Offentlig styring av transporten i Sigdal

Jeg er som liberalist motstander av at det offentlige skal styre transportbehovet i landet vårt – enten vi snakker om biler, busser, tog, trikk, drosjer eller andre transportmidler (ehh…sykler eller apostlenes hester?).

Et godt eksempel på hvor teit det kan bli når f.eks. fylkeskommunen/byråkratene styrer bussene så vi vinteren 2009/2010 da Haglebu Skisenter kjørte lørdagsbuss til skiheisen uten å ha løyve dropbox bestandenen. Nettbuss klagde vel som en liten unge til samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune over sin konkurrent, selv om de ikke ønsket å kjøre rutebuss som passet med åpningstidene til skiheisen på Haglebu. Dermed ble det selvsagt slutt på tilbudet som endel ungdom brukte.

Nå er prosjektet med kveldsbuss avsluttet og busstilbudet i Sigdal er igjen heller tynt klingeltöne kostenlos downloaden t-mobile. Det sosialdemokratiske løyvesystemet er bygd opp slik at vi er avhengige av fylkeskommunen for å få buss – det er ikke lov for private å etablere noe som helst. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i fylket har kommet opp med et "knakende godt" (nåja) forslag som skal hjelpe de nevnte partiene til å få noen sårt tiltrengte stemmer – bestillingsbuss atmel studio.

I innstillingen til møte i samferdselsutvalget 6. september 2011 har administrasjonen funnet ut (vel, det har Buskerud Kollektivtrafikk gjort…) hvordan en bestillingsrute skal ordnes. Bare hør på dette og smak på byråkratiets klamme fingre:

 

Dersom det nå skal etableres bestillingsruter med taxi istedenfor buss, vil ulempen være at drosjene ikke har billettmaskiner som kan håndtere de ulike takstgrupper free avg antivirus. På strekningen fra Åmot til Eggedal er det 5 takstsoner med buss (fra kr 28 til kr 89 for voksen over 16 år).  BK foreslår to takster på denne strekning da dette vil være enkelt å håndtere av taxisjåførene. Dersom det etableres bestillingsruter med taxi bør ungdomskort aksepteres som gyldig billett.  
 
BK har gjennomført drøftingsmøte hvor både Sigdal og Modum kommuner var representert, og vi ble enige om at et bestillingsrutene skulle være i tråd med de som ble etablert i Modum og Gol tidligere i år. 
 
På bakgrunn av den økonomiske rammen som har blitt gitt fra Hovedutvalget, søker Sigdal kommune om å få etablert bestillingsruter fra Eggedal – Åmot og fra Åmot – Eggedal til følgende betingelser:
  • Tirsdag og torsdag – kl 1635 fra Eggedal – Åmot
  • Tirsdag og torsdag – kl 1800 fra Åmot – Eggedal
  • Fredag – kl 2200 fra Åmot – Eggedal
  • Faste oppmøtesteder: Åmot, Solumsmoen, Prestfoss, Strand, N.Eggedal og Eggedal calibre herunterladen. Gjelder begge retninger
  • Turene må bestilles 3 timer før avgang på telefon 32 71 06 00 (Sigdal drosjene)
  • Påstigningssteder fra Åmot: Solumsmoen, Prestfoss, Strand, N.Eggedal
  • Påstigningssteder fra Eggedal: N.Eggedal, Strand, Prestfoss, Solumsmoen
  • Takst: kr 50,- for avstand opptil 30 km
  • Takst: kr 100,- avstand mellom 30-60 km
  • Ungdomskort = ingen egenandel
 
Avstanden fra Åmot til Eggedal er 60 km. Kostnad med å etablere bestillingsrute med taxi er kr 1.500 for liten bil og kr 2.000 for stor bil (11-seter). Tilbudet kan tidligst igangsettes fra 1. november i år. De totale kostnadene med nevnte tilbud vil for perioden fra 01.11. tom 20.06.2012 ha en total kostnad på kr 210.000 for liten bil og kr 280.000 for stor bil wget dateien herunterladen.  Da har vi ikke tatt hensyn til billett inntekter, men vi har stipulert billettinntektene til ca. 50.000,- (se vedlegg). I tillegg har Sigdal kommune meddelt BK at de støtter prosjektet med kr 30.000,-.
 
I forhold til den praktiske gjennomføringen av nevnte bestillingsruter vil vi legge opp til at rutene kan bestilles på vakt telefonen til Sigdal drosjene 3 timer før avtalt avgangstid fra startsted herunterladen. Det vil bli inngått kontrakt med transportør Kongsberg Taxi som vi har avtale med til kjøring av skoleskyss med taxi, men det er Sigdal drosjene som vil utføre turene.
 
Det legges også opp til at tilbudet kan benyttes på deler av strekningen eks. ÅmotPrestfoss, Prestfoss-Strand herunterladen. Kostnaden vil da bli lavere.
 
 
Hvordan i alle dager kan noen forsvare et slikt system? Bestille tre timer før avgang? Kun enkelte påstigningssteder? Dette er en gavepakke til drosjenæringen. Jeg er tilbøyelig til å foreslå at vi ansetter flere personer med bil som kan frakte folk rundt i bygda og deretter skrive reiseregning til kommunen for transporten av ungdommene garmin geocaches herunterladen. Å nei, jeg glemte jo at man må ha drosjeløyve for å frakte mennesker i bil mot betaling.
 
Lenge leve styringslysten og løyveveldet!
 
Oppdatering 6. september 2011: Hovedutvalget for samferdsel har vedtatt å videreføre kveldsbussen skoleåret 2011-2012 haudegen x album download for free. Les mer på http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5724826.ece.

Samles for siste gang – in memoriam?

Hjertet mitt gjorde et ekstra hopp da jeg leste artikkelen «Samles for siste gang» på Buskerud fylkeskommunes nettside nettopp sounds online herunterladen. Dessverre sank humøret med en gang jeg forsto at det dessverre ikke dreide seg om en nedleggelse av fylkeskommunen. Artikkelen handler kun om at fylkestingets medlemmer for perioden 2007-2011 møtes for siste gang i midten av juni bücher kostenlos.

Kjenner jeg politikere som har lite å gjøre rett, så blir det vel tid til litt feiring av seg selv og fylkeskommunen. Gjennom alle år fylkeskommunen har eksistert med såkalte demokratiske organer, har fylkespolitikere pumpet oss vanlige folk med vrangforestillinger om hvor nødvendig dette forvaltningsorganet er download youtube as audio. Fylkesivrige sjeler som elsker å styre en pengesekk for videregående skoler, kultur, vei og næringslivsstøtte argumenterer alltid med at «det går jo ikke uten fylkeskommunen» og «skal staten ta seg av dette da» gta san andreas kostenlosen ios.

Vi finner nok en løsning skal du se. Videregående skoler fantes det i gamle dager også. Først i 1973 fikk fylkeskommunene ansvaret for disse from onedrive. Helsevesenet er plutselig borte fra fylkeskommunens hule hånd, mange var de som forutså at fylkesbyråkratiet ville lide – men istedenfor fikk de litt vei å ordne med youcam for free in full.

Byråkratiet vokser og kommer en eller gang til å kvele alt som heter frihet og entreprenørskap i samfunnet vårt. La oss å ta ondet med roten og starte med fylkeskommunen dropbox desktop client herunterladen. Få den vekk. Arbeidsoppgavene skal vi nok klare å fordele, enten de overlates til (stor)kommuner, fylkesmannen eller staten.