Ja til karakterer i barneskolen

Utdanningsforbundet har spurt medlemmene sine i barneskolen om de har lyst til å jobbe mer eller i alle fall med noe de ikke kan ennå – hvem er overrasket over at de fleste barneskolelærere ikke ønsker det? Barneskolelærerne vil ikke ha karakterer i barneskolen. Bombe.

Elevene i norsk skole går de første syv årene på skole uten karakterer. De får skriftlige tilbakemeldinger og følges godt opp av lærerne, det har jeg ingen tvil om. Likevel tror jeg karakterer vil hjelpe elevene og foreldrene til å bli bedre informert om hvordan de står i forhold til læringsmålene.

Karakterer er forferdelig stigmatiserende ifølge sosialister som vil at barn skal være like lengst mulig. Jeg tror istedenfor at elevene kan «våkne» tidligere dersom de får karakterer de ikke er fornøyde med.

Forsåvidt er det kjekt for oss som jobber i ungdomsskolen at elevene er sultne på karakterer. Samtidig opplever vi at elevene i 8. klasse er nervøse og ukjent med hva karakterer betyr for noe – det tar en god stund å gjøre dem kjent med hva poenget med karakterer er. Skolen er ingen lekeplass og burde gi elevene vurderinger i form av karakterer og forbedringsmuligheter.

Utdanningsforbundet og andre liker å fremstille det som om karakterer skal komme istedenfor skriftlige tilbakemeldinger. Slik må det jo ikke være.

Det kan virke som om enkelte tror at elever i barneskolen ikke vet hvordan de ligger an i forhold til medelevene eller i forhold til sitt eget potensial. Jeg tror elever er smartere enn de voksne gjør dem.

Når det gjelder foreldrene, så er det ofte slik at endel foreldre blir overrasket når barna kommer til ungdomsskolen og får karakterer på et annet nivå enn de selv har forventet med bakgrunn i de skriftlige tilbakemeldingene opp gjennom barneskoleårene. Da vil karakterer være til hjelp i forhold til å kreve hjelp og støtte for barna sine.

Ja, jeg har ingen tro på at karakterer er en styggedom som må unngås så lenge som mulig. Sosialister, snillister og andre som vil «forskåne» barna våre fra å forstå at de har faglige problemer og trenger hjelp, burde tenke mer på hva vi egentlig gjør i skolen. Elevene er på skolen for å forberede dem på voksenlivet – da er det viktig å finne styrker og svakheter for å gi elevene gode muligheter til å lykkes innenfor sine rammer og begrensninger. Det kan karakterer hjelpe dem med.

I mine øyne er det mest riktig å ha karakterer i hele grunnskolen – altså fra 1. klasse og oppover. Jeg støtter derfor ethvert initiativ som vil innføre karakterer fra et lavere trinn enn i dag. Men lærerne i barneskolen trenger selvsagt kursing i hvordan man gir tilbakemeldinger i form av karakterer. Vi i ungdomsskolen jobber forøvrig også hele tiden med å bli bedre i å gi korrekte tilbakemeldinger, enten det er i form av muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og karakterer.

Karakterer kan være motiverende for elevene og informerende for foreldrene. I tillegg kan det gi lærerne en pekepinn på hvor læringsstøtet skal settes inn. Ja til karakterer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *