Brev fra Fylkesmannen i Buskerud ang. klage på vedtak om dispensasjon for motorsportsaktiviteter på Nedre Solevatn – Hebbes Racing

Her er brevet fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 17. oktober 2016 Sigdal kommune – Klage på vedtak om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for motorsportsaktiviteter på nedre Solevatn VEDTAK Klagen tas til følge. Fylkesmannen opphever Sigdal kommunes vedtak av 10. desember 2015. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf.… Fortsett å lese Brev fra Fylkesmannen i Buskerud ang. klage på vedtak om dispensasjon for motorsportsaktiviteter på Nedre Solevatn – Hebbes Racing

Er politikerne for redde eller Fylkesmannen for bakstreversk?

I lørdagens utgave av Bygdeposten gir tidligere rådmann i Sigdal Kjell Tore Finnerud politikerne i bygda skylda fordi det mangler attraktive boligtomter. Jeg mener Finnerud har glemt «festbrems» nummer ÉN – Fylkesmannen. Intervjuet i Bygdeposten tolker jeg dithen at Kjell Tore Finnerud er en ivrig forkjemper for ekspropriasjon – at det offentlige tar privat eiendom… Fortsett å lese Er politikerne for redde eller Fylkesmannen for bakstreversk?