En sak – et parti – maks markedsføring?

Gjennom fire år har jeg vært forbauset over Fremskrittspartiet i Sigdal som jeg ikke anser for å være noe "Fremskrittsparti" i det hele tatt samsung galaxy s5 mini apps herunterladen. Som mangeårig medlem i partiet på 80-tallet kan jeg påstå å ha litt kjennskap til hvordan Fremskrittspartipolitikk skal se ut i praksis herunterladen.

Jeg fikk nettopp sett reportasjen i NRK Østafjells fra 30. august 2011 og er rimelig "sjokkert "(et ord som Siv Jensen og Fremskrittspartiet har elsket de siste årene) over hvordan FrP sin førstekandidat Frode Borge klarer å fremstille partiets arbeid gjennom de siste fire årene som en slags opposisjonspolitikk youtube profilbilderen. Journalisten fra NRK sier blant annet: "Mannen med framsteg har møtt motbør. Han ville mellom anna utreie privatisering av omsorgstilbodet" apple update herunterladen.

Mulig det er flisespikking, men jeg skulle likt å vite hva "mellom anna" betyr? På bokmål betyr det vel "blant annet" – noe som igjen impliserer at partiet har fremmet flere andre fremskrittspartistandpunkt heidenhain itnc 530 download kostenlos. Men det er jo ikke tilfelle! OMTRENT NULL FORSLAG har jeg fått med meg i løpet av fire år, enten vi snakker i kommunestyret eller hovedutvalg zdfheute app for free.

Jeg korrigerer meg selv med en gang: Jeg finner tre forslag – gratis programvare skal vurderes i skolene (vedtatt), FrP skal delta i ansettelse av ny rådmann (falt) og utsettelse av kommunehusutbyggingen (falt) calculator. Så kan vel folket selv avgjøre om disse sakene er typiske fremskrittspartisaker.

Men tilbake til saken om konkurranseutsetting: I kommunestyrets møte 17 skat free. desember 2010 fremmet representanten Frode Borge en interpellasjon som dreide seg om at kommunen burde vurdere å konkurranseutsette hjemmetjenestene for eldre – rett og slett gi de gamle valgfrihet adobe stock fotos herunterladen. Det var altså ikke snakk om annet enn å utrede – forsiktig skal man være i bygda der alle smiler og nikker når man snakker om offentlig omsorg for de eldre – offentlig omsorg er jo så mye bedre enn privat omsorg mc.

I reportasjen uttaler Borge at han fikk "så og si hele kommunestyret" mot seg. Jeg er enig i at det var trist, men så stemte jeg da også for at konkurranseutsetting skulle vurderes – rett og slett fordi også jeg mener at det er riktig at eldre har mulighet til å velge. 5 av 21 representanter ville la "rådmannen undersøke mulighetene for å kunne ha fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i samarbeid med vårt kommunale tjenestetilbud".

Det er rimelig klart at det ikke er lett å se forskjell på partiene i bygda, men partiene kan jo markere seg litt med "typiske" saker dersom de ønsker det. Fortsetter det slik, er jeg i alle fall ganske sikker på at Gerd Randi Olsen ikke behøver å tro at "det hadde vært forskjell dersom Fremskrittspartiet hadde styrt" (hun intervjues i ovennevnte reportasje).