Lyttemateriell til muntlig eksamen i tysk i grunnskolen 2012

I innlegget Bist du kompetent, wirst du Rat finden fra 25. juni 2012 kritiserte jeg tysklærer og rektor Wenche Haugen Havrevoll som jeg syntes brukte for mye energi til å klage til Utdanningsdirektoratet over at det ikke fulgte med utskrift av tekstene når hun bestilte lytte-cd til muntlig eksamen i tysk. For noen dager siden ringte hun meg og vi hadde en interessant samtale.

Wenche reagerte på mitt innlegg og synes jeg heller burde ha støttet henne i hennes iver etter å få Utdanningsdirektoratet til å hjelpe tysklærere med å få med seg innholdet på lytte-cd'en. Hennes tankegang var nok mer av den solidariske arten; at tysklærere bør hjelpe hverandre og på den måten lette arbeidsbyrden.

Nå mener jeg jo fortsatt at den høye godtgjøringen for sensoroppdrag tilsier at vi lærere også må jobbe litt for gryna. Men jeg ser poenget hennes, nemlig at en god del tysklærere dessverre ikke har kompetanse nok til å få med seg alt av innholdet – svært trist dersom nivået virkelig er så lavt, sier nå jeg. Tenk hvordan det må være for elevene – en av grunnene til at jeg ikke prioriterer å bruke slike lytteoppgaver selv.

Siden jeg skrev i innlegget at jeg ikke brukte lange tiden på å skrive av innholdet fra cd'en, ønsket Wenche at jeg sendte henne min avskrift. Det har jeg nettopp gjort, men det er vel like interessant for andre som våren 2012 bestilte lytte-cd'en til muntlig eksamen i tysk å ha tekstene "auf dem Papier"?

Jeg har derfor gått gjennom avskriften på nytt og piffet den litt opp.

Dersom du er tysklærer og har lytte-cd'en liggende (eller kanskje det går an å bestille den fortsatt fra Utdanningsdirektoratet?), her er tekstene:

Lyttetekster til muntlig eksamen i tysk i grunnskolen 2012 (word-dokument)

Lyttetekster til muntlig eksamen i tysk i grunnskolen 2012 (pdf-dokument)

1 kommentar

  1. Tusen takk, dette var bra!  Men eg må seia at eg tenkte ikkje fyrst og fremst på at lærarar ikkje er kompetente, at dei ikkje forstår innhaldet på lytte-cd'en. Det trur eg dei fleste gjer.  Men det å skriva av innhaldet på cd'en går nok likevel fortare for nokon enn for andre. Eg tenkte reint praktisk. Det tek tid, og det er dumt at me sit på kvar vår tuve, eller rettare sagt, skule, og skriv ut, når ein person kunne gjort det for alle, slik du nå har gjort. Det hadde vore betre om utskrifta hadde følgt cd'en, for det er vel tilfeldig kven som finn fram til utskrifta di.  Men du kan jo selja ein kopi til forlaget – som tek seg rikeleg betalt for å senda ut cd'ar. Har aldri vore borti så dyr porto/ekspedisjon nokon stad før.  Og dei oppgav ikkje på nettsida, ingen stad som som eg kunne sjå i alle fall, kva dei tok for utsending. Du kan jo spørja dei kva dei tek for å senda ein cd, og så kan du skriva her om kva du fann ut. 
    Beste helsing Wenche

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *