Feil fokus på fremmedspråk i skolen

I siste utgave av Utdanning, Utdanningsforbundets medlemsblad (Nr. 14 av 10. september 2010), kan man på s. 22 lese artikkelen «Felles innsats for språk» som forteller at spansklærerne, fransklærerne og tysklærerne nå går sammen i en «felles aksjon for å få flere ungdomskoleelever til å velge et fremmedspråk». Det er positivt at språklærerne fokuserer på fremmedspråkets stilling i skoleverket, men bak mål at de fortsatt maser om å gjøre fremmedspråk obligatorisk for alle.

Språklærerne mener at Kunnskapsdepartementet ikke har fulgt opp et av målene i Kunnskapsløftet, nemlig å styrke fremmedspråkene i skolen. «Alle» hevder at fremmedspråk er viktig for kontakt med bedrifter, institusjoner og enkeltmennesker i andre land, men språklærerne mener staten fraskriver seg ansvaret.

Språklærerne vil ha obligatorisk fremmedspråk for å tvinge alle elever til å lære et ekstra fremmedspråk i tillegg til engelsk. Som engelsk- og tysklærer i dagens skole og tidligere elev på en språklinje i «hine haarde dage» med tysk, fransk og engelsk som fokusfag, mener jeg meg berettiget til å kunne delta i debatten. Jeg er overhodet ikke enig med dem som mener at «alle kan lære seg flere fremmedspråk». Ja, naturligvis kan man tvinge alle til å forsøke seg med 2. fremmedspråk, men jeg er ganske så sikker på at man i stedet øker den babylonske språkforvirringen.

Ved vår skole har vi denne høsten startet med en forsøksordning hvor elever i 8. klasse  kunne velge arbeidslivsfag, i tillegg til at de hadde mulighet til å velge tysk tilvalg, spansk tilvalg, norsk eller engelsk fordypning. I et skolesamfunn hvor teorien hersker, er jeg sjeleglad for at enkelte får mulighet til å velge noe mer praktisk. Kanskje litt praktisk arbeid kan gi ekstra piff til å yte noe i de andre teoretiske timene?

Jeg er faktisk glad for at Kristin Halvorsen (sjelden hun begeistrer meg) uttaler til Utdanning at hun ikke vil reverse valgfritt annet fremmedspråk på ungdomstrinnet. En språklærer må kunne se elevene og deres evner i et helhetsperspektiv og ikke bare forsøke å få flere elever til å velge fremmedspråk MED TVANG.

Gjør heller språkundervisningen morsom, interessant, praktisk rettet og spennende. Ingenting er som jungeltelegrafen når det gjelder å få ungdommen til å velge, og det viktigste er å få foreldrene i tale for å unngå at de formidler tanker om tysken som «puggefaget», spansken som «vi trenger litt spansk i ferien for å bestille kjøttkaker-faget» og fransken som «sang og trallala-faget».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *