Folket vil la Amelie bli

En ny meningsmåling i VG viser at et flertall blant nordmenn (60%) ønsker at Maria Amelie skal få bli i Norge plexapp.com/medialink. 27% mener at hun bør sendes tilbake til Russland. Det er virkelig interessante tall, særlig når man tar i betraktning at det er flertall i alle partier (inkludert innvandringsskeptiske FrP) fahrerkarte herunterladen.

Jeg påstår ikke at en regjering skal styre etter hva folket mener i meningsmålinger, men det må være lov til å oppfordre til styresmaktene om å utarbeide lover og regler som er i samsvar med rettsoppfatning til vanlige folk gmailen op pc. Maktens møller maler langsomt, men vi så tydelig i Navrud-saken at ting kan skje bare politikerne vil pinterest app.

Ikke engang i sitt eget parti finner statsminister Jens Stoltenberg flertallsstøtte, selv om det er i Ap at flest mener hun må ut – 36,9 prosent støtter myndighetenes beslutning, mens 51,1 prosent vil at hun skal bli download videos from arte mediathek.

I alle partier, selv i Frp, er det flertall for at Maria Amelie skal få bli.

Høyest er oppslutningen i SV, der 91,5 prosent vil at hun blir, mens det [er] 56,3 prosent i Frp som vil ha henne i Norge wie kann ich netflix auf macbook herunterladen. 36,9 prosent i Frp vil kaste henne ut.

Også i KrF og Venstre er det stort flertall for at hun skal få bli, henholdsvis 72,2 prosent og 68,2 prosent filme von ndr mediathek herunterladen.

Sitat fra NTB-melding gjengitt i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3989777.ece

Det er ikke vanskelig for oss å anta at regjeringen ble overrasket over oppstyret som har fulgt i etterkant av arrestasjonen av den papirløse Maria Amelie (se mitt forsøk på en nøytral gjennomgang av saken) schermbeveiliging mac download. (Særlig) Arbeiderpartiet er nødt til å gjøre for å bevare ansikt i saken; det kommer neppe som noen overraskelse at de fleste tror det går mot en rask utsendelse og en kanskje like rask «tilbakesending» til Norge, slik flere medier melder i skrivende stund download gigaflat.

For meg er det ett fett hvordan det gjøres, bare man sørger for at mennesker som klarer seg selv uten statens klamme, «hjelpende» hånd får anledning til å ta bosted i Norge blick tv herunterladen. Vi har da jammen plass nok!

Uansett om du er for eller imot behandlingen og utsendingen av Maria Amelie, kan det jo være interessant å lese hennes egen beretning:

Hvordan fortelle om Maria Amelie-saken i skolen?

Tiendeklassingene jeg underviser i samfunnsfag er oppvakte og interesserte i aktuelle hendelser. Selv om vi for tiden holder på med andre emner i undervisningen, er det selvsagt ingenting i veien for å ta tak i samfunnsaktuelle emner og snakke om dem. I første omgang fikk jeg en forespørsel fra elever om jeg kunne fortelle om Maria Amelie, hennes situasjon og hva konflikten egentlig går ut på. Jeg forsøker å formulere meg på en måte som er forståelig for en norsk 15-åring.

Først ønsker jeg å fortelle litt om personen Maria Amelie. Hennes virkelige navn er Madina Salamova, men hun er mest kjent under pseudonymet Maria Amelie. Maria er født 30. mai 1985 i Vladikavkaz, hovedstad i den russiske republikken Nord-Ossetia download cad parts. Hun ble kjent i Norge som forfatter av boka Ulovlig norsk – den er skrevet ut fra hennes egne dagbøker, blogginnlegg og minner om hverdagen som illegal innvandrer.

I boken gir hun et bilde av hvordan situasjonen for familien hennes var i Kaukasus. Farens livvakter kjørte henne alltid til skolen og de hadde til tider væpnede vakter utenfor huset. Foreldrene sendte henne til slektninger i Moskva som 12-åring etter at det skal ha blitt kastet en granat inn i huset deres. Vi vet ikke så mye om detaljene og årsakene til at de forlot Kaukasus.

I oktober 2000 reiste hun til Finland sammen med foreldrene og søkte om oppholdstillatelse der Download clash of clans hack for free. Søknaden ble avslått, og familien dro videre til Norge i februar 2002. Et år senere, 21. mars 2003, fikk Maria Amelie og familien hennes avslag på asylsøknaden. Slike avgjørelser kan man be om ny vurdering av (anke), men Utlendingsnemnda endret ikke sin avgjørelse.

I november 2003 kom det et endelig avslag på søknaden og 25. november 2003 ble ble Maria Amelie og familien «registrert forsvunnet» fra asylmottaket på Nøtterøy hvor de hadde opphold. Det er fra dette tidspunktet at Maria Amelie oppholder seg ulovlig i landet. Det antas at mer enn 3000 mennesker lever ulovlig i Norge, såkalte papirløse mennesker. De har altså ingen offisiell plass i samfunnet.

På et vis har likevel samfunnet akseptert at Maria Amelie og andre eksisterer blant oss youtube song for free. Maria Amelie har lært seg flytende norsk, fullført videregående skole og tatt en bachelorgrad i sosialantropologi og en mastergrad i teknologi og vitenskap ved NTNU i Trondheim (se denne artikkelen for hvordan hun fikk seg studentbevis). For å dekke utgiftene jobbet hun svart som vaskehjelp. Hun holdt situasjonen sin skjult fram til hun sto fram offentlig og gav ut boka Ulovlig norsk 10. september 2010.

Ukemagasinet Ny Tid kåret henne til Årets nordmann i 2010. I begrunnelsen het det at

ved å skrive boka om sitt liv, har Årets Nordmann satt seg i en usedvanlig utsatt posisjon. Hver høytlesning og debatt representerer en fare for pågripelse. Men ved å fortelle sin historie, har hun tvunget oss, «det store norske vi», til å ta stilling til de papirløse flyktningenes hvileløse tilværelse Create voucher free of charge. Hun har åpnet våre øyne for det som er så enkelt å lukke dem for. Og med kraften til de stemmeløse har hun gitt et ansikt til de ansiktsløse.

Med grenseløst mot har Årets Nordmann vist at man noen ganger må og bør risikere alt. At ingen mennesker er ulovlige. Og at også enkeltmennesket selv har rett til å definere sin egen eksistens.

Med sitt forbilledlige mot har prisvinneren, som enkeltperson, på eksemplarisk vis stått fram og tatt opp kampen for våre felles globale verdier. Slik har hun utvidet definisjonen av hva det vil si å være en god nordmann av i dag.

Sitat: http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20101217/stadig-pa-flukt/

9. september 2010, dagen før boken hennes ble utgitt, sendte Maria Amelie en ny søknad om selvstendig behandling av sin sak i Utlendingsnemnda download pou games. Denne ble avslått 12. januar 2011 og samme kveld ble hun pågrepet av politiet for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge. Hun hadde da nettopp holdt et foredrag på Nansenskolen i Lillehammer – ifølge mange en hån mot Nansenåret og Nansens arbeid for flyktninger. Pågripelsen vakte stor oppmerksomhet og har ført til en enorm medieinteresse. Mange mennesker engasjerer seg i kampen for at Maria Amelie skal få bli i landet.

Med bakgrunn i gjeldende lover og regler har Utlendingsnemnda forklart at hun ikke har noe beskyttelsesbehov og derfor ikke får asyl:

Det avgjørende fra UNEs side er at hun ikke har noe beskyttelsesbehov og derfor ikke får asyl, og at langvarig ulovlig opphold ikke er en type tilknytning som danner grunnlag for tillatelse. Derfor får hun ikke opphold på humanitært grunnlag. Hun er altså, som hun selv flere ganger har fremhevet, et ansikt som personifiserer hva som er vanlig praksis i slike saker herunterladen.

Sitat: http://www.une.no/Aktuelt/Redegjorelser/Vedrorende-Maria-Amelie/

13. januar 2011 ble Maria Amelie varetektsfengslet i 14 dager. Innen den tiden vil man sannsynligvis sende henne ut landet. Hele dommen kan du lese her.

Du har kanskje fått med deg at mange mennesker reagerer på at Maria Amelie skal sendes ut. På Facebook ble det ganske raskt dannet en støttegruppe som i skrivende stund (14.01.2011 kl. 12) har over 73 000 tilhengere – over en fordobling i forhold til i går på samme tid. Samtidig diskuterer politikere og engasjerte mennesker for harde livet om det er riktig at damen skal få bli i Norge eller om det er mest rettferdig at hun, i likhet med andre mennesker som oppholder seg ulovlig i landet, blir tvangsutsendt google earth pro kostenlos mac.

I VG sin artikkel «Argumentene for og imot» får man en rimelig god oversikt over hvilke argumenter som brukes i debatten:

 • Hun var 16 år da hun kom til landet. Det er ikke hennes skyld at hun har vært ulovlig i landet, siden hun kom hit med foreldrene.
 • Hun har aldri hatt selvstendig kontakt med hjemlandet. Hennes eneste kontakt med hjemlandets språk er via foreldrene.
 • Hun har ikke noen annen tilknytning til Russland enn at hun snakker russisk språk. Det er 13 år siden hun bodde på hjemstedet sitt i Nord-Ossetia.
 • Hun har en sterk tilknytning til Norge og har gjennomført videregående skole, samt bachelor- og mastergrad ved Universitetet i Trondheim powerpoint for free 2016.
 • Hennes vanskelige bakgrunn, hennes unge alder ved ankomst, hennes usedvanlig sterke integrering i Norge og hennes tapte tilknytning til hjemlandet betyr at hun bør få oppholdstillatelse.

Argumentene som taler for at hun skal sendes ut av landet:

 • Hun har skjult seg for norske myndigheter mens hun har oppholdt seg ulovlig i landet. Hun har heller ikke opplyst Utlendingsnemnda om hvor hun bor da hun søkte om å få vedtaket omgjort.
 • Det har ikke fremkommet nye opplysninger som tilsier at klageren har et beskyttelsesbehov. Det har heller ikke skjedd noe i Russland som tilsier at hun bør få bli.
 • Foreldrene oppga falsk identitet overfor norske utlendingsmyndigheter benjamin flower listening games download.
 • Jo lengre hun har vært her ulovlig, jo grovere er bruddet på utlendingsloven.
 • Amelie har vært myndig siden 2003 og hatt plikt til å forlate riket. Dette har hun hele tiden vært klar over selv.
 • Utlendingsnemnda frykter en signaleffekt, slik at andre asylsøkere kan tro at de får bli hvis de gjemmer seg for politiet.

Sitat: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10013342

Slik er situasjonen i dag. Mange mennesker har tatt stilling i saken. Klarer du å bestemme for hva du tror er best?

Oppdatering rett før timen skal holdes: Jeg har raskt utarbeidet en Powerpoint-presentasjon som tar for seg det meste av innholdet i dette blogginnlegget herunterladen. Du er selvsagt velkommen til å bruke den etter eget forgodtbefinnende. Legger senere til kilder og andre linker.

Uansett om du er for eller imot behandlingen og utsendingen av Maria Amelie, kan det jo være interessant å lese hennes egen beretning:

Merkverdig asylpolitikk – Sett Maria Amelie fri

Jeg har ikke for vane å engasjere meg særlig i asylpolitikk og enkeltskjebner. Men i saken om Maria Amelie er det tydelig for meg at den norske stats behandling av utenlandske statsborgere er feil pyramide spiel kostenlos downloaden.

Hver gang det dukker opp enkeltsaker (Navrud) som viser at hele systemet er feil, minner jeg meg selv på min prinsipielle holdning til asylsøker, flyktninger og utenlandske borgere forøvrig som ønsker å flytte til Norge av ulike årsaker auto clicker for free. Mitt standpunkt er prinsipielt og enkelt og kan oppsummeres på følgende måte:

 • Alle mennesker som ønsker å bo i Norge og klarer å eksistere uten økonomisk hjelp fra stat og skattepenger bør få ta bolig i landet film player kostenlosen deutsch.
 • Vi må avhjelpe verdens flyktningesituasjon ved å ta imot endel flyktninger.
 • Kriminelle (og da tenker jeg ikke på fartsbøter, hjemmebrent og slike uviktige ting) og farlige utlendinger (jepp, her dytter jeg inn diverse islamistiske ekstremister som jeg vel ikke behøver å nevne navnene på?) må sendes ut etter en kjapp behandlingstid adobe products.

That’s it. Dermed er meningen min gitt: Sett Maria Amelie fri og la henne få bli i landet herunterladen.

Jeg har også tidligere tatt standpunkt i forhold til lignende saker der mennesker uten behov for sugerør i stats- og skattekassen blir forsøkt kastet ut av landet – Laila Navrud i Modum og Tilak Raj i Sigdal tipp 10 kostenlos herunterladen. Heldigvis finnes det alltid muligheter for å utøve press mot politikere og statsorganer for å tydeliggjøre at slike utkastelser ikke er tuftet på den norske folkemeningen (selv om meningene nok er delte om utfallet av slike enkeltsaker) herunterladen.

At SV er nødt til å presse på innenfor regjeringen for å omgjøre vedtaket om å kaste ut Maria Amelie er ikke overraskende prime video auf pc downloaden. Hvordan representanter for SV kan sove godt om natten med slike avgjørelser er en gåte for meg. Som vanlig legger politikerne skylden over på statlige organer som utfører vedtak basert den politikken som er bestemt av de høye damer og herrer i Storting og regjering download avast premier.

Men det er lov å være smart. Så få ut fingeren at once. Sett Maria Amelie fri where can I buy and music.

Uansett om du er for eller imot behandlingen og utsendingen av Maria Amelie, kan det jo være interessant å lese hennes egen beretning: