Kroppsøving for sosialdemokrater

Ja, jeg er fullstendig klar over at enhver regjering gjør sitt beste for å øve innflytelse på våre skolebarn – gjennom læreplaner og vektlegging av «viktige» områder sørger staten for at borgerne blir snille og greie.

Selv er jeg en brikke i spillet, som lærer skal jeg gjøre jobben for staten. Samtidig gjør jeg mitt beste for å lære barna til å tenke selv og ta avgjørelser om hvilke meninger de selv ønsker å stå før.

Det er likevel ikke til å legge skjul til at jeg er skeptisk til hvordan staten infiltrerer alle mulige områder for å endre mennesker til å bli noe annet (og ikke nødvendigvis bedre) enn det de er av natur. Utrolig nok er arbeidsrapporten fra en arbeidsgruppe som har sett på kroppsøvingsfaget nettopp slik.

I denne sammenhengen skal jeg ikke diskutere hvorvidt det bør være en offentlig oppgave å sørge for at barn og unge blir fysisk aktive i håndball, fotball, friidrett eller turn, men du skjønner sikkert hvor meningen min befinner seg? Jeg skal rett og slett gripe fatt i et endringsforslag fra arbeidsgruppen som har sett på kroppsøvingsfaget:

Som nytt kompetansemål vil arbeidsgruppen bl.a. ha:

Eleven skal [etter 10. årstrinn] kunne praktisere fair play, toleranse og bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode (min utheving).

Sitat: http://www.udir.no/upload/Rapporter/2011/Kroppsoving_i_skolen.pdf

Typisk nok argumenteres det for det nye strekpunktet ved å henvise til viktigheten av fair play, noe ingen vil argumentere mot. Jeg er mer skeptisk til uttrykket «bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode».

Man kan kanskje argumentere med at det hele dreier seg om at elevene f.eks. skal lage et undervisningsopplegg som medelevene skal følge. Men man kan definitivt strekke strikken lenger og se at elevene skal vurderes i hvilken grad de er minst mulig egoistiske i gymtimene. Skal en som er god i friidrett spille hare for de dårligere løperne slik at medelevene ikke blir demotiverte?

For meg blir en slik liten sak et ledd i en større «sammensvergelse» der staten gjennom læreplanene tvinger gode elever til å hjelpe de svake. Jeg trodde det var lærerens jobb å hjelpe de svake og stimulere de flinke?

«Gjøre andre bedre» minner meg definitivt om den glimrende TV-serien «Kongsvik ungdomsskole» der engelsklærer Wenche lar elevene ta ansvar for andres læring (hvor de deretter må rette hverandres prøver).

Klippet ved hjelp av SnipSnip

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *