Annonsering for Egyptreiser – unødvendig sløsing

Ofte er det kjekt å bruke annonser for å gjøre produktene sine kjent for omverdenen. Mange bruker f.eks. Google Adwords som er en praktisk tjeneste der man byr på søkeord og således havner høyt eller lavt i de sponsede annonsene til f.eks. Google. Men er man like oppmerksom på behovet for å holde søkeord og… Fortsett å lese Annonsering for Egyptreiser – unødvendig sløsing