Offentlig styring av transporten i Sigdal

Jeg er som liberalist motstander av at det offentlige skal styre transportbehovet i landet vårt – enten vi snakker om biler, busser, tog, trikk, drosjer eller andre transportmidler (ehh…sykler eller apostlenes hester?).

Et godt eksempel på hvor teit det kan bli når f.eks. fylkeskommunen/byråkratene styrer bussene så vi vinteren 2009/2010 da Haglebu Skisenter kjørte lørdagsbuss til skiheisen uten å ha løyve dropbox bestandenen. Nettbuss klagde vel som en liten unge til samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune over sin konkurrent, selv om de ikke ønsket å kjøre rutebuss som passet med åpningstidene til skiheisen på Haglebu. Dermed ble det selvsagt slutt på tilbudet som endel ungdom brukte.

Nå er prosjektet med kveldsbuss avsluttet og busstilbudet i Sigdal er igjen heller tynt klingeltöne kostenlos downloaden t-mobile. Det sosialdemokratiske løyvesystemet er bygd opp slik at vi er avhengige av fylkeskommunen for å få buss – det er ikke lov for private å etablere noe som helst. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i fylket har kommet opp med et "knakende godt" (nåja) forslag som skal hjelpe de nevnte partiene til å få noen sårt tiltrengte stemmer – bestillingsbuss atmel studio.

I innstillingen til møte i samferdselsutvalget 6. september 2011 har administrasjonen funnet ut (vel, det har Buskerud Kollektivtrafikk gjort…) hvordan en bestillingsrute skal ordnes. Bare hør på dette og smak på byråkratiets klamme fingre:

 

Dersom det nå skal etableres bestillingsruter med taxi istedenfor buss, vil ulempen være at drosjene ikke har billettmaskiner som kan håndtere de ulike takstgrupper free avg antivirus. På strekningen fra Åmot til Eggedal er det 5 takstsoner med buss (fra kr 28 til kr 89 for voksen over 16 år).  BK foreslår to takster på denne strekning da dette vil være enkelt å håndtere av taxisjåførene. Dersom det etableres bestillingsruter med taxi bør ungdomskort aksepteres som gyldig billett.  
 
BK har gjennomført drøftingsmøte hvor både Sigdal og Modum kommuner var representert, og vi ble enige om at et bestillingsrutene skulle være i tråd med de som ble etablert i Modum og Gol tidligere i år. 
 
På bakgrunn av den økonomiske rammen som har blitt gitt fra Hovedutvalget, søker Sigdal kommune om å få etablert bestillingsruter fra Eggedal – Åmot og fra Åmot – Eggedal til følgende betingelser:
  • Tirsdag og torsdag – kl 1635 fra Eggedal – Åmot
  • Tirsdag og torsdag – kl 1800 fra Åmot – Eggedal
  • Fredag – kl 2200 fra Åmot – Eggedal
  • Faste oppmøtesteder: Åmot, Solumsmoen, Prestfoss, Strand, N.Eggedal og Eggedal calibre herunterladen. Gjelder begge retninger
  • Turene må bestilles 3 timer før avgang på telefon 32 71 06 00 (Sigdal drosjene)
  • Påstigningssteder fra Åmot: Solumsmoen, Prestfoss, Strand, N.Eggedal
  • Påstigningssteder fra Eggedal: N.Eggedal, Strand, Prestfoss, Solumsmoen
  • Takst: kr 50,- for avstand opptil 30 km
  • Takst: kr 100,- avstand mellom 30-60 km
  • Ungdomskort = ingen egenandel
 
Avstanden fra Åmot til Eggedal er 60 km. Kostnad med å etablere bestillingsrute med taxi er kr 1.500 for liten bil og kr 2.000 for stor bil (11-seter). Tilbudet kan tidligst igangsettes fra 1. november i år. De totale kostnadene med nevnte tilbud vil for perioden fra 01.11. tom 20.06.2012 ha en total kostnad på kr 210.000 for liten bil og kr 280.000 for stor bil wget dateien herunterladen.  Da har vi ikke tatt hensyn til billett inntekter, men vi har stipulert billettinntektene til ca. 50.000,- (se vedlegg). I tillegg har Sigdal kommune meddelt BK at de støtter prosjektet med kr 30.000,-.
 
I forhold til den praktiske gjennomføringen av nevnte bestillingsruter vil vi legge opp til at rutene kan bestilles på vakt telefonen til Sigdal drosjene 3 timer før avtalt avgangstid fra startsted herunterladen. Det vil bli inngått kontrakt med transportør Kongsberg Taxi som vi har avtale med til kjøring av skoleskyss med taxi, men det er Sigdal drosjene som vil utføre turene.
 
Det legges også opp til at tilbudet kan benyttes på deler av strekningen eks. ÅmotPrestfoss, Prestfoss-Strand herunterladen. Kostnaden vil da bli lavere.
 
 
Hvordan i alle dager kan noen forsvare et slikt system? Bestille tre timer før avgang? Kun enkelte påstigningssteder? Dette er en gavepakke til drosjenæringen. Jeg er tilbøyelig til å foreslå at vi ansetter flere personer med bil som kan frakte folk rundt i bygda og deretter skrive reiseregning til kommunen for transporten av ungdommene garmin geocaches herunterladen. Å nei, jeg glemte jo at man må ha drosjeløyve for å frakte mennesker i bil mot betaling.
 
Lenge leve styringslysten og løyveveldet!
 
Oppdatering 6. september 2011: Hovedutvalget for samferdsel har vedtatt å videreføre kveldsbussen skoleåret 2011-2012 haudegen x album download for free. Les mer på http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5724826.ece.

Hvordan blir valgkampen i Sigdal?

Etter de grusomme hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 ble valgkampen utsatt til lørdag 13. august. Fra da og frem til valget 11 google drive download multiple files. og 12. september (i Sigdal kan man stemme begge dager) skal det drives valgkamp i bygda vår. Men hvordan blir så denne valgkampen?

Vanlige folk liker sjelden når politikere fyker i tottene på hverandre og forteller hvor dårlig motpartens arbeid/forslag er/har vært music from youtube to usb stick. Mange ser på heftig politisk debatt som en slags splittelse og dårlig markedsføring for bygda vår. Men hva er vitsen med demokrati, valgprogram og diskusjon dersom man ikke skal synliggjøre uenighet Download pc games full versions for free? Skal vi alltid bare begrense oss til å prate om egen politikk uten å fortelle hvor kjip andres er?

Jeg må si det er ytterst vanskelig å se forskjeller mellom de forskjellige politiske partiene i Sigdal windows 10 professional 64 bit. I forbindelse med stemmerettsprosjektet jobbet jeg mye forrige skoleår med elevene for å finne forskjellene mellom partiene. Som oftest endte det opp med ytringer om enkeltpersoner og hva personene valgte å snakke om herunterladen. Hva er så forskjellene mellom partiene i Sigdal?

Siden alle partiene ennå ikke har presentert sine valgprogrammer, er det ikke mulig å sammenligne hva alle partiene mener fra sak til sak download gmx mail attachments. Generelt er det nok riktig å si at partiene er enige om de store linjene, enten det dreier seg om skoleutbygging, Sigdalsheimen, veistandarden eller næringsutvikling git projekt herunterladen. Jeg har vansker med å se at det er noe å diskutere innenfor emnene som sluker det meste av det kommunale budsjettet (helse og skole).

Jeg gjør et forsøk på å sammenligne enkelte ting som er nevnt i de hittil offentliggjorte programmene download mirror tv videos. Listen over emner er vilkårlig og vil bli oppdatert senere.

Eiendomskatt

SP: – går inn for at det ikke innføres eiendomskatt rider for free.

AP: – ikke nevnt i programmet.

FrP: – vil kjempe imot alle forsøk på innføring av eiendomskatt.

H: – nei til eiendomsskatt migros hörspiel herunterladen.

V: – nei til eiendomsskatt.

Lindrende enhet på Sigdalsheimen

FrP: – går inn for lindrende enhet i 2012.

SP: – går inn for bygging av korttidsavdeling med lindrende enhet ved Sigdalsheimen

AP: – vil bygge korttidsplasser med lindrende enhet

H: – Lindrende enhet ved Sigdalsheimen skal prioriteres

V: – går inn for utbygging av Sigdalsheimen med avdeling for lindrende enhet, men det forutsetter politisk vilje til omprioritering.

Busstilbudet

SP: – bedre kollektivtilbudet med flere bussruter gjennom bygda på hverdager og i helger

FrP: – støtter «kveldsbussen» som partiet håper vil fortsette med å øke i popularitet

AP: – bidra til å få et bedre kollektivtilbud til passasjertransport i kommunen, for eksempel ved ekstra minibusser ettermiddager/kvelder og i helger

H: – støtter opp om busstilbud på kveldstid

V: – støtter initiativ overfor fylkeskommunen for å bedre bussforbindelsen til og fra Sigdal og Eggedal og innad i kommunen

Boligtilskudd for ungdom

AP: – vil at ordningen med tilskudd til ungdom som ønsker å etablere seg i Sigdal/Eggedal skal fortsette, og at første gangs byggesøknad fortsatt skal være gebyrfri for dem som vil bygge ny eller rehabilitere helårsbolig i Sigdal.

SP: – vil at unge under 40 år som kjøper / bygger hus i Sigdal skal få et boligtilskudd fra kommunen

H: – ikke nevnt i programmet

FrP: – ikke nevnt i programmet

V: – Tilskuddet til boligsøkende ungdom må opprettholdes.

Forøvrig er jeg selv fortsatt svært opptatt av hva partiene i bygda IKKE vil prioritere, slik jeg skrev om i innlegget Hvordan spare penger i kommunen? Partienes valgprogram er og kommer til å bli rene smørbrødlistene over gode tiltak de ønsker å gjennomføre, uten at de nevner hvor pengene skal komme fra.