Gratis omsorgsovertakelse – et gjerrig tips?

Du er kanskje klar over at undertegnede er Gjerrigknarken sjøl og elsker å spre det glade, gjerrige budskap til Norges befolkning. Mange tror en gjerrigknark er en surpomp som gjør sitt eget og andres liv surt. Det stemmer jo overhodet ikke! Mye av tiden går med til å vurdere tips som andre gjerrigknarker sender inn til nettsiden vår – vi lokker jo tross alt med flaxlodd hver eneste uke. Noen ganger kommer det «spesielle» tips inn – her kommer et slikt. Tipsets utforming passer ikke i Gjerrigknarkens morsomme sparekonsept, bruker det derfor her som utgangspunkt for en mer alvorlig diskusjon.

Uten å angi kilden (som forøvrig var anonym – og vi beskytter selvsagt våre kilder slik vi har anledning til ifølge norsk lov), siterer jeg herved tipset som kom nylig:

Barnevernet tilbyr kostnadsfri omsorgsovertakelse og omplassering av barn. Barnevernet henter barna hjemme hos deg. Helt gratis. Barnevernet bærer barna gratis ut av sitt hjem og kjører dem gratis til sine nye eiere i institusjon eller fosterhjem. Der får de gratis kost og losji resten av oppveksten.

Hvis du vil ha igjen barna dine, får du neppe det, men du kan få gratis advokathjelp til å forsøke å forsøke. Du får gratis sakkyndig psykolog som helt gratis skriver masse usannheter og dritt om deg. Du får saken gratis opp i Fylkesnemda og når du mest sannsynlig har tapt der, kan du få den gratis opp for retten. Hvis du [blir] syk av å gjennomgå denne prosessen, får du nesten gratis sykmelding og sykepenger fra staten. Og attpåtil slipper du ungemas og alle kostnader som barna ville påført deg resten av oppveksten. Noe som kan overgå den økonomiske lønnsomheten av dette tipset?

Tipset er selvsagt ironisk ment, men gjenspeiler nok en holdning som eksisterer hos endel, nemlig at barnevernet er statens verktøy for å ta barna fra sine foreldre – gjerne uten grunn. Er det slik?

Som lærer i grunnskolen gjennom endel år, kan jeg IKKE gå god for en slik holdning. Nå er det muligens forskjeller mellom by og land, men barnevernet i kommunen jeg bor opplever jeg som løsningsorientert og til hjelp for både foreldre og barn. Selvsagt vil det alltid være forskjellige synspunkt i enhver sak, og det er alltid vanskelig å «ta stilling». Jeg håper alltid at fokuset rettes mot barnets beste. Men det finnes ganske sikkert eksempler på det motsatte.

Mange lærere rundt omkring i landet vil sikkert også være enig med meg i at barnevernet er avhengig av et godt samarbeid mellom flere instanser (skole, helsestasjon, lege, politi osv.). Dessverre er det nok også slik at informasjonsflyten mellom de forskjellige parter ikke alltid har vært like god. Som lærer er det ikke vanskelig å underskrive på at det ofte har vært «enveiskjøring» i betydningen av at barnevernet vil ha informasjon, men ikke gi informasjon tilbake. Man gjemmer seg bak taushetsplikten, akkurat som om barnevernspedagogen har en guddommelig gitt taushetsplikt over lærernes kommunale…

Jeg hører gjerne hva du mener om saken, men selvsagt uten å komme med konkrete enkelteksempler. Alle innlegg modereres og blir ikke lagt ut på nett uten at jeg har godkjent dem.

2 kommentarer

 1. I mange saker er det resurssvake foreldre med dårlig økonomi som angrepet rettes mot. For barnevernet er det da viktig å fatte et vedtak om omsorgsovertagelse. Selv om foreldre har dårlig økonomi, taker ikke det at de er d¨årlige foreldre. Nå er det det at det er mange i Norge med barn som har dårlig økonomi og dette bruker de altså nådeløst mot disse. Hvorfor, ja det kan man lkure på. Kan det være penger med i bildet? Det er i vertfall det jeg har hørt og lest en gang- At folk som meler interesse til overtagelse av omsorg, der de har egne hus og en falsk god økonomi faktisk kan bli svært velstående når de har fått et vedtal om å pverta omsorgen for ett eller 2 barn.
  Dette er en forbrytelse av barnevernet i de kommuner som praktiserer dette.
   
  Hvorfor kan de barte ikke gi disse tilskuddene til de biologiske foreldrene da. Nei de kan ikke gjøre det fordi at barna ikke følger en eller annen barnepsykologs lærebok om barns for å bruke det uttrykket plikt til å følge lærebækene vedrørende språl, omgang med andre barn m.m.

 2. Takk for blogg!
  Et tankekors er: Hvis myndighetenes fokus er barns beste, hvordan forklarer man den høye dødsstatistikken blandt barn som har blitt skilt fra sine familier med tvang? (Kilde: NIBR rapport)
  Hvordan forklarer man at mange vitner om taktikker for psykologisk tortur brukt på barn, av barnevernsansatte?
  Hvordan forsvarer man omfattende politiovergrep mot barn når de blir hentet fra sine kjære med tvang, gjerne med våpen, hunder og håndjern?
  Hvordan forklarer man systematiske lovbrudd som barnevernansatte over hele landet daglig gjør seg skyldig i, deriblandt det hente barn lovstridig fra sine hjem (kidnapping, per definisjon), og nekte dem familiekontakt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *