Hva kan vi gjøre lokalt for å kvitte oss med skolebyråkratiet?

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet dynger ned lærerne i norsk skole med forskrifter og rundskriv – byråkratiet blir stadig mer tyngende selv om stat, regjering og storting lover å fjerne tidstyvene. Vi må finne tilbake til skolens basisoppgave – formidling av kunnskap.

I Sigdal Venstre stoler vi ikke på at mest mulig gjøres for å unngå unødige møter, papirer, svar på undersøkelser, rapportering og annet som stjeler tid fra lærerne. Vi vil derfor at kommunen skal kjempe aktivt mot byråkratiet for å frigjøre mer tid til aktiviteter som gir mer læring for elevene.

Venstre kommer til å ta initiativ til en lokal utredning for å finne ut hvordan skolene i Sigdal kan begrense skriftlig dokumentering og rapportering. Her ser vi for oss at politikere og administrasjon kan jobbe tett sammen med arbeidstakerorganisasjonene og lærerne direkte for å gå direkte inn i hverdagen og sette spørsmålstegn ved nødvendigheten av det "utenompedagogiske arbeidet". Det er ikke nok å spørre rektorene hva de synes – folket på "golvet" må bli hørt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *