Happy hour-priser på «drikke» og mat perfekt sammen med en «kald en i hånda»

Foto: Pixabay

Mange ganger på min daglige ferd gjennom internett, ser jeg hvordan store og små bedrifter forsøker å promotere arrangementer og sine produkter Download ps4 remote play. I Norge finnes det en rekke lovpålagte begrensninger som hindrer den frie konkurransen – alt selvsagt for å «beskytte» forbrukerne sharepoint 2013 folder.

Problemet er bare at beskyttelsen ikke dreier seg om ulovlige varer. La meg ta alkohol som et klassisk eksempel. Det er lov å selge og nyte alkohol, om enn begrenset til tid, sted og flere andre momenter Pool billard free download.

Etter mange år med gjennomgående aksept i samfunnet for en slik kontroll av innbyggerne og næringslivet, er det kanskje ikke så mange som reagerer lenger microsoft office 2013 kostenlos herunterladen. Typisk er Vinmonopol-argumentet om at det er så god service og kunnskap der at det er flott med monopol på salg av sterke drikker. Til og med den tilsynelatende næringslivsvennlige avisen Dagens Næringsliv skrev nylig i en lederartikkel:

Vinmonopolet var en gang et omstridt alkoholpolitisk virkemiddel whatsapp bilder herunterladen iphone. Nå er det vel knapt noen som ivrer for at det må bli tillatt med salg av brennevin og vin i vanlige butikker. Vinmonopolet er et monopol som både bør forsvares og bevares herunterladen.

Det sørger for at alkoholomsetningen foregår i kontrollerte former. Samtidig sørger det for at nordmenn over det ganske land har ett av de beste tilbudene i verden på vin og brennevin av meget høy kvalitet og god service call of duty mw3 for free.

Jeg er blant dem som fortsatt ivrer for å tillate salg av brennevin og vin i vanlige butikker. Det spiller da heller ingen rolle hvor mange vi er hintergrundbilder einfarbig kostenlos herunterladen.

Jeg legger dog merke til at det tydeligvis er betraktelig flere som ønsker å myke opp reklameforbudet mot alkohol. Det ser man helt klart f.eks Music cut free download. i sosiale medier. Når en bedrift med rett til skjenking av alkohol reklamerer for et hyggelig arrangement og forteller at det blir happy hour-priser på «drikke» og mat som er «perfekt sammen med en «kald en i hånda»», er dette faktisk ulovlig å formidle til potensielle kunder herunterladen.

I kommentarene til alkohollovens § 9-2 som omhandler reklame for alkoholholdig drikke, heter det:

I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd er følgende forbudt:

  • all direkte reklame for alkoholholdig drikk (jf. første setning)
  • reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk (jf. andre setning)
  • å la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester (jf. tredje setning)

Dette gjør at man får merkverdige utslag, som at det blir problematisk å reklamere for alkoholfritt øl (fordi det ser ut som vanlig øl), vise bilder av folk med glass (selv om det ikke er noe i dem) og ikke minst at tekster ikke kan fortelle om reduserte priser på alkohol.

Jeg anbefaler alle som lever av å selge edle dråper og ønsker å fortelle andre om dette, å lese alt som Helsedirektoratet gjennom årene har klart å forfatte om reklame av alkohol – og i særdeleshet disse kommentarene til § 9-2.

Og bedriften som forsøkte å fortelle om sine gode tilbud, bør i alle fall merke seg følgende tekst:

Det samme [forbudet] gjelder ord og uttrykk som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk. Det vises til at begrepet ”duggfrisk drikke” ble ansett for å være alkoholreklame i Høyesteretts kjennelse i Rt. 1993 s. 95. Det samme vil gjelde uttrykk som «happy hour», «en kald en», «en halvliter», osv.

Liberale åpnings- og skjenketider

I går fikk jeg tilsendt en brosjyre fra Actis – rusfeltets samarbeidsorgan som de kaller seg så anonymt de bare kan. Brosjyren gir inntrykk av å være objektiv (Tittel: "Et hjelpeark for folkevalgte: Skjenkepolitikk i praksis"), men er selvsagt et lobbyinnslag i diskusjonen som foregår rundt forbi i kommuner om skjenketider. Actis er forøvrig stort sett en sammenslutning av kristne og misbruksorienterte organisasjoner spotify premium herunterladen geht nicht.

I Sigdal er det relativt få søknader om skjenkebevilling og utvidede åpningstider, noe jeg dessverre relaterer til dårlige konkurranseforhold. Det kan virke som om søkerne har innfunnet seg med hvilke åpnings- og skjenketider som er vanlige i bygda; de forsøker seg ikke med utvidelser freecell nederlands downloaden.

Actis, politiet og andre hevder at det er sammenheng mellom skjenketider og voldsbruk – noe jeg faktisk ikke bryr meg om. Som liberalist er det for meg helt uaktuelt å begrense friheten din fordi politiet ikke ønsker å gjøre jobben sin. Uansett hva slags studier som ligger til grunn, så vil jeg gå inn for mest mulig liberale åpnings- og skjenketider. Men for å få prøvd en slik sak for kommunestyret er vi avhengig av at restauranter og andre skjenkesteder søker download simpleclub app!

Søk om utvidede åpnings- og skjenketider: JEG er med!

Viktig: Det skal være lett å få skjenkebevilling, men også lett å miste den dersom noe ureglementert skjer.

For moro skyld tar jeg med et innlegg jeg skrev i Agderposten 16. mars 1987 i en alkoholpolitisk diskusjon jeg hadde på den tiden da jeg var formann (ikke leder..) i Fremskrittspartiets Ungdom i min fødeby Arendal:

– La folk bestemme

I Agderposten 11 nintendo games. mars klager Svein Ole Samuelsen over den slappe alkoholpolitikken som i flere år skal ha vært praktisert i Arendal. Utav artikkelen kan man også skjønne at han synes det er skammelig at all slags "styggedom" blir servert på restauranter og kafeer med de folkevalgtes tillatelse. 

Etter min mening er et fritt og blomstrende kafé- og restauranttilbud udelt positivt, og dets sosiale funksjon er også viktig i et snevert miljø som Arendal. Det er de reguleringskåte formynderpolitikerne som hindrer denne næringen i å fungere fritt, gjennom etableringskontroll og restriktig utdeling av skjenkebevillinger download kindle ebooks on pc.

Samuelsen slår fast at økende sosialutgifter fører til kutt i andre utgiftsposter. Vips, så har han løsningen! Skjær ned på alkoholtilgjengeligheten, så vil sosialutgiftene gå ned. Uvettig tankegang!

Restriktiv bruk av skjenkebevillinger fremmer såvisst ikke fornuftig alkoholbruk, fordi forbruket i stedet skjules gjennom økende hjemmebrenning, økt smugling og asosial atferd, eksempelvis gjennom ungdomsbråk i bygater, ruteknusing og vold mot eldre bearshare 5.2.5 deutsch kostenlosen. Det må skilles mellom fornuftig alkoholbruk og misbruk. Tydeligvis mener Samuelsen at alkoholbruk generelt er misbruk. Med lett hjerte våger jeg den påstand at han ikke har den norske opinionen med seg i dette.

La oss forestille oss at edruskapsfolk faktisk hadde et flertall (f.eks. 51%) i bystyret. Et mindretall (49%) så mildere på alkoholen i Arendal youtube videos herunterladen auf ipad. Synes da Samuelsen det ville være riktig å nekte Arendals befolkning å gå ut en lørdagskveld og ta en pils eller ti? Er det prinsipielt riktig at 51% skal styre de resterende 49% sitt alkoholmønster?

I følge Samuelsen vil bl.a. Temte Haug og Tellander sette munnkurv på Edruskapsnemnda. Faktum er jo at nemnda i praksis har satt munnkurv på seg selv, og og med at den alltid sier nei uten å engang komme med argumentasjon for standpunktet download mspy for free. Hvorfor da opprettholde enda en utpost i det kommunale byråkratiet? For å sette det hele på spissen, så kunne nemnda ha ett møte pr. år der de kunne sette opp følgende vedtak: "Edruskapsnemnda sier i år NEI til alle bevillingssøknader". Denne innstillingen kunne deretter brukes i alle slike saker itunes lässt sich nicht downloaden.

Samuelsen påstår at det er "alment kjent at tilgjengelighet øker forbruket". Mulig det, men det må da være bemerkelsesverdig at alkoholkonsumet ikke har gått noe særlig opp de siste ti årene?

Arendal bør ikke være med på å legge hindringer i veien verken for våre egne innbyggere eller turistnæringen som baserer mye av sin drift på alkoholen aol download all attachments. Så sant helsemessige og bygningsmessige krav er innfridd, bør automatisk alle bevillingssøknader innvilges. Men dersom ikke bestemmelsene overholdes, bør det være lett å miste bevillingen.

Mener Samuelsen og hans likesinnede at de har en moralsk rett til å styre andres alkoholforbruk? Så lenge vi moderate alkoholbrukere nyter vår pils i fred, trenger vel ikke Samuelsen & Co. å bry seg? Vi som har et avslappet forhold til alkohol, aksepterer i alle fall at edruskapsfolk avstår fra alkohol.

Rune Nikolaisen

Form. Arendal Fremskrittspartis Ungdom

Sitat: Agderposten 16. mars 1987. Forøvrig var det et herlig illustrasjonsbilde av en skummende halvliter i leserinnlegget 🙂

Innlegget er som du kanskje forstår et innspill i en debatt som på den tiden var ganske så normal, men såvidt jeg kan se er det ingenting i innlegget (jeg var ikke fylt 18 år ennå) som jeg ikke står inne for i dag.