Eksamen i engelsk 2014 – Civil and Human Rights

Forberedelsesheftet til eksamen i engelsk for grunnskolen 2014 dreier seg om emnet “Civil and human rights” – borger- og menneskerettigheter med andre ord.

Jeg har gjennomgått informasjonen som er gitt fra Utdanningsdirektoratet og gjør mitt beste for å hjelpe deg som skal opp til eksamen i engelsk.

I første omgang er dette hva jeg har fått tid til, men mer kommer etter hvert, så følg gjerne med!

Dersom du lurer på det, så vet jeg ingenting om eksamensoppgavene og hva de dreier seg om. Men jeg vet at det lønner seg å gjøre seg opp mange tanker om innholdet i tekstheftet!

Her finner du mine notater som forhåpentligvis hjelper deg. Last ned en pdf som inneholder hele dette blogginnlegget – ta med på eksamensdagen!

If I were you and you were me

I denne innledningsteksten finner du mye interessant stoff som forklarer hvordan tekstene danner basis for selve emnet skype für windows xp download kostenlos. Her er det i praksis mulig å lese mellom linjene hvorfor innholdet i heftet er som det er (og kanskje ser du også hva slags tekster du kan konsentrere deg om?).

Som alltid når Udir kommer med slike teksthefter, er det garantert at innholdet er «godkjent» og politisk korrekt. Dersom du altså benytter deg av tekster og henviser til de «riktige» tekstdelene, vil du garantert glede en sensor som alltid stoler på det offentliges mening i et slikt emne.

Dermed er det heller ikke overraskende at teksthefter med en gang viser til Menneskerettighetserklæringen fra FN (signert 1948) og vektlegger denne i motsetningen til borgerrettigheter i den klassiske liberale forståelsen.

Innledningen i tekstheftet formulerer kortutgaven av §1 og §2 slik:

We are all born free and equal. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way. These rights belong to everybody, whatever our differences.

Den fullstendige versjonen lyder som følger (og jeg tar med den korrekte norske oversettelsen):

Article 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood how many movies can I from amazon prime.

Norsk oversettelse:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Norsk oversettelse:

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Fagtekstene i heftet gir eksempler på mennesker som har kjempet frem rettigheter opp gjennom historien. Personene har du sikkert hørt om opp gjennom årene i ungdomsskolen iphone apps kostenlos downloaden. Ikke overraskende fokuseres det på rasediskriminering, slaveri og kvinners rettigheter. Ikke glem at bildene også er viktige!

De skjønnlitterære tekstene forteller om unge mennesker som møter utfordringer og takler vanskeligheter.

Bildet i denne innledende artikkelen er malt av Norman Rockwell (1894-1978). Moving Day fra 1967 gjenspeiler integreringen i en av forstedene til Chicago. Barna på bildet er nysgjerrige på hverandre, kanskje de blir venner snart? Likevel er det en skepsis å ane, fordi man aner et menneske som kikker ut bak gardinene i et av husene i bakgrunnen.

Forberedelsesheftet skal inspirere til nye tanker og refleksjon rundt emnet, så forhåpentligvis finner du ut hva du kan bruke når oppgavene kommer på bordet.

Dersom du tar en kikk på forberedelsesheftet for 2013, vil du forresten se at tekstheftet er kraftig redusert i omfang. Det kan rett og slett virke som om Utdanningsdirektoratet har tatt til seg kritikken fra engelsklærere og elever om at tidligere års tekstinspirasjon ble altfor omfattende modelhuurcontract.

Strong civil and human rights voices

Dette delemnet handler om fire viktige personer fra historien:

  • Abraham Lincoln (1809-1865)
  • Rosa Parks (1913-2005)
  • Dr. Martin Luther King, Jr. (1929-1968)
  • Emmeline Pankhurst (1858-1928)

I teksten henvises det til én hendelse der hver av personene har vært sentrale.

Abraham Lincoln kunngjorde Emansipasjonserklæringen 1. januar 1863. Den proklamerte frigjøringen av slavene i de 10 statene som var i opprør (borgerkrigen), men legg merke til at dette ikke var slutten på slaveriet (skjedde først i 1865).

1. desember 1955 nektet Rosa Parks å gi fra seg setet i den «fargede» delen av Buss No. 2857 i Montgomery, Alabama til fordel for en hvit mann som gjorde krav på det fordi den «hvite» delen var full herunterladen. Rosa var lei av å bli behandlet som en annenrangs borger. Hun ble arrestert, dømt og fengslet, noe som igjen ledet til en omfattende bussboikott som satte fokus på segregeringen.

Martin Luther King, Jr. holdt en berømt tale i Washington, D.C. i 1963. I talen I have a dream krever King etnisk likhet og slutt på all diskriminering. Du bør ta deg tid til å se videoen nedenfor. Det er vanskelig å ikke bli grepet av den, mange av de retoriske virkemidlene i talen har gått inn i historien som «vedtatt virkningsfulle».

Emmeline Pankhurst jobbet før første verdenskrig med å gi kvinner stemmerett i Storbritannia., noe som ble kronet med suksess i 1918.

 

Other strong civil and human rights voices in recent history

De fire berømte personlighetene nevnt i forrige emne er klassiske helter wsus updates downloaden. Mer interessant er det kanskje å legge vekt på moderne helter, dog ville det nok være perfekt å trekke linjene fra historiske personligheter til nåtidens helter.

Den pakistanske skoleeleven Malala Yousafzai (f. 1997) er kjent for sin innsats for barn og kvinners rettigheter. Hun overlevde et attentat i oktober 2012 fra Taliban, en islamistisk organisasjon som behandler kvinner som annenrangs borgere.

I juli 2013 holdt hun en tale i FN hvor hun vektla at bøker og penner skremmer ekstremister, og at utdanning for alle er viktig.

Litt spydig sagt, det er sjelden en eksamen finner sted uten å ha vektlagt Nelson Mandela i forberedelsene. Mandela fremstår som en klippe i kampen mot diskriminering. Artikkelen i delemnet vektlegger hvordan han jobbet som president for å forene folket i Sør-Afrika download ls15. Mandela døde 5. desember 2013.

Ta deg tid til å se denne lille dokumentaren fra BBC:

 

Now is the Time for Running

Boken “Now is the Time for Running” av den sør-afrikanske forfatteren Michael Williams forteller historien om de to brødrene Deo og Innocent som må rømme fra sitt vante liv i Zimbabwe. En tragisk hendelse gjør at de legger ut for å finne faren sin. Tekstutdragene gir i første del en karakteristikk av situasjonen som guttene flykter fra, med fare for sitt eget liv. Andre del beskriver en situasjon i Sør-Afrika der fotball danner grobunn for nytt vennskap og ikke minst trygghet (eller i alle fall et snev av normalitet unna vold og elendighet.

Et raskt sammendrag av boken kan du lese hos Librarypoint. Informasjon hos Helen’s Book Blog er også okay å ta med seg.

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Boken The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian er skrevet av Sherman Alexie og er delvis selvbiografisk. Gjennom tekstutdragene og andre kilder (f.eks. Wikipedia) blir vi kjent med hovedpersonen Junior som lever i et indianerreservat kann man von tvnow downloaden. Utdragene fokuserer på fattigdommen som omgir Junior og hans familie og som igjen gir negative konsekvenser.

I innledningen får vi vite at Junior vil gjøre noe med en vanskelig situasjon, uten at tekstutdragene forteller hva slags situasjon det er snakk om. Men vi kan lese i sammendrag andre steder at Junior starter på en skole utenfor reservatet for å kjempe seg vei ut av fattigdommen (utdannelse er tingen!).

En morsom kuriositet er det kanskje at boken er nektet brukt i en rekke skoler i USA pga. skildringer av homoseksualitet, vold, alkohol, fattigdom, mobbing osv. Ingenting er vel bedre for å gjøre en bok/forfatter enn å la pripne skolefolk felle en dom over en ungdomsbok.

Dersom du følger denne linken til søkeresultater på Youtube, finner du en rekke trailere laget av skoleelever. Kanskje de gir deg litt «billedlig» informasjon om Juniors vanskelige livssituasjon?

Small Steps

Tekstutdraget fra Louis Sachar’s Small Steps forteller om Armpit som må sone straff i et ungdomsfengsel. Uten å gå for mye i dybden (teksten er svært kort), er det tydelig at det fokuseres på hvordan en enkeltstående «liten og ubetydelig» hendelse kan få store konsekvenser for ungdommens fremtid herunterladen. Samtidig forteller forfatteren om rådgiveren i ungdomsfengselet som ikke har særlig tro på at ungdommene (særlig de afro-amerikanske) skal klare seg uten å utføre kriminelle handlinger igjen i etterkant.

På den ene siden kan man altså reflektere over hvordan enkelthendelser, kombinert med f.eks. «lettantennelig» raseriutbrudd, kan forme ens egen fremtid. Samtidig er det vanskelig å komme ut av spiralen senere i livet, hvis ikke man «tar grep» og gjør noe selv for å bryte ut av den vonde sirkelen.

Her kan du lese mer om romanen Small Steps, selv om jeg ikke tror det er særlig nødvendig å kunne så mye om den.

The Misfits

I utdraget fra boken “The Misfits” forteller forfatteren James Howe historien om 4 skoleelever som jobber for å stoppe utskjellingen blant elever (såkalt name-calling, altså at man gir hverandre stygge kallenavn).

Det enkleste er rett og slett å ta en kikk på denne videoen, der Howe forteller om bakgrunnen for romanen hans:

If I were you and you were me: Stereotypes and prejudices

Den siste teksten I tekstheftet omhandler det man på fagspråket kaller stereotypisering og fordommer.

Stereotyp:

En stereotyp er et forenklet mentalt bilde av et individ eller en gruppe mennesker som har noen felles karakteristiske […] kvaliteter tiptoi tier set bauernhof herunterladen. Begrepet brukes ofte i negative sammenhenger […]. Vanlige stereotyper er påstander om forskjellige raser, om etniske og religiøse grupper, og det å forutsi atferd ut fra sosial status, økonomi og kjønn. (sitat: Wikipedia)

Fordom:

Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap. En fordomsfull holdning gjør en person disponibel til å uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i en negativ beskrivelse av personers holdning basert på gruppetilhørighet. Det kan da gjøres seg utslag i diskriminering. (sitat: Wikipedia)

Jeg anbefaler deg også å lese informasjon som du finner i diskusjonsforumet Diskusjon.no. Lykke til!

Eksamen i engelsk 2013 – Change

Forberedelsesheftet til engelskeksamen i grunnskolen 2013 dreier seg om Change – endringer. Heftet er delt opp i to typer endringer – folk endrer seg og ting endrer seg.

Engelskheftet er også i år bygd opp som et magasin – der det flettes inn mange forskjellige tekster, bilder og sitater som skal gi elevene inspirasjon til å skrive gode besvarelser under eksamen.

Her finner du mine notater som forhåpentligvis hjelper deg. Last ned en pdf som inneholder hele blogginnlegget – ta med på eksamensdagen!

Last også ned innholdssammendrag skrevet av brukeren Leavicci på diskusjon.no.

A1 – Focus on People Change

Innledningen forteller at de som har satt sammen heftet var ubesluttsomme mht. hvilke personer de skulle ta med. Endringer kan skje kjapt eller langsomt. Endringer kan være gode eller dårlige. Endringer kan være små eller enorme. Felles for personene i denne delen er at de har satt i gang endringsprosesser i samfunnet eller sine egne liv som har fått store konsekvenser – både for seg selv og andre.

A1 – The Tin Boy’s Lament

Teksten er hentet fra samlingen Chicken Soup for the Soul som er en serie med tekster som tar sikte på å inspirere andre gjennom virkelighetsnære historier. Akkurat denne boka er «just for teenagers» og er høyst sannsynlig mest orientert rundt typiske ungdomsemner.

Chicken Soup for the Soul skriver på sin Facebook-side:

Chicken Soup for the Soul [is] a world leader in life improvement inspiring real people through real stories. These user-generated stories of hope, wellness, humor and love have connected hundreds of million of people around the world.

Teksten «The Tin Boy’s Lament» er altså skrevet en person (Ryan Eng) som ikke har utmerket seg som forfatter – og vi behøver ikke å fokusere på selve forfatteren i denne sammenhengen.

Sitatet i innledningen fra Charles J. Sykes (Be nice to nerds. Chances are you’ll end up working for one» er kjent og relateres ofte til Bill Gates – en person man anser for å være den mest vellykkete nerden download sims for free origin.

Charles J. Sykes er forfatter av boken 50 Rules Kids Won’t Learn in School. Sitatet ovenfor er regel nr. 11. Mange påstår at sitatet stammer fra Bill Gates, men dette er ikke korrekt – slik artikkelen på Snopes.com viser.

Hva er en nerd?

En nerd er en person med et spesielt interesseområde eller en sær hobby. Dette trenger ikke å være altoppslukende, men i mange tilfeller så blir det oppfattet som det. Det kan også bare være en overgjennomsnittslig kunnskap/ interesse og forståelse på dette området. Ordet brukes også ofte generelt nedsettende om en person som er intelligent eller skoleflink, men som er dårligere utrustet sosialt eller utseendemessig.

Sitat: http://no.wikipedia.org/wiki/Nerd

Se artikkelen på Wikipedia som også har et bilde av Bill Gates – som den typiske nerden.

Hva er en geek?

Geek er slang for en person med sterk binding til et fagområde. Det finnes flere varianter, og det kan nevnes hippiegeeks, darkgeeks, highgeeks, gadgetgeek, kulturgeeks, og egogeeks. De siste blir ofte oppfattet som wannabees av teknologisk orienterte geeks, men blir også koblet til geeks som i utstrakt grad er involvert i publisering på nettet. Distinksjoner oppstår og forsvinner på bakgrunn av strømninger i kulturen.

Sitat: http://no.wikipedia.org/wiki/Geek

Folk kan oppfatte en nerd/geek negativt eller som noe sært. Bare ta en kikk på innlegget i en diskusjon på NRK.no der signaturen Halvor Berg skriver:

En nerd er en som kun intereserer seg for en ( eller veldig få) ting og bruker det meste av sin våkne tid på den tingen det gjelder. og som regel er de svært kunnskapsrike på det feltet. at de er asosiale og uflidde varierer vel fra nerd til nerd. Verden trenger nerder. i ungdomsmiljøer blir de sett på som avikere, mens i det voksne arbeidliv er det de vi vil ha. spisskompetanse tror jeg det heter. heia nerdene.

Sitat: http://www.nrk.no/debatt/index.php?s=3b4be4ddd7bea1008a17339eefa62852&showtopic=64571&view=findpost&p=971848

Vel, la oss gå over til teksten «The Tin Boy’s Lament» (Tinnguttens klagesang) Download Christian puzzles and crafts for free.

Forfatteren beskriver seg selv som en geek i 10. klasse. Han var pliktoppfyllende og levde sitt liv for skolen/utdanningen sin. Han forteller om sitt første møte med det som vel må beskrives som kjærligheten:

something in my head went «click», like the universe stopped, took a breath, and then everything made sense.

For første gang i sitt liv føler han. Følelsene er sterke og hovedpersonen er ikke trygg på hvordan de skal takles, fordi han tidligere har vært vant til å gå frem systematisk for å løse utfordringer.

Da jenta begynte å date en annen, opplevde hovedpersonen at hans konsentrasjonsevne sank betraktelig og et sinne han ikke kjente fra før dukket opp.

Til slutt var det en venn som kom ham til unnsetning:

A friend of mine helped me discover what I was feeling and set me on a better path.

Hovedpersonen kaller seg nok fortsatt en geek. Han har i skrivende stund fortsatt ikke hatt noen kjæreste, men han er betraktelig bedre forberedt på livets «utfordringer» på kjærlighetsområdet. Og den viktigste bemerkningen relatert til temaet endring kommer til slutt:

Next time, I will know what to do because of my mistake.

Han har lært av sin feil.

A1 – The Life of Harriet Tubman

Teksten er en faktaartikkel om Harriet Tubman – afroamerikansk borgerrettsforkjemper og rømt slave.

Les engelsk artikkel på Biography.com eller se på denne Youtube-filmen:

I denne filmen får du også endel informasjon:

Harriet Tubman Day

Den underjordiske jernbanen (The Underground Railroad) var et nettverk av hemmelige ruter og trygge hus som slaver på 1800-tallet benyttet seg av for å rømme fra slaveriet i sørstatene til friheten i nord.

Ta en kikk på denne dokumentaren om The Underground Railroad:

A1 – Mo Farah

Artikkelen omhandler Mo Farah som er en somaliskfødt friidrettsutøver som ble olympisk mester på 10 000 meter for Storbritannia. Du finner en omfattende biografi på engelsk Wikipedia. Ta også en kikk på hans personlige nettside på mofarah.com.

Situasjonen i Somalia førte Mo til Storbritannia, der hans løpetalent ble oppdaget av en gymlærer. Dermed startet veien frem mot olympisk gullmedalje herunterladen.

Ta en kikk på Mo Farah Interview on The Jonathan Ross Show:

A1 – Dorothy Lawrence

Dorothy Lawrence utga seg for å være mann for å kunne delta som soldat i 1. verdenskrig. Hun fikk etter hvert psykiske problemer på grunn av anstrengelser med å gjemme sitt «true self» og ble senere behandlet som en spion.

Les teksten Dorothy Lawrence: the Woman who Fought at the Front.

Som du kan se av følgende sitat anses Dorothy Lawrence å være en viktig kvinnelig person i historien:

Dorothy Lawrence is one of the most unknown, but important, World War One heroes. She would do what she believed in, and wouldn’t stop until she achieved her goals.  She was a very devoted person and did not give up just because she didn’t fit in. When you look deeper into her life, you will see the brave acts that she did to help her own country during the war, and to help women gain more respect. Her actions even impacted how women are involved in war today.

Sitat: http://blogs.hightechhigh.org/mkrier/10th-grade/mr-gooch/heroism-essay/

A1 – Lionel Logue (1880-1953)

Lionel Logue var en australsk talepedagog og skuespiller. Han hjalp blant annet Georg VI av Storbritannia som stammet, hvilket er hovedtemaet i filmen Kongens tale.

Logue var således en svært viktig person i Kongens liv – fordi han rett og slett hjalp ham med å overvinne et stort problem. En konge som stammer vil fort virke ustabil og skape utrygghet i nasjonen.

Se på CNN sin video Helping King George VI speak:

Se filmatiseringen av hvordan kongens viktigste tale ble gjennomført:

Eller hva med å lytte til originalen?

Stamming er en talevanske og kommunikasjonshemming. Resultatet av dette kan bli en ond sirkel av talefrykt, passivitet og isolasjon.

Linkene i teksten viser til:

Kingsspeech.com

Awesomestories.com

A1 – Young people reading a lot less

Artikkelen er hentet fra The Boston Globe og er noe forkortet (uten at det angis forøvrig…) Download tiptoi songs for free. Merkelig nok har hefteskribentene valgt å klippe bort en essensiell bit fra artikkelen – kanskje den til og med kan være viktig for en eventuell oppgave?

Patricia S. Schroeder […] said part of the problem could be that adults can make children feel that reading is a duty. A common complaint she hears from children and young adults is that few books relate to their lives or interests. «Reading is not really easy,» she said, «unless they get into something they want to read about.»

Ifølge Schroeder kan det altså være at voksne har ødelagt ungdommers lyst til å lese, fordi vi gir barna følelsen av at det å lese er en plikt. I tillegg må ungdomsbøkene omhandle ting de faktisk ønsker å lese om. Jeg kan ikke unngå å diagnostisere at nettopp dette forberedelsesheftet neppe er fylt med litteratur som ungdommen ønsker å lese – her er det plikten som kaller. Gir det leseglede?

Legg merke til at undersøkelsen er fra 2007, nesten 6 år siden. Det er ikke alle som vil akseptere påstanden om at ungdom leser mindre, selv om man skulle ønske at de leste mer. Ta f.eks. en kikk på artikkelen Young people are reading more than you av Hannah Withers og Lauren Ross. Les dette sitatet:

In January 2010, the Kaiser Family Foundation published a comprehensive study of the media habits of more than 2,000 eight to eighteen year-old American children. The study found that the average time spent reading books for pleasure in a typical day rose from 21 minutes in 1999 to 23 minutes in 2004, and finally to 25 minutes in 2010. The rise of screen-based media has not melted children’s brains, despite ardent warnings otherwise: “It does not appear that time spent using screen media (TV, video games and computers) displaces time spent with print media,” the report stated. Teens are not only reading more books, they’re involved in communities of like-minded book lovers.

Men det gjør seg kanskje godt å akseptere det faktum som mange lærere ønsker å hevde, at ungdom leser mindre enn før. Ja, de leser kanskje færre bøker enn før i antall, men bøkene er ofte tykkere (tenk på fantasylitteraturen med Ringenes Herre og Harry Potter). Hva med all lesingen som foregår via andre medier – internett i særdeleshet youtube songs downloader for free?

Vel, teksten i heftet forteller om tre grunner til at lesing blant ungdom har avtatt (hvis man så godtar det…):

  1. Noe mangler i vårt utdanningssystem («Something is not happening in our educational system»)
  2. Vi er omringet av alle mulige medier som ikke erkjenner viktigheten av lesing («it does not acknowledge reading») – for noe svadapjatt
  3. Våre liv består av millioner av dingser («our lives are completely cluttered with a million gadgets»).

Beklager, men disse grunnene er i mine øyne helt irrelevante. Da er grunnen som Schroeder nevner (se lenger oppe) viktigere, tror jeg. Men skribentene av dette heftet synes vel ikke det…

A1 – Tegning av Gary Larson

Teksten til bildet lyder:

One day, as he nonchalantly reaches for a match, Leonardo da Vinci’s life is suddenly transformed.

Ingen vits i å gå så nøye inn i selve tegningen til Gary Larson (kjent for Larsons Gale Verden). Her tror jeg det er like viktig å tenke på hvor lite som skal til for å utvikle nye ideer, utvikle endringer, oppfinnelser osv. Da Vinci var en av de mest intelligente personene som noen sinne har levd – han var ganske sikkert også en kreativ kar.

For litt dyptgående analyse av Leonardo da Vinci evner til å bruke sin intelligens til kreativ utvikling, bør du ta en kikk på artikkelen Creative Thinking With Leonardo da Vinci. Discover how Leonardo Da Vinci can help YOUR creative thinking skills.

A2 – Focus on Things Change

Innledningen til del A2 (husk at du kan velge mellom å fokusere på A1 eller A2) fokuserer på endringer av ting, f.eks. hvordan fritiden har endret seg, hvordan vi bruker mobiltelefonen og Facebook. Og ikke glem hvor fort endringer skjer – bare mens du blar i heftet skjer det massevis av endringer! (Yeah, right…)

A2 – How to Change

Hvordan kan du endre hvordan du tenker og oppfører deg? As if-prinsippet kan lett endre deg. Smil, og du føler deg lykkeligere. Gjør i dag det du egentlig vil forskyve til i morgen. Vil du slanke deg, kan du spise med din ikke-dominerende hånd. Bruk mye stoler når du skal forhandle.

Denne videoen forklarer på en genial (og kanskje litt for kjapp måte, se den flere ganger) måte hva As if-principle er for noe:

A2 – The Case for Optimism

Artikkelen som starter under de gule rubrikkene («Our world is more interdependent…») er skrevet av ex-president Bill Clinton og forteller at det er både positive og negative sider ved globalisering sport bild app.

Positivt: Velstand, ideer, informasjon og talenter spres rundt kloden.

Negativt: Økonomiske problemer (finanskrisen) spres også kjapt til andre land.

PHONES MEAN FREEDOM

Clinton fokuserer på hvordan mobiltelefonen bidrar til å løfte mennesker i fattige land ut av elendigheten. En FN-studie har faktisk vist at mobilen er en av de viktigste faktorene for å øke velstanden hos folk i den tredje verden.

Det nevnes eksemplet Haiti der svært få mennesker har tilgang til en bankkonto, men siden omtrent 80 % av befolkningen har en mobiltelefon, utvikles det tjenester der folk kan overføre penger hit og dit.

Selv om hele artikkelen til Bill Clinton er lang og med litt vanskelig språk, anbefaler jeg deg å lese The Case for Optimism i Time Magazine.

A2 – Not on Facebook? What kind of sad sicko are you?

Kortversjonen av den lange og kompliserte artikkelen i The Observer fokuserer på det faktum at vi bruker sosiale medier (som f.eks. Facebook) uten å tenke over konsekvensene for personvern, elektroniske fotspor, misbruk fra statens side osv.

A2 – Banking Via a Cellphone and a Shack

Artikkelen fra Wall Street Journal har sammenheng med den forrige teksten skrevet av Bill Clinton. Journalist Peter Wanacott forteller historien om Ms. Nonkongozelo som bruker mobiltelefonen til banktransaksjoner. Hennes nabolag er farlig, og sjansen for å bli robbet på vei til og fra minibanken er stor. Derfor er mobilen en god garant for at pengene blir i eierens hender. Dermed er også grunnlaget til stede for å kunne spare og øke velstanden.

A2 – Female leaders

Artikkelen handler om viktige kvinnelige ledere. Jeg ser ikke helt sammenhengen med «change of things», men så er det jo viktig for Utdanningsdirektoratet å ha med noe om kvinner som lykkes i samfunnslivet.

Ellen Johnson Sirleaf fikk Nobels fredspris i 2011 sammen med to andre kvinner (Leymah Gbowee og Tawakkul Karman) videos from facebook on iphone. Hun er president i Liberia. Godt mulig at det er selve fredsprisen som tolkes som en «ting» som har hatt innflytelse på de tre kvinnenes videre kamp.

Julia Gillard er statsminister i Australia. Hun har opplevd mye trakassering på grunn av sitt kjønn, og teksten i heftet fokuserer endel på hennes bruk av ordet misogyny (kvinnehat). Nylig fikk Gillard mye sympati i forbindelse med at hun gråtkvalt fremla en ny lov som utvidet rettigheter for funksjonshemmede.

Du finner også diverse sitater fra Julia Gillard – disse skal ifølge hefteskribentene «minne deg på hvorfor hun er statsminister». Jeg er ikke helt enig i den tolkningen, forhåpentligvis er det politikken hennes og ikke kjønnet hennes som har gjort henne til statsminister.

Portia Simpson-Miller er statsminister i Jamaica. Hun er mest kjent for å ville løsrive Jamaica fra det Britiske Samveldet (British Commonwealth som i dag kalles Commonwealth of Nations) og innføre republikk i landet. Se artikkel i The Guardian: Jamaica to become a republic, prime minister pledges. Hun er på Time Magazine sin liste over de 100 viktigste kvinnene i verden.

A2 – The Life and Times of The Thunderbolt Kid

The Life and Times of the Thunderbolt Kid is a 2006 memoir by best-selling travel writer Bill Bryson. The book delves into Bryson’s past and telling of his youth growing up in Des Moines, Iowa, during the 1950s and early 1960s. […] Bryson also describes and comments on American life in the 1950s. The title of the book comes from an imaginary alter-ego Bryson invented for himself in his childhood, who has the ability to «vaporise people.»

Sitat: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Life_and_Times_of_the_Thunderbolt_Kid

Innholdssammendrag:

I denne boken reiser forfatteren tilbake i tid, til den vanlige guttungen han en gang var, og til den besynderlige amerikanske 50-tallsvirkeligheten minecraft gun mod. Det var en lykkelig tid, da nesten alt var sunt, deriblant DDT, sigaretter og atomnedfall. Den handler om å vokse opp på et spesielt sted i en spesiell tid, men i forfatterens hender blir dette historien til hver enkelt av oss.

Sitat: http://www.notabene.no/kart/Product.aspx?cID=&pID=170014

50- og 60-årene – særlig i USA – var tiden for produktutvikling, velstandsutvikling og sorgløshet (kanskje bortsett fra litt krig her og der, atom- og kommunistangst osv.). Tekstutdragene handler om tegneseriehefter (definitivt var disse tiårene en glanstid for slike), men også om den absurde fascinasjonen for atomprøvesprengninger i Nevadaørkenen. Besøk f.eks. National Atomic Testing Museum.

Her er det på tide å slappe av med en liten film og litt musikk. Gruppa Eisenfunk har gjort en bra låt som kombinerer absurditeten med atomprøvesprengninger i USA med amerikanernes skrekk mht. atomangrep fra Sovjetunionen. Duck and cover het strategien for å beskytte lokalbefolkningen.

A2 – Tiger eyes

Tiger Eyes er en kjent bok skrevet av Judy Blume som handler om Davey og hennes kamp for å finne tilbake til seg selv og kjempe seg gjennom sorgen etter å ha mistet sin far. Etter at Daveys pappa blir skutt og drept i et ran, reiser hun sammen med sin mamma og lillebror til New Mexico for å besøke noen slektninger. Her møter hun en ung mann som hjelper henne med å finne styrke for å komme gjennom sorgen.

Boken er nå filmatisert og skal ut på markedet i juni 2013. Du finner filminformasjon på IMDb. Ta en kikk på småsnutter fra Youtube:

Alternative B – Focus in Lives Change

Del B i engelskforberedelsen inneholder alltid lengre litterære tekster som skal animere deg til å reflektere, tenke gjennom, gruble eller hva du nå måtte kalle det som forhåpentligvis foregår under topplokket. Så er vel bare spørsmålet om bøkene «hefteskribentene» har valgt ut for deg, er noe for deg. De tre er:

Black Mamba Boy av Nadifa Mohamed. Les anmeldelse i The Independent.

The Giver av Lois Lowry. Les anmeldelse på nettstedet Reading matters fifa 20 herunterladen nicht möglich.

Miracle’s Boys av Jacqueline Woodson. Les anmeldelser på nettstedet Goodreads.

B – Black Mamba Boy

Nadifa Mohamed skriver historien om sin somaliske far Jama og hans lange reise for å oppnå et bedre liv – i England. Tekstutdragene og intervjuet gir oss et bilde av en uvanlig person med en enorm viljestyrke – alt pga. håpet om et bedre liv.

Se intervju med Nadifa:

Boken finnes på norsk (Svart mamba) og forlaget har skrevet følgende omtale:

Den tiårige gategutten Jama har mistet sin mor. Faren, som han aldri har sett, er på et ukjent sted langt, langt unna. Det er Øst-Afrika. Året er 1935, og i Europa er forberedelsene til krig i gang. Det er da Jama bestemmer seg for å finne faren. Han legger ut på en lang reise. Alene og med aldeles for lite reisepenger. Reisen fører Jama langs Afrikas kyst til Egypt og videre nordover. Han reiser med kamel, lastebil og tog. Lange strekninger går han til fots. På sin reise blir Jama vitne til både stor menneskelighet og rå brutalitet. Han opplever den nådeløse krigsmaskinen. Men han gir aldri opp selv om faren synes å være flere dagers reise foran ham. Hele tiden.

Sitat: http://gk.gl/1q

B – The Giver

Lois Lowry har skrevet en såkalt dystopisk roman – kall det gjerne science fiction. Boken får frem betydningen av verdier vi vanligvis tar for gitt. Noen år inn i fremtiden er all kriminalitet og fattigdom forsvunnet, men folk lever likevel en lite misunnelsesverdig tilværelse. Alle roller er forutbestemt, og samfunnet er systematisert og kontrollsikret på alle kanter. Bare en person lever annerledes, men han skal snart dø. I mellomtiden må Jonas innlemmes i det liv som er strengt forbudt for andre. Hva er fortidens gode hemmeligheter som tyranniet har monopol på? (Kilde: http://gk.gl/1r)

En dystopi fokuserer som oftest på det pessimistiske og negative. I siste avsnitt av tekstutdraget i heftet vises dette med all tydelighet:

With his new, heightened feelings, he was overwhelmed by sadness at the way the others had laughed and shouted, playing at war msvcrt.dll for free. But he knew that they could not understand why, without the memories. He felt such love for Asher and for Fiona. But they could not feel it back, without those memories. And he could not give them those. Jonas knew with certainty that he could change nothing.

Boken skal nå filmatiseres med Jeff Bridges i rollen som The Giver.

B – Miracle’s Boys

Jaqueline Woodsons roman handler om tre unge brødre som vokser opp i New York uten foreldre. Eldstebroren Ty’ree har gitt opp skolegangen sin for å ta seg av familien. Charlie, den nest eldste broren, har nettopp sluppet ut av et ungdomsfengsel, mens yngstemann Lafayette er fanget mellom de to. Det er hans tanker vi hører om i historien. Mye av teksten handler om Lafayettes tanker mht. Charlie – ikke minst Newcharlie som han kaller sin bror etter at han har kommet tilbake fra fengselsoppholdet.

Viktig sitat:

What changed you, Cha? I wanted to ask him. What made you cold?

En miniserie for fjernsyn ble laget i 2005. Du finner episodene på Youtube:

Som avslutning av heftet finner du nok en tegning av Gary Larson. Dette gir tydelige assosiasjoner til atomprøvesprengningene i Nevada (se særlig på Youtubefilmen som viser hvordan hus/dokker var satt opp i området). Kommentaren fra hundene trygt plassert i bunkersen er soleklar: Mye positivt er borte, men de slipper i alle fall å adlyde menneskene fra nå av.

Det siste avsnittet fra The Giver kan vel danne utgangspunkt for dine tanker: Kan du endre noe – i ditt liv, i samfunnet eller hos andre i ditt nærmiljø? Jeg tror det.

Lykke til i forberedelsene til engelskeksamen!

Utdanningsdirektoratet og ny teknologi – dårlig kombinasjon?

Vi er dønn avhengige av datamaskinen. Det vet vi. I alle fall vi som underviser i skolen. Fredag 13. mai 2011 var en viktig dag for 10. klasse i Norge, for da ble trekningen av skriftlig eksamen offentliggjort – til glede og sorg for elevene download chat. Når forberedelsene er i gang, er alle avhengige av at teknikken ikke svikter. Men selvsagt er Murphy med oss.

En av klassene ved skolen min kom opp i engelsk, noe som betydde at forberedelsesmateriellet skulle offentliggjøres for elevene kl download symantec English-language updates. 13 samme dag (fredag 13. kl. 13 – burde ikke det ringe noen bjeller der på forhånd?). Jeg fikk et par timer på meg til å lese gjennom materiellet og var heldigvis smart nok til å printe ut rubbel og bit av materiellet, noe som egentlig ikke burde være nødvendig scratch herunterladen. Men vi har jo etter hvert litt erfaring med Utdanningsdirektorotet.

Kl. 13 stiller jeg og en kollega opp i klasserommet for å starte gjennomgangen av materiellet på nett solitaire kostenlos herunterladen. Men det er dønn umulig å komme inn på nettsiden som inneholder forberedelsessidene – https://pgsf.udir.no free office herunterladen. Tracerouter jeg pgsf.udir.no og udir.no viser det seg at de ligger på to forskjellige steder, så det hjelper lite om udir.no dukker opp. Shit happens, Murphy’s law is with us etc herunterladen.

Vi forsøker hele timen, mens vi samtidig bruker de gode, gamle kopiene for å gi elevene et lite inntrykk av hvordan eksamenssettet er bygd opp herunterladen. Heldigvis brukte vi forrige års eksamensoppgaver og forberedelseshefte ved sist heldagsprøve, så elevene er i alle fall kjent med oppbyggingen (som jeg forøvrig synes er totalt dustete – her gjelder det å pøse på med flest mulig tekster for å holde elevene i ånde i forberedelsen) minecraft jetzt kostenlos herunterladen.

Kl. 14.15 (når elevene forlengst sitter på skolebussen hjem) kommer følgende tørre melding på Utdanningsdirektoratet sin nettside:

13 download word for free. mai kl 14:15 – noe treghet i PGSF
På grunn av stor pågang er PGSF fortsatt tregt, http://pgsf.udir.no. Vi foreslår at du venter noen minutter før du gjør et nytt forsøk wie kann ich einen klingelton herunterladen.

Sitat: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskolen/Gjennomfore-eksamen-/Viktige-meldinger-for-eksamen-i-grunnskolen/

Noe treghet, my ass! Det er jo helt latterlig at det går noe tregt «på grunn av stor pågang». Utdanningsdirektoratet vet nøyaktig hvor mange elever som kommer opp i engelsk, de kunne ha gitt beskjed om at kun lærere skal vise forberedelsesmateriellet på smartboard/prosjektor den første dagen. Jeg har i alle fall en liten mistanke om at elever andre steder satt klar med datamaskinen og logget seg på for å se materiellet selv. DET førte altså til et «run» mot webserveren som Utdanningsdirektoratet ikke hadde trodd.

Et lite spørsmål til slutt: Hva gjør vi når det samme antallet elever skal bruke materiellet og nettsiden PGSF.UDIR.NO for å forberede seg onsdag 19. mai? Think again!