Lære klokka på engelsk

Selv i ungdomsskolen skal man ikke gå ut fra at alle kan klokka på engelsk. Litt repetisjon har vel heller aldri skadet noen.

Nylig gjennomførte jeg derfor et enkelt lite undervisningsopplegg om klokka på engelsk video van youtube for free. Du kan lese om dette på denne siden.

Opplegget fungerte bra – elevene fikk et tydelig inntrykk av at de hadde lært noe i løpet av timen oriental music for free.

Grunnskole.info blir forøvrig en nettside der jeg kommer til å legge egne tips og triks til undervisningen, men også et sted der jeg samler alt annet jeg måtte kommer over av nyttige greier til barne- og ungdomsskolen gratis excel voor ipad downloaden.

 

Character scrapbook i engelsk på barneskolen

Selv om jeg er lærer i ungdomsskolen, er jeg ganske sikker på at elever i barneskolen leser tekster, historier, enkle bøker osv. på engelsk yoox app herunterladen.

For å utfordre elevene til å jobbe med characterization (beskrivelse av karakterer i historiene), kan det være en god ide la dem bruke Character Scrapbook som du kan bruke online fonial herunterladen.

Character scrapbook gir elevene på en enkel måte muligheten til å beskrive personer eller dyr, både visuelt og med tekstskriving word 2007 vollversion download kostenlos chip.

Nettsiden krever ingen registrering og utskrift av det endelige produktet er enkelt.

Ja til karakterer i barneskolen

Utdanningsforbundet har spurt medlemmene sine i barneskolen om de har lyst til å jobbe mer eller i alle fall med noe de ikke kan ennå – hvem er overrasket over at de fleste barneskolelærere ikke ønsker det elsterformular 2015 kostenlos herunterladen? Barneskolelærerne vil ikke ha karakterer i barneskolen. Bombe.

Elevene i norsk skole går de første syv årene på skole uten karakterer. De får skriftlige tilbakemeldinger og følges godt opp av lærerne, det har jeg ingen tvil om gta 2en. Likevel tror jeg karakterer vil hjelpe elevene og foreldrene til å bli bedre informert om hvordan de står i forhold til læringsmålene.

Karakterer er forferdelig stigmatiserende ifølge sosialister som vil at barn skal være like lengst mulig herunterladen. Jeg tror istedenfor at elevene kan «våkne» tidligere dersom de får karakterer de ikke er fornøyde med.

Forsåvidt er det kjekt for oss som jobber i ungdomsskolen at elevene er sultne på karakterer darf man mp3 von youtube herunterladen. Samtidig opplever vi at elevene i 8. klasse er nervøse og ukjent med hva karakterer betyr for noe – det tar en god stund å gjøre dem kjent med hva poenget med karakterer er facetime voor androiden. Skolen er ingen lekeplass og burde gi elevene vurderinger i form av karakterer og forbedringsmuligheter.

Utdanningsforbundet og andre liker å fremstille det som om karakterer skal komme istedenfor skriftlige tilbakemeldinger garmin vivoactive 3 uhrendesign herunterladen. Slik må det jo ikke være.

Det kan virke som om enkelte tror at elever i barneskolen ikke vet hvordan de ligger an i forhold til medelevene eller i forhold til sitt eget potensial kfz werkstatt software for free. Jeg tror elever er smartere enn de voksne gjør dem.

Når det gjelder foreldrene, så er det ofte slik at endel foreldre blir overrasket når barna kommer til ungdomsskolen og får karakterer på et annet nivå enn de selv har forventet med bakgrunn i de skriftlige tilbakemeldingene opp gjennom barneskoleårene alte iphone appsen. Da vil karakterer være til hjelp i forhold til å kreve hjelp og støtte for barna sine.

Ja, jeg har ingen tro på at karakterer er en styggedom som må unngås så lenge som mulig herunterladen. Sosialister, snillister og andre som vil «forskåne» barna våre fra å forstå at de har faglige problemer og trenger hjelp, burde tenke mer på hva vi egentlig gjør i skolen mp3 von youtube kostenlos downloaden. Elevene er på skolen for å forberede dem på voksenlivet – da er det viktig å finne styrker og svakheter for å gi elevene gode muligheter til å lykkes innenfor sine rammer og begrensninger. Det kan karakterer hjelpe dem med.

I mine øyne er det mest riktig å ha karakterer i hele grunnskolen – altså fra 1. klasse og oppover. Jeg støtter derfor ethvert initiativ som vil innføre karakterer fra et lavere trinn enn i dag. Men lærerne i barneskolen trenger selvsagt kursing i hvordan man gir tilbakemeldinger i form av karakterer. Vi i ungdomsskolen jobber forøvrig også hele tiden med å bli bedre i å gi korrekte tilbakemeldinger, enten det er i form av muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og karakterer.

Karakterer kan være motiverende for elevene og informerende for foreldrene. I tillegg kan det gi lærerne en pekepinn på hvor læringsstøtet skal settes inn. Ja til karakterer!

Smories: Lytt til engelske historier lest av barn

Nylig kom jeg over videosiden Smories som er en nettside med engelske historier for barn – lest av barn page to the movies. Nettsiden kan med fordel brukes i engelskundervisningen i Norge. Smories inneholder mange historier som er enkle å forstå for norske elever thunderbird imap nachrichten nicht herunterladen.

Historiene er lest inn på video av engelskspråklige barn og er tilpasset barn i barneskolealder. Men siden engelsk er et fremmedspråk for de fleste skoleelevene i Norge, er det ganske sikkert mulig å la elever i 6., 7 command and conquer hour zero download for free. eller 8. klasse forsøke seg på å forstå tekstene som leses. Lytt til historien og snakk om den etterpå – på engelsk selvsagt.

Ideen bak Smories er å gi barn et sted å se og høre andre barn som leser historier og på den måten finne inspirasjon til å øve selv på høytlesing yoox app herunterladen. Som språklærer pleier jeg alltid å råde elevene mine til å lese tekster høyt, enten for seg selv, katten eller naboen. Høytlesing gir en helt annen opplevelse av en tekst, både i forhold til innhold og uttale fonial herunterladen.