«Vi vil ha snildere vaktmestere»

Et oppslag om Arkivdagen i Oslo i Dagsavisen hensatte meg nok en gang til ettertankens hjørne denne søndags formiddagen. På et bilde fra 1948 ser vi en gutt som står med en plakat som har teksten "Vi vil ha snildere vaktmestere". Barna i Engelsborg borettslag krevde snillere vaktmestre!

Det får meg til å tenke på dem som jobber som vaktmestere i Sigdalsskolen – de er virkelig både snille og hjelpsomme!

I budsjettforslaget for Sigdal kommune for 2012 skriver rådmannen at det må "ses på omfanget av vaktmesterstillinger ved samfunnshusene". Jeg var kjapt ute på torsdagens budsjettorientering for å få avkreftet at rådmannen planlegger å innføre vaktmesterpool i Sigdal – noe han heldigvis kunne avkrefte.

I Sigdal har vi fortsatt vaktmestre som er knyttet til de enkelte skolene, vi har ikke slik "nymotens" organisering som flere kommuner har innført for å samkjøre ressursbruken. I mine øyne tjener vi på å ha en vaktmester som kjenner det enkelte bygg istedenfor at det tilkalles en serviceperson fra teknisk etat eller et kommunalt firma når noe må gjøres.

En vaktmester på skolen i Sigdal er like viktig som alle andre ansatte – og definitivt viktigere når det gjelder å holde driftsutgiftene på et minimum. Skader og problemer repareres kjapt, og kompetansen er virkelig imponerende. Her snakker vi handy man av den "gode, gamle" skolen.

Det er godt mulig man i første omgang ville spart noen kroner på å samle alle vaktmestrene i en enhet for så å "fordele" jobbene etterpå. I det lange løp vil mangel på kompetanse og innsparingsiver til enhetslederne i det daglige føre til forfall.

Det er tydelig at "våre" vaktmestre konstant har viktige ting å "fylle" arbeidstiden sin med og i tillegg er det altså slik at de kjenner sine enheter som sine egne lommer. 

For å komme tilbake til utgangspunktet: Vi har snille vaktmestre og det er aldri et negativt svar å få når det gjelder å få ting unnagjort. Hva skulle vi gjort uten dem?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *