Nye valgfag i ungdomsskolen

Fra neste skoleår innføres endelig valgfag igjen i ungdomsskolen, et forsøk på å gjøre skolen mer praktisk rettet. Men er det så enkelt? Jeg tror ikke det.

Politikerne bruker de nye valgfagene for alt de er verdt og hevder at skolen gjennom 1,5 uketimer blir bedre og mer variert. La meg ta et kjapt eksempel på en slik politiker:

Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, er ikke snauere enn at hun våger følgende påstand:

De nye valgfagene skal bidra til å gjøre skoledagen mer variert, ta i bruk nye pedagogiske metoder, øke motivasjonen til elevene – og ikke minst: bidra til at elevene lærer mer.

Sitat: http://fd-kronikk.origo.no/-/bulletin/show/699165_valgfag-med-valgfrihet

Men organiseringen og finansieringen henger ikke på greip.Det er rett og slett for puslete i forhold til målsetningene.

La meg først gi litt informasjon om hvilke valgfag som innføres:

Produksjon for sal og scene
  • Elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video.
Produksjon av informasjon
  • Elevene skal lage og drifte en nettbasert skoleavis.
Produksjon av varer og tjenester
  • Elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester.
Fysisk aktivitet og helse
  • Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.
Design og redesign
  • Elevene skal utvikle kreativitet, åndsverksferdigheter og miljøbevissthet.
Forskning i praksis
  • Elevene skal utvikle analytiske, faglige og formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på selvvalgte tema innen skolens fag.
Internasjonale kontakter
  • Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag.
Teknologi i praksis
  • Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger.
Senere skal det komme enda flere valgfag, men dette betyr jo ikke at elevene får alle mulige valgfag å velge mellom, som alltid er det avhengig av både økonomi og lærekrefter.
 
Men hva i alle dager kan man gjøre med 1,5 uketimer? Og hva gir disse valgfagene som nå skal tilbys egentlig av praktisk arbeid for dem som trenger slikt? Hadde det ikke vært enklere å sette av tid til å la elever jobbe i vanlige bedrifter?
 
Nåja, det nytter ikke å gråte over spilt melk, men så lenge det jobbes med læreplanene for disse valgfagene håper jeg lærere, organisasjoner og andre gir beskjed om hvordan de ønsker at innholdet skal se ut. Utdanningsdirektoratet har nå offentliggjort de første utkastene til læreplaner.
 
Men visste du at innføringen skal skje ved å utvide skoleuka med en halv time og samtidig fjerne klassens time (offisielt navn: elevrådsarbeid)? I klassens time lærer elevene mye om hvordan demokrati fungerer i virkeligheten. Kontaktlæreren bruker også tiden til å gjøre alt mulig organisatorisk arbeid – for i klassens time er alle elevene tilstede og kan samhandle på en helt annen måte enn når de er spredt på klasser, grupper eller hva du nå velger å kalle den tilpassede undervisningen.
 
Merkelig nok blir det stadig mer økt fokus på klasseledelse, godt arbeidsmiljø og medbestemmelse, men tydeligvis skal dette skje av seg selv i alle mulige andre sammenhenger – i alle fall ikke i klassens time lenger.
 
Det er mulig jeg er gammeldags og synes klassens time er en bra time for både lærer og elev. Men for meg er det et faktum at timen sidestiller alle elever uansett evner og interesser. Jeg vil i alle fall beholde klassens time i grunnskolen – hva vil du?
 
En annen ting er de finansielle problemene knyttet til innføringen av valgfag. Utdanningsforbundet påpeker
Fra og med neste høst innføres valgfag for 8. trinn på ungdomsskolen. I statsbudsjettet for 2012 har regjeringen satt av nærmere 67 millioner til dette.
 
– Vi mener det vil være behov for omtrent tre ganger så mye penger til valgfag som regjeringen nå legger opp til, sier Bjerkestrand. For dette overslaget legger hun til grunn at lærertettheten bør være 50 prosent høyere i valgfag enn i andre fag, og at innføringen av valgfag ikke skal gå på bekostning av timetallet i andre fag.
 
– Regjeringens opplegg fører til at en må ta ressurser fra den ordinære undervisningen i stedet for å styrke den. Hovedmålet i ungdomstrinnsmeldingen er en mer praksisbasert opplæring i alle fag. En valgfagsordning som stjeler timer og lærerressurser fra andre fag vil etter vår vurdering gjøre det vanskeligere å nå dette målet, understreker hun.

Sitat: http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Statsbudsjettet-2012/–For-lite-penger-til-valgfag/

Det er for oss skolefolk soleklart at det krever mer penger når et valgfag skal være praktisk rettet. Hva med gruppestørrelser og lærekreftene? Nei, dersom praktisk rettede valgfag skal ha noe for seg må det nok graves dypere i lommeboka og ikke bare rappe ressurser fra andre fag. Klassens time er ikke det samme som et valgfag.

Den praktiske gjennomføringen av å utvide skoledagen ser ikke ut til å bekymre politikere og skolebyråkrater. Hos oss på landet er vi helt avhengige av skoleskyssen, jeg ser for meg hvordan den trinnvise innføringen av skoledagutvidelsen skal skje. 9. og trinn skoleåret 2011-2012 slutter til vanlig, mens 8. trinn slutter en halv time senere? Tenker kommunen og fylket har supre løsninger på transportproblemene dette gir…

1 kommentar

  1. I Farsund har de tenkt å løse Dette med skoleskyss og valgfag på følgende måte: elevene skal jobbe i lange dager i forbindelse med teaterstykke, salg og produksjon av varer, friluftsturer. Resultat: innarbeiding og foreldrene henter og bringer. Mandagen som er satt av 2 timer til valgfag: nå avspaserer elevene. Resultat. Elever som har behov for skoleskyss må slenge rundt i byen, eller bli sittende på skolen uten undervisning i to skoletimer til ordinær skolebussen går, eventuelt må foreldrene hente. Her løser de Dette uten kostnader med skoleskyss, med store ulemper for elevene og foreldre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *