er det tydelig at det fokuseres på hvordan en enkeltstående «liten og ubetydelig» hendelse kan få store konsekvenser for ungdommens fremtid. Samtidig forteller forfatteren om rådgiveren i ungdomsfengselet som ikke har særlig tro på at ungdommene (særlig de afro-amerikanske) skal klare seg uten å utføre kriminelle handlinger igjen i etterkant.

På den ene siden kan man altså reflektere over hvordan enkelthendelser, kombinert med f.eks. «lettantennelig» raseriutbrudd, kan forme ens egen fremtid. Samtidig er det vanskelig å komme ut av spiralen senere i livet, hvis ikke man «tar grep» og gjør noe selv for å bryte ut av den vonde sirkelen.

Her kan du lese mer om romanen Small Steps, selv om jeg ikke tror det er særlig nødvendig å kunne så mye om den.

The Misfits

I utdraget fra boken “The Misfits” forteller forfatteren James Howe historien om 4 skoleelever som jobber for å stoppe utskjellingen blant elever (såkalt name-calling, altså at man gir hverandre stygge kallenavn).

Det enkleste er rett og slett å ta en kikk på denne videoen, der Howe forteller om bakgrunnen for romanen hans:

httpv://www.youtube.com/watch?v=PDSideINpKg

If I were you and you were me: Stereotypes and prejudices

Den siste teksten I tekstheftet omhandler det man på fagspråket kaller stereotypisering og fordommer.

Stereotyp:

En stereotyp er et forenklet mentalt bilde av et individ eller en gruppe mennesker som har noen felles karakteristiske […] kvaliteter. Begrepet brukes ofte i negative sammenhenger […]. Vanlige stereotyper er påstander om forskjellige raser, om etniske og religiøse grupper, og det å forutsi atferd ut fra sosial status, økonomi og kjønn. (sitat: Wikipedia)

Fordom:

Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap. En fordomsfull holdning gjør en person disponibel til å uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i en negativ beskrivelse av personers holdning basert på gruppetilhørighet. Det kan da gjøres seg utslag i diskriminering. (sitat: Wikipedia)

Jeg anbefaler deg også å lese informasjon som du finner i diskusjonsforumet Diskusjon.no. Lykke til!

87 kommentarer

 1. Jeg syntes at årets eksamenshefte og tema var bra. Delvis fordi vi har gått mye gjennom dette på i timene mine. Nå skal jeg gå hjem og spise mel og drikke leskedrikk.

 2. Utrulig bra at du laga ei slik side. Det gjer det mykje enklare å forstå tekstane og reflektere rundt både dei og temaet.

  Tusen takk for at du trekke karakterane opp litt! 😀

 3. kjempebra at du har laga denne sida. Denne er nok til veldig stor hjelp for meg no på førebuingsdagen! utruleg takknemleg for at det fins slike som deg! TUSEN TAKK!! 😀

 4. dette gjorde hele klassen fornøyde. nå blir det 6er på alle sammen. nå kan til og med vi blæringer få til noe uten pappas penger. vi kan nevne deg i eksamensoppgavene våre:D

 5. TUSEN TAKK. dette var veldig nyttig. vet ikke hva jeg skulle gjort uten 🙂

 6. Tusen takk! 😀 Nå ble jeg veldig glad. Kommer til å basere hele eksamen min på dette! Kommer nok til å få minst 5, og da kan jeg komme inn på byggfag. Du reddet livet mitt. Nå skal jeg spille litt minecraft før jeg legger meg til å sove. Viktig å være godt uthvilt på eksamensdagen! <3

 7. Fantastisk bra! Dette hjalp meg virkelig, hva skulle vi gjort uten deg? Fantastisk bra at du hjelper unge med å forstå teksten 😀

 8. Hei! Takk for at du delte dette! Er til stor hjelp!

  Men jeg lurer på en ting. Vet du noe om sensor foretrekker f.eks it is istedet for it’s ?

  Eller avhenger dette av type tekst?

  1. Som oftest spiller dette liten rolle, kanskje bortsett fra i de tilfellene man ønsker å vektlegge uttrykket. No problem.

 9. hei
  kunne du vennligst lage en slik side når vi får forbredelsesheftet i norsk (10 trinn)? hadde hjulpet mye! tusen takk

  1. Det skal du ikke se bort fra, jeg gjorde det i fjor med både engelsk og norsk.

 10. Hvilken side skulle jeg gå inn på for å få tak i forbredelsesmateriellert? har koden 🙂

 11. Flott gjennomgang med gode tips til kilder! Likte veldig godt tematikk og forberedelsesmateriale i år. Bra med et interessant og viktig tema som oppfordrer til seriøs refleksjon, i motsetning til de mer ulne «change» og «love» som har vært tidligere. Blir spennende å se oppgavene i morgen!

  1. Ikke helt sikker på om jeg er like «begeistret». Temaet er såpass lite overraskende at man i praksis kan ha brukt skoleåret til å forberede eventuelle besvarelser…Men jeg likte godt at Udir begrenset teksthefte sterkt, tidligere års hefter har jo vært mildt sagt forvirrende.

  1. Det er jo heller ikke korrekt passord 🙂 HumanRights_2014 (altså uten din bindestrek i tillegg til underscore)

  1. Se gjennom f.eks. mine forberedelser, lese tekstene selv og gjør deg noen tanker, lese gamle tekster du har skrevet (heldagser) osv. Plenty å gjøre for en som vil!

 12. Fant ikke det på siden din, men viktig å fortelle alle fremtidige engelskeksaminister at de på eksamen i morgen får en ukjent tekst som skal være svargrunnlaget til en av de to kortsvarsoppgavene. Dette ble forandret på udir sine sider nå i mai. Den har med det samme temaet å gjøre, men de skal sikkert sjekke leseforståelsen deres.

  1. Takk for presiseringen, Siri. Tar med hva Udir selv skriver:

   Eksamensoppgavene er knyttet til temaet i forberedelsesmateriellet. På eksamensdagen skal du svare på tre oppgaver, hvor to oppgaver krever kortere svar og en oppgave krever et lengre svar. En av kortsvarsoppgavene er basert på en vedlagt tekst som du skal lese på eksamensdagen. Den andre kortsvarsoppgaven er basert på forberedelsesmateriellet. Langsvarsoppgavene er basert på temaet for eksamen. Du skal besvare alle oppgavene på engelsk.

 13. har du noen slags tanke over hva spørsmål vi vil få i morgen? jeg tenker liksom siden heftet er forandret såpass mye (både med tanke på sidetall, og at det ikke heter Fucus Magazine lenger). eller tror du at oppgavene vil bli nogelunde like dem som har vert gitt de siste årene (typ: komenter bruk av…, gi oss tilbakemelding på hvordan forberedelsesmatrialet var, hvem av personene synest du var mest til hjelp for andre osv.)?

  1. Jeg har ikke akkurat noen stor tro på revolusjon blant dem som lager hefte og oppgaver, så JA 🙂 Bortsett fra at en av oppgavene baserer seg på en ukjent tekst med det angitte temaet.

   1. Okei, tusen takk for kjappt svar 🙂 supert at du har denne siden til hjelp for oss som er kommet opp i engelsk, den har vert mye til hjelp både til tentamener (der vi har brukt eksamener) og nå til eksamen 😀

 14. Utrolig bra at noen engasjerer seg til å hjelp de som evt trenger hjelp til å forstå. Jeg kom også opp i engelsk i år, og fant dette en del til hjelp. Tusen takk for at du har tatt deg tid til dette.

 15. jeg pleier å ligge på en femmer i Engelsk, har du noen tips til meg, med tanke på morgendagen? pleier ikke ha mangen gramatikkfeil, men noen småord er av og til feil, men jeg vil tro at problemet med teksene mine er innholdet (?) har sjanger mye å si? er det viktig med språklige virkemiddel? tips?

  1. Har konsentrert meg om tekstene og innholdet, men selvsagt er det viktig med språklige virkemidler, sjanserkorrekthet osv. Men har dessverre ikke tid til å gå i dybden på dette.

 16. Hei! Tror du det er en mulighet at en del av «I have a dream» kan være den ukjente tekste, hvor vi skal analasyre den eller lignende?

  1. Ser ingen hensikt i å gjette på den måten, dessverre. Best å bruke energien på andre ting.

 17. Hei,
  hvilken tekst tror du vi bør lese mest på? evt. finne mer om, foreksempel personer eller forfatter osv?

 18. Hei! Kunne du ha skrevet litt om teksten om Mandela og forklart hva overskriften i artikkelen betyr? «Nelson Mandela inspired millions to bridge divides, seek peaceful change?»
  Tusen takk på forhånd 😀

  1. Ikke bruk unødig tid på å oversette tekstene direkte. Det er heller helhetsinntrykket som er viktig, som i denne teksten handler om at Mandela jobbet for å fjerne forskjeller mellom folk, bygge broer mellom tidligere fiender osv.

 19. Hei!
  Tusen takk for informasjonen, hjalp veldig! Jeg lurer på om du tror at det vil komme en oppgave der man skal beskrive om forfatteren har brukt f. eks adjektiv,adverb og presse verb som det tidligere har vært. Om jeg i så fall burde være forbredt på en slik oppgave..?

  1. Godt mulig at det kommer en oppgave om språklige virkemidler, men det blir jo ren gjetning da…

 20. Kom opp i engelsk i år, og må si denne siden virkelig var til hjelp! Tusen takk skal du ha :))

  1. Absolutt. Særlig dersom du kan overføre noe av «heltedåden» deres til f.eks. nåtiden. En sensor setter alltid pris på en som kan trekke de store linjene.

 21. Tusen hjertelig takk for at du deler og skriver dette! Det er utrolig til hjelp for meg som er utrolig dårlig i engelsk! Denne nettsiden/bloggen har gitt meg stor forståelse på teksten og type oppgaver jeg kan få til i morgen og til inspirasjon.
  Tusen hjertelig takk igjen for at du deler dette med alle oss som sliter eller har spørsmål til morgendagen!
  Tusen takk<3

 22. Hei, Rune! Jeg har eksamen i morgen! Dessverre forstår jeg ikke helt hva tekstene har med rettighetene å gjøre. Det er litt uklart for meg. kunne du svart meg kort om hva rettighetene kombineres med? Det er vel ikke mye arbeid fordi du er såflink, vær så snill

  1. Mange av personene (Lincoln, Parks osv.) har kjempet for rettigheter som på papiret er allment akseptert, men som ikke er gjennomført til den ytterste konsekvens. Når det for eksempel står at alle mennesker er født like og kvinner ikke har stemmerett, er det vel noe som burde skurre? Heldigvis har vi gjennom historien hatt mennesker som har kjempet en kamp for å endre det bestående samfunnet til noe bedre.

   1. Takk for svaret, men det jeg egentlig lurer på er; now is the time for running, The absolutely true diary of a part-time Indian, Small Steps og The Misfits. Hva har dsse med rettigheter å gjøre?

    1. Husk at det ikke kun er snakk om «menneskerettigheter» men også borgerrettigheter. Egentlig kan man snakke om rettigheter i videste forstand. Og da bør disse andre tekstene «make sense», kanskje? Likevel ser jeg poenget ditt, dette er like mye en tematikk rundt «helter» og hvordan vanlige folk kan forandre verden (til det bedre).

 23. Dette arket kommer nok til nytte for meg på engelsk eksamen i morgen. Tusen takk for en såpass forstårlig og god gjennomgang av tekstene!

  1. Det var jo leit å høre. Jeg la denne gang vekt på å formidle komprimert informasjon uten alt for mye dikkedarer rundt. Lykke til uansett!

 24. Har laget sammendrag av alt nevnt i forberedelses tekstene, ordsamling på sivil/menneske rettigheter og alt ser ut til å være klart til eksamen i morra. Det er som regel ikke vits å hente ut mer informasjon enn du trenger siden oppgave 1 og 2 er basert på alt i forberedelses delen men jeg har litt på lur til å hjelpe under langsvarsoppgaven.

  Dette ga meg et greit bilde over innholdet i heftet, takker…

 25. tusen tusen takk for at du har laget dette! det hjelper veldig for å forstå innholdet i tekstene som er litt vanskelige når man leser de selv 🙂

 26. Supert, Rune! Kom opp i norsk, og jeg vet klassen min og jeg hadde blitt utrolig fornøyd om du hadde laget til norsk også! 🙂 hadde blitt veldig takknemlig.

 27. Tusen takk, du hjalp mange i klassen min som kom opp i engelsk pga denne siden. Problemet er at jeg selv har kommet opp i norsk. Det hadde vært suuupert om du hadde laget en slik side til oss også. Uansett, takk for det du har gjort til nå i hvertfall….mange som går opp noen karakterer 🙂

 28. Ser ut som en god hjelp for de som kom opp i engelsk! Hadde vært utrolig takknemlig dersom du hadde tatt deg tid til å hjelpe oss norskeksaminister litt også 🙂
  Takk på forhånd!

 29. Heisann! Vårt Tema for engelsktentamen som er i morgen var «Are people the masters of their own lives?»

  I heftet vårt sto det også om Malala og The Absolutely true Diary of a part-Time Indian. Har du noen hjelpende ord til hva man kan foreberede seg til ved dette temaet?

  1. Litt vanskelig å si for meg siden jeg ikke vet sammenhengen mellom tekstene (og andre tekster), tatt i betraktning tema for din engelsktentamen. Men tenk på de to hovedpersonene – har de styrt sine egne liv eller vært bundet av samfunnet rundt dem?

 30. TUSEN TAKK! Skal ha denne oppgaven som tentamen morgen, og dette har vært til stor hjelp!

   1. Eksamensoppgavene ligger passordbeskyttet hos Utdanningsdirektoratet. Ellers synes jeg vel hver og en bør vise sine kunnskaper uten å vite oppgavene på forhånd (og på den måten kunne skrive ferdig alt hjemme med hjelp fra gud og hvermann). Sorry mac!

 31. Hei. Kommer du til å legge ut en tilsvarende gjennomgang av forberedelseshefte fra 2014 i år også for oss som kommer opp, eller tar opp faget (engelsk) som privatist?

  1. og om du kommer til å gjøre det for vgs sitt forberedelseshefte som kommer ut den 19, eller 20 Mai. Hadde satt utrolig pris på det om du kunne ha få tatt den titt på den, og gjort det samme på den 🙂 Takker på forhånd

   1. Beklager, men det gjør jeg nok ikke. Tiden strekker dessverre ikke til, ei heller har jeg noen erfaring fra videregående skole.

  2. Usikker. Jeg jobber ikke lenger som lærer og er usikker på om noen vil sikre meg tilgang til materiellet – og om jeg har tid til det. Vi får se…

   1. Skjønner. Men «hvis» du har tid, hadde jeg satt pris på om du kunne ha rukket å gi en liten «brainstorming» på forberedelseshefte for i år? Kan godt sende det til deg hvis det hjelper.

    Hilsen Benjamin

 32. Kan du lage for forberedelsesheftet som kommer ut i morgen? Du hjalp meg veldig på de tidligere tentamenene vi har hatt! Hvis ikke du får tilgang til materiellet, kan jeg godt sende det til deg 🙂 Det hadde hjulpet mye!

  1. Beklageligvis har jeg ikke tid til å gjøre dette i år, så jeg kan ikke annet enn å ønske lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *