Datasikkerheten våkner så smått i Krødsherad

Faste lesere av bloggen min vet at jeg tidligere har tatt opp mangelen på sikkerhet i forvaltningen i Krødsherad kommune.

I innleggene Åpenhet i Krødsherad kommune (26.04.2011) og Hull i systemet (27.08.2011) påpeker jeg hvor enkelt det er å lese hele "intranettet" til Krødsherad kommune – i alle fall synes jeg det er interessant å lese referater fra ledermøtene til rådmannen når de ikke klarer å gjemme dem særlig godt whatsapp bilder auf pc herunterladen. Og innimellom står det jo noen godbiter også!

Nå skal jeg ikke vike tilbake for å rose kommunen for å ta tak i problemet, men at ting tar tid er vel typisk for all offentlig forvaltning Download rayman for free in full version. I referatet fra rådmannens ledermøte 26. september 2011 står følgende å lese:

Omlegging av intranettet

Vil bli lagt om slik at ikke utenforstående (dvs download amazon prime on laptop. ikke ansatte) kan gå inn og lese innholdet.
 
Så spørs det bare hvor lang tid Itum som leverandør av nettsidene til Krødsherad kommune bruker på å levere en bedre sikkerhet – kjenner jeg firmaet rett så tar de seg klekkelig betalt 🙂
 
For ordens skyld: Pr children's audiobooks for free. i dag er det fortsatt ikke noe problem å lese all informasjon på Krødsherad kommunes intranett….

Unyttig vås og tidstyv i administrasjon og politikk

Mange lurer på hvordan man kan spare tid og penger i den offentlige forvaltningen. Ofte er det slik at politikerne vedtar at administrasjonen skal utrede saker, gjerne slik at vi selv slipper å finne ut positive og negative sider ved emner.

Men det er også emner der forvaltningen selv ruger ut saker, uten at politikerne bryr seg katta. Og atter andre ganger er det snakk om totalt uviktige greier som menneskeheten kunne ha blitt spart for sprachnachrichten von facebooken.

Jeg skal ta tak i en sak som ble behandlet i kommunestyret i denne perioden og som viser at det skjer sløsing med tid og ressurser. Kommunenes Sentralforbund (KS) begynte allerede i januar 2007 å mase om at kommunen bør registrere verv og økonomiske interesser. De ville nok ha folk til å bruke sitt eget Styrevervregister.

Formannskapet i Sigdal la dette i skuffen og tenkte ikke noe mer på det videos macbook. I forbindelse med at et arbeidsutvalg i kommunen arbeidet med kommunens etiske retningslinjer, "kom" emnet opp på nytt.

I referatet fra administrasjonsutvalgets møte 7. februar 2008 står følgende å lese:

Kommunestyret i Sigdal har nedsatt et arbeidsutvalg som jobber med revidering av kommunens etiske retningslinjer google zum herunterladen. Som en del av dette arbeidet kom registrering i styrevervregisteret opp. Arbeidsutvalget ser det som nødvendig at styreverv, økonomiske interesser og lignende registreres i styrevervregisteret for medlemmer av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og kontrollutvalget. Arbeidsutvalget mener også at dette skal omfatte rådmann, andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker smart notebook 14 for free german.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=1776&DAAID=6

Arbeidsutvalget besto av følgende personer: Solveig Bechmann (A), Håkon Hofton (Frp), Hellik Kolbjørnsrud (H), Marit Svarverud (V), Anne Kristin Grøterud (Arb.t.org), Britt Nymoen (Arb.t.org), Kari Ask (Sp og leder for utvalget) og Toril Marlene Staxrud (sekretær for utvalget).

Saksbehandler Toril M. Staxrud skriver i sin vurdering til administrasjonsutvalgets og kommunestyrets behandling at "[det] for tiden er […] mye fokus på blanding av roller og uheldige koblinger avsløres businessplan for free. Derfor er det viktig med åpenhet rundt interesser folkevalgte og administrative ledere har utenom sine offentlige verv."

25. september 2008 vedtar vi så i kommunestyret å innføre dette registeret, selvsagt frivillig. Vedtak lød som følger:

Kommunestyret vedtar å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og kontrollutvalget authenticator-app. Registeret omfatter også rådmann og alle ledere med budsjett, personalansvar og avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Administrasjonen lager et enkelt skjema for registrering av styreverv. Dette sendes ut sammen med saksdokumenter til neste møte i kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg. Skjemaet innleveres i utfylt stand på neste møte filmmusik downloaden kostenlos.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=1998&DAAID=6

Tillegget om et forenklet skjema ble fremmet av Svein Jakob Hollerud fra Venstre. Jeg har aldri sett noe slikt papir utarbeidet av kommunen…men akkurat det er ingen bombe.

Dette arbeidsutvalget påpekte altså viktigheten av å ha et slikt register wie kann ich google earth herunterladen. I innlegget "Registreringen i Styrevervregisteret – nødvendighet eller tullball?" (19. februar 2011) diskuterer jeg med meg selv om registeret har noen hensikt. Dersom du tar en kikk på blogginnlegget, kan du også der se hvilke personer som stod registrert i Styrevervregisteret to og et halvt år etter at kommunestyrets 21 medlemmer vedtok å opprette det godzilla 2en.

Jeg legger merke til at av Arbeidsutvalgets medlemmer så har ikke Håkon Hofton (Fremskrittspartiet), Solveig Bechmann (Arbeiderpartiet) eller Marit Svarverud (Venstre) brydd seg med å registrere seg i registeret (ei heller representantene fra arbeidstakerorganisasjonene – men det er kanskje ikke meningen siden de er mer opptatt av å passe på oss politikere enn omvendt) som de selv var så ivrige etter å få…Pussig eller?

Kommunens ansatte med leder- og budsjettansvar er heller ikke akkurat overrepresentert, selv om vi i kommunestyret har vedtatt at de skal registreres herunterladen. Det er kun rådmann Jens Sveaass, personalsjef Toril Marlene Staxrud og barnevernsleder Anette Mørk som har regga seg. Hvor er skolesjef Kari Anita Brendskag, teknisk sjef Tor Kolstad, kultursjef Hilde Teksle Gundersen og hele gjengen på landbrukskontoret (utallige sjefer)?

Registeret er selvsagt frivillig, men jeg har mine tvil om alle disse politikerne og ansatte har prinsipielle motforestillinger mot å registrere seg. Og dersom du lurte: Jeg er selvsagt registrert, rett og slett fordi jeg gir blaffen i om andre får vite om mine arbeidsforhold og slikt.

Men tilbake til utgangspunktet: Hvorfor i alle dager bruker vi ressurser, tid og krefter på noe slikt som ingen egentlig vil ha eller bruke? Vil du jeg skal finne frem flere slike saker, eller har du skjønt poenget mitt?

Hull i systemet

26. april i år skrev jeg innlegget Åpenhet i Krødsherad kommune der jeg spekulerte i om intranettet til Krødsherad kommune var åpent fordi de satser på en "åpen" forvaltning herunterladen.

Samme for meg om de ønsker å publisere referater fra rådmannens ledermøter og slikt, men siden jeg er interessert i politikk følger jeg jo med drei herunterladen. Det ligger dog ingen link til disse referatene på kommunens forside på nett, så jeg er tilbøyelig til å tro at det ikke er meningen filmmusik klingeltöne kostenlosen.

I sist referat fra rådmannens ledermøte 23 download ps4 faster. august blir inngangsporten gjort enda enklere:

I referatet står det å lese at Thore (vet ikke hvem det er, står kun fornavn i referatet) tar opp sak om intranettet:

De ansatte som ikke har fått eget brukernavn og passord til Intranettet vårt kan fint benytte følgende:

Brukerident: ansatt
Passord: ansatt
Dermed behøver vi ikke lenger å google "intranett krødsherad kommune", men kan gå rett til Krødsherad kommunes nettside og logge på intranettet excel download for free german windows 10.
 
Visste du forresten at Inger Merete tok opp problematikken om at besøkende buser rett inn til saksbehandlere i Krødsherad google drive android ordner herunterladen? Da må nok døren låses heretter:
Vurdering av å låse inngangsdøra nede, samt å flytte døra i gangen nede bort til resepsjonen videos youtube mac. Automatisk døråpner fra resepsjonen vil også bli undersøkt. Dette for at ikke publikum skal gå rett opp til saksbehandlere og avbryte disse i deres arbeid dersom det ikke passer lieder von amazon musiken.
 
Da skal det nok endelig bli ro på kontorene tenker jeg!
 
Relatert artikkel:
 
 
 

Åpenhet i Krødsherad kommune

Jeg er en stor tilhenger av åpenhet i offentlig forvaltning, noe heldigvis også andre er. Brennende opptatt av politikk som jeg er, støvsuger jeg til og med nabokommunenes nettsider for å holde meg orientert om hva som foregår på den politiske agendaen mms herunterladen geht nicht. I Krødsherad kan jeg til og med lese referatene fra rådmannens ledermøter – men om det er ment slik vet jeg ikke m3u8.

I flere år har man på en enkel måte kunnet lese referatene fra ledermøtene til rådmann Marit Lesteberg på kommunens egne nettsider, noe jeg faktisk synes er interessant download winmail.dat for free. Hvordan forberedes saker før de havner på politisk nivå – hvordan reagerer administrasjonen i forhold til å presse frem saker på egen hånd 7z download for free? Som rådmannen selv skriver i møtereferatene:

At saker drøftes på et helt fritt grunnlag i ledergruppa er både viktig og riktig, men det betyr ikke at det ikke blir tatt hensyn til demokratiske prosesser clonedvd for free.

Hehe, det skulle da bare mangle.

Som sagt så er jeg noe usikker på om disse tingene egentlig skal ligge åpent tilgjengelig på nett neo magazin royale herunterladen. Bare hør på denne saken fra et års tid tilbake:

Telefonkostnadene er på et akseptabelt nivå! Hva som ikke er bra er at det fortsatt ringes mye til spesialnumre, dvs Farm heroes saga free download for pc. til nummeropplysningstjenester, 5-sifrede numre og 800-numre. Kostnaden for slik bruk utgjør i alt kr. 6652,- i denne perioden, og det er alt for høyt geburtstagsbilder kostenlos zum herunterladen. Å få tak i et telefonnummer er lett og gratis på internett, så det er helt uakseptabelt at de som sitter med en PC foran seg ikke benytter den muligheten i stedet for opplysningstjeneste myjack herunterladen. Andre kan ringe gratis til kollega de vet sitter ved en PC og få nummeret av denne! Dessuten er det mange som benytter ”sett- over-tjeneste” som koster 6,50 ekstra per gang inhaltsverzeichnis zum downloaden.

Jeg håper Krødsherad kommune har fått skikk på telefonutgiftene etter denne påminnelsen…

Hvor går grensen for hva som bør ligge på nett og hva som ikke bør ligge der?

Relatert artikkel:

Registreringen i Styrevervregisteret – nødvendighet eller tullball?

Staten, media og andre nysgjerrigperer elsker å følge med på hva folk i samfunnet driver på med. For et par år siden ble medlemmene i kommunestyret i Sigdal oppfordret til å registrere alle våre verv og interesser i Styrevervregisteret som driftes av KS (Kommunenes Sentralforbund) box downloaden. Lørdag forteller Bygdeposten at det er laber interesse for å registrere seg blant ansatte og folkevalgte i Midtfylket video star free download android.

Man kan jo lure på hva som er poenget med registreringen? Hos KS selv heter det følgende om registeret:

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk www.storymania.ch herunterladen. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir wow classic beta. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert herunterladen. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fult ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Sitat: http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx

Jeg kan selvsagt se argumentet om at offentligheten skal kunne følge med på om de folkevalgte eller ansatte i kommunen ikke blander roller og lar seg «influere» alt etter hva de jobber med eller hvor de sanker inn godtgjøring til å finansiere brunost på skiva kostenlos filmmusik downloaden. Som Bygdeposten skriver, er det kun 8 av 21 kommunestyremedlemmer i Sigdal som har registrert seg i registeret. Det er sikkert nok av grunner til at folk ikke gidder eller ønsker å stå registrert, jeg selv har gjort det – men mer av lyst til å teste teknologien og se «hva som skjer» herunterladen.

Dersom du ikke gidder å søke opp de folkevalgte du har lyst til å kikke på, kan du jo ganske enkelt lese det her i blogginnlegget mitt an error occurred while downloading the real weather. All informasjon er jo offentlig, så da er det vel bare for meg å «knabbe» den? But what’s the point? I don’t know. Jeg legger uansett merke til at 3 av 5 Venstre-representanter har registrert seg (mens 1 av 3 Ap’ere, 2 av 11 Sp’ere, 1 av 2 H-folk og 1 av 2-FrP-representanter har gjort det samme), det passer i alle fall godt inn i bildet om Venstre som et parti som kjemper for åpenhet…Kanskje i motsetning til enkelte andre Download itunes for free windows 7?

Gunhild Aaby Albjerk, Senterpartiet:

Gunhild Aaby Albjerk

Kari Kolbræk Ask, Senterpartiet:

Kari Kolbræk Ask

Frode Borge, Fremskrittspartiet:

Frode Borge

Hellik Kolbjørnsrud, Høyre:

Hellik Kolbjørnsrud

Sigrid Kvisle, Venstre:

Sigrid Kvisle

Jan Midtskogen, Arbeiderpartiet:

Jan Midtskogen

Rune K Old pc games free download full versions german. Nikolaisen, Venstre:

Rune K. Nikolaisen

Runolv Stegane, Venstre:

Runolv Stegane

Hva synes du? Er det viktig at politikere registrerer sine næringsinteresser, jobbforhold og andre forhold? Har du en rett til å få vite noe om oss politikere – bortsett fra hva vi mener om saker og ting?