Slik SKAL vi bo – planer for å styre folks liv

Politikere og byråkrater er av en eller annen merkelig grunn særdeles interessert i å styre menneskers liv. Jeg er som du kanskje vet interessert i det motsatte – at folk får være i fred fra styringsinstrumenter og -mennesker call of duty black ops 3 download free full german pc.

Artikkelen Slik skal vi bo i Buskerudbyen i fremtiden på Buskerud fylkeskommunes nettside er et glimrende eksempel på politikeres styringsønske kostenlose facebook app herunterladen. I forbindelse med at fylkeskommunen og endel kommuner i nedre Buskerud forsøker å få penger fra staten, har de utarbeidet et utkast til areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 Download marine manager full version for free. Der later de som om de kan styre hvor folk skal bo, hvordan folk forflytter seg fra a til b, hvordan vi skal ta vare på miljøet osv Download bingo game.

Slike planer minner meg om femårsplanene til Josef Stalin i det tidligere Sovjetunionen got. Selv om diktatorens planer for det meste dreide seg om økonomisk utvikling, så er det klare fellestrekk. Styring av folks liv gjennomsyrer det hele mijn defshop retoursticker. Forskjellen er at norske lokal- og fylkespolitikere utarbeider slike planer for at staten skal gi dem penger til "gode og nyttige" samfunnsformål whatsapp whatsapp.

Politikerne i Buskerudbyen har enkle mål for sin plan:

 • Levende byer og tettsteder i tilknytning til togstasjonene.
 • Konsentrasjon av boliger, arbeidsplasser og handels- og servicevirksomhet der det er god kollektivtilgang og korte avstander til alt du trenger
Latterlig å tro at en politiker kan styre noe som helst av dette – desssverre for oss bruker de dog plenty med skattekroner på å få til sine ideer herunterladen. Jeg sier heller:
 • Togstasjoner bør bestemmes av selskaper som driver med jernbane og som får sitt oppdrag fra kundene (de som bruker jernbane) herunterladen.
 • Folk må få bygge der de selv vil, enten det er i spredt bebyggelse på landsbygda eller midt i tykkeste byjungelen – så lenge ingen andres eiendom blir skadelidende download spotify desktop.
 • Bedrifter oppretter arbeidsplasser der de selv finner det for godt (plassering, infrastruktur, skatt, arbeidskraftekspertise), ikke der politikerne vil ha dem.
 • Folk må få handle akkurat der de selv ønsker.
Men slike ting er jo en trussel mot "samfunnet", "solidariteten", "maktpolitikerne" og vårt "dyrebare fellesskap". 
 
En liten avsporing til slutt. Bildet som er brukt som illustrasjon på Buskerud fylkeskommunes artikkel om saken minner meg om noe fra gamle dager:
 

En sosialists iver for regionråd

Godtfred Rygh fra Sosialistisk Venstreparti beklager seg i lørdagens Bygdeposten (kun i papirutgave) i et leserinnlegg at Midtfylket er dårligst i klassen når det gjelder regionråd i Buskerud download tv zender logo's. Det gjør meg inderlig glad å lese Ryghs situasjonsbeskrivelse.

Moingen Rygh har i løpet av sin fylkespolitikerkarriere fått med seg at regionrådet i vårt område stort sett fungerer som en pengemaskin for å fordele midler tildelt fra fylkeskommunen – en dyd av nødvendighet med andre ord. 

Han ønsker seg et mer handlekraftig forum som driver saker fremover, helst med en heltidsansatt konsulent som bare ruger frem saker hele dagen (typisk løsning for en sosialist – ansett en konsulent) dingen downloaden voor sims 4. I tillegg savner Rygh en oppdatert nettside, ikke en underside av SIgdal kommunes elendige internettpresentasjon agendaen printen.

Jeg ser på regionrådet (og andre utvalg som ikke er demokratisk valgt av folket til å styre noe som helst) som en bastard i det politiske landskapet – se mitt innlegg Forvaltnings- og regionspesten brer seg (fra november 2010) stream aus dem internet downloaden. Dersom kommuner bør jobbe sammen for å videreutvikle tjenestetilbudet, bør man bli flinkere til å diskutere i kommunestyrene og sette sammen grupper der dette faller seg naturlig download the sims 4. I dag utgjør regionrådene et demokratisk problem – hvem i "folket" vet noe som helst om avgjørelsene som tas i regionrådet herunterladen?

Jeg har ingen tro på at ordførere og rådmenn i et regionråd kan gjøre noe som helst bortsett fra å stå frem i media i en hellig treenighet i saker som ikke fører noen steds hen ebooks downloaden free. Når jeg alltid fra talerstolen i kommunestyret i Sigdal argumenterer mot våre medlemskap i råd, utvalg og regionråd av alle kaliber får jeg som oftest kun som svar at det "er kjekt" å være medlem – lobbyvirksomheten er viktig mp3 mit iphone herunterladen. I Midtfylket ser det ut som om pengene fra fylket er drivkraften.

Greit, vi får beholde regionrådet inntil vi har kvittet oss med fylkeskommunen git branch herunterladen. Kanskje det da blir enklere å gjennomføre kommunesammenslåinger? 

Må vi ansette flere byråkrater for å få til utvikling, samordning og effektiv drift i kommunene kostenloses bildbearbeitungsprogramm zum downloaden? Nei.

Behold idrettslinja på Rosthaug

I vårt møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Sigdal kommune i dag reagerte alle medlemmene sporenstreks på vedtaket i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune firefox automatisch downloaden.

Alle partiene i Sigdal reagerer på nedleggelsen av en populær linje.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Sigdal ønsker å opprettholde idrettslinja ved Rosthaug videregående skole pinguindans. Vi ber om at fylkespolitikerne tar opp saken i fylkestinget for å få en omgjørelse av vedtaket i hovedutvalget for utdanningssektoren 9 herunterladen. november.
 
Hovedutvalget viser i sakens anledning til brev av 8. november fra varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) og formannskapsmedlem Tone Eidal Frøvoll (SP) og brev av 8 mozilla firefox download mac kostenlos. november fra leder i ungdomsrådet Jonas Nikolaisen. Begge inneholder gode argumenter for å opprettholde idrettslinja, og hovedutvalget peker i særdeleshet på at tilbudet er både faglig godt og populært blant sigdalsungdom og ellers andre elever i Midtfylket film kostenlosen deutsch.
 
Det er en viktig faktor at elever på bygda som er interessert i utdannelse innen idrett kan bo hjemme i tiden de går på videregående, og at mange av disse vil måtte flytte på hybel i ung alder for å få det tilbudet de ønsker app downloaden kosten.
 
Forholdene i Midtfylket er svært gode for å tilby idrettsaktiviteter i videregående skole. Det er mange idrettsanlegg som kan brukes kik messenger free for pc. I tillegg fokuseres det mye på samfunnsønske om økt aktivitet blant unge – noe som en nedleggelse vil gjøre vanskeligere bol ebooken op ipad.
 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Sigdal ber fylkestinget om å revurdere avgjørelsen og sørge for at et populært og godt tilbud innen idrett fortsatt kan gis på Rosthaug dailymotion video download kostenlos.
 
For egen del vil jeg legge til: Slik går det når fylket og politikere i det hele tatt skal blande seg inn tilbud og etterspørsel i utdanningsmarkedet mysql kostenlos herunterladen. Det skulle jo bare mangle om ikke Rosthaug burde kunne tilby idrettslinje når de selv vil og har både lærerkrefter og interesserte elever.
 
I praksis er det pengestrømmen og styringsviljen til fylkespolitikere som styrer utdanningen, ikke brukerne.
 

Offentlig styring av transporten i Sigdal

Jeg er som liberalist motstander av at det offentlige skal styre transportbehovet i landet vårt – enten vi snakker om biler, busser, tog, trikk, drosjer eller andre transportmidler (ehh…sykler eller apostlenes hester?).

Et godt eksempel på hvor teit det kan bli når f.eks. fylkeskommunen/byråkratene styrer bussene så vi vinteren 2009/2010 da Haglebu Skisenter kjørte lørdagsbuss til skiheisen uten å ha løyve dropbox bestandenen. Nettbuss klagde vel som en liten unge til samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune over sin konkurrent, selv om de ikke ønsket å kjøre rutebuss som passet med åpningstidene til skiheisen på Haglebu. Dermed ble det selvsagt slutt på tilbudet som endel ungdom brukte.

Nå er prosjektet med kveldsbuss avsluttet og busstilbudet i Sigdal er igjen heller tynt klingeltöne kostenlos downloaden t-mobile. Det sosialdemokratiske løyvesystemet er bygd opp slik at vi er avhengige av fylkeskommunen for å få buss – det er ikke lov for private å etablere noe som helst. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i fylket har kommet opp med et "knakende godt" (nåja) forslag som skal hjelpe de nevnte partiene til å få noen sårt tiltrengte stemmer – bestillingsbuss atmel studio.

I innstillingen til møte i samferdselsutvalget 6. september 2011 har administrasjonen funnet ut (vel, det har Buskerud Kollektivtrafikk gjort…) hvordan en bestillingsrute skal ordnes. Bare hør på dette og smak på byråkratiets klamme fingre:

 

Dersom det nå skal etableres bestillingsruter med taxi istedenfor buss, vil ulempen være at drosjene ikke har billettmaskiner som kan håndtere de ulike takstgrupper free avg antivirus. På strekningen fra Åmot til Eggedal er det 5 takstsoner med buss (fra kr 28 til kr 89 for voksen over 16 år).  BK foreslår to takster på denne strekning da dette vil være enkelt å håndtere av taxisjåførene. Dersom det etableres bestillingsruter med taxi bør ungdomskort aksepteres som gyldig billett.  
 
BK har gjennomført drøftingsmøte hvor både Sigdal og Modum kommuner var representert, og vi ble enige om at et bestillingsrutene skulle være i tråd med de som ble etablert i Modum og Gol tidligere i år. 
 
På bakgrunn av den økonomiske rammen som har blitt gitt fra Hovedutvalget, søker Sigdal kommune om å få etablert bestillingsruter fra Eggedal – Åmot og fra Åmot – Eggedal til følgende betingelser:
 • Tirsdag og torsdag – kl 1635 fra Eggedal – Åmot
 • Tirsdag og torsdag – kl 1800 fra Åmot – Eggedal
 • Fredag – kl 2200 fra Åmot – Eggedal
 • Faste oppmøtesteder: Åmot, Solumsmoen, Prestfoss, Strand, N.Eggedal og Eggedal calibre herunterladen. Gjelder begge retninger
 • Turene må bestilles 3 timer før avgang på telefon 32 71 06 00 (Sigdal drosjene)
 • Påstigningssteder fra Åmot: Solumsmoen, Prestfoss, Strand, N.Eggedal
 • Påstigningssteder fra Eggedal: N.Eggedal, Strand, Prestfoss, Solumsmoen
 • Takst: kr 50,- for avstand opptil 30 km
 • Takst: kr 100,- avstand mellom 30-60 km
 • Ungdomskort = ingen egenandel
 
Avstanden fra Åmot til Eggedal er 60 km. Kostnad med å etablere bestillingsrute med taxi er kr 1.500 for liten bil og kr 2.000 for stor bil (11-seter). Tilbudet kan tidligst igangsettes fra 1. november i år. De totale kostnadene med nevnte tilbud vil for perioden fra 01.11. tom 20.06.2012 ha en total kostnad på kr 210.000 for liten bil og kr 280.000 for stor bil wget dateien herunterladen.  Da har vi ikke tatt hensyn til billett inntekter, men vi har stipulert billettinntektene til ca. 50.000,- (se vedlegg). I tillegg har Sigdal kommune meddelt BK at de støtter prosjektet med kr 30.000,-.
 
I forhold til den praktiske gjennomføringen av nevnte bestillingsruter vil vi legge opp til at rutene kan bestilles på vakt telefonen til Sigdal drosjene 3 timer før avtalt avgangstid fra startsted herunterladen. Det vil bli inngått kontrakt med transportør Kongsberg Taxi som vi har avtale med til kjøring av skoleskyss med taxi, men det er Sigdal drosjene som vil utføre turene.
 
Det legges også opp til at tilbudet kan benyttes på deler av strekningen eks. ÅmotPrestfoss, Prestfoss-Strand herunterladen. Kostnaden vil da bli lavere.
 
 
Hvordan i alle dager kan noen forsvare et slikt system? Bestille tre timer før avgang? Kun enkelte påstigningssteder? Dette er en gavepakke til drosjenæringen. Jeg er tilbøyelig til å foreslå at vi ansetter flere personer med bil som kan frakte folk rundt i bygda og deretter skrive reiseregning til kommunen for transporten av ungdommene garmin geocaches herunterladen. Å nei, jeg glemte jo at man må ha drosjeløyve for å frakte mennesker i bil mot betaling.
 
Lenge leve styringslysten og løyveveldet!
 
Oppdatering 6. september 2011: Hovedutvalget for samferdsel har vedtatt å videreføre kveldsbussen skoleåret 2011-2012 haudegen x album download for free. Les mer på http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5724826.ece.

Samles for siste gang – in memoriam?

Hjertet mitt gjorde et ekstra hopp da jeg leste artikkelen «Samles for siste gang» på Buskerud fylkeskommunes nettside nettopp sounds online herunterladen. Dessverre sank humøret med en gang jeg forsto at det dessverre ikke dreide seg om en nedleggelse av fylkeskommunen. Artikkelen handler kun om at fylkestingets medlemmer for perioden 2007-2011 møtes for siste gang i midten av juni bücher kostenlos.

Kjenner jeg politikere som har lite å gjøre rett, så blir det vel tid til litt feiring av seg selv og fylkeskommunen. Gjennom alle år fylkeskommunen har eksistert med såkalte demokratiske organer, har fylkespolitikere pumpet oss vanlige folk med vrangforestillinger om hvor nødvendig dette forvaltningsorganet er download youtube as audio. Fylkesivrige sjeler som elsker å styre en pengesekk for videregående skoler, kultur, vei og næringslivsstøtte argumenterer alltid med at «det går jo ikke uten fylkeskommunen» og «skal staten ta seg av dette da» gta san andreas kostenlosen ios.

Vi finner nok en løsning skal du se. Videregående skoler fantes det i gamle dager også. Først i 1973 fikk fylkeskommunene ansvaret for disse from onedrive. Helsevesenet er plutselig borte fra fylkeskommunens hule hånd, mange var de som forutså at fylkesbyråkratiet ville lide – men istedenfor fikk de litt vei å ordne med youcam for free in full.

Byråkratiet vokser og kommer en eller gang til å kvele alt som heter frihet og entreprenørskap i samfunnet vårt. La oss å ta ondet med roten og starte med fylkeskommunen dropbox desktop client herunterladen. Få den vekk. Arbeidsoppgavene skal vi nok klare å fordele, enten de overlates til (stor)kommuner, fylkesmannen eller staten.