Sammensveisende juletrebelysning

I år har jeg av en eller annen grunn for første gang lagt merke til den fine julegatebelysningen i Prestfoss. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er noen stor fan av jul, juleshopping eller julens budskap i kristen forstand windows 10 mit keyen.

Men jeg har stor glede av å se at handelsstanden i Prestfoss tar grep som stimulerer til økt handel og trivsel i bygdas sentrum swr1 app.

Dessverre ble det en litt uggen start på julesesongen i en Julegate uten lys games for free. Men når jeg leser en flott annonse i torsdagens Bygdeposten som inviterer til julegrantenning i Prestfoss sentrum søndag 18. desember kl ableton herunterladen. 16, er jeg rask til å finlese bunnen av annonsen.

Der ser jeg nemlig at 

  • Kulør Fragåt Farve og Miljø
  • SPAR Sigdal Handelslag
  • Sigdal Bakeri
  • Solbua
  • DNB
  • Statoil Prestfoss Service Senter
  • Nes Prestegjelds Sparebank
  • Prestfoss Hagesenter

har samlet seg om å gå sammen for å tenne juletreet i Prestfoss download minecraft app android for free.

Kan dette være starten på en handelsstandsforening i Prestfoss? I mange år har Sigdal industriforening vært et nyttig knutepunkt for industribedriftene i bygda, men handelsstanden har aldri hatt noe samlende organ å diskutere stort og smått i. 

Jeg "mistenker" at det er Bård Sverre Fossen, styreleder i Sigdal Handelslag, som er primus motor for denne sammensveisingen gimp gratisen. Han bør absolutt berømmes for å starte arbeidet med utvikle handels- og servicenæringen i Prestfoss.

Kjempebra initiativ! 

PS Download office word 2010 for free in full. Sigdal kommune stiller jo med ressurser i form av sekretærhjelp til Sigdal industriforening. Da er det vel bare rett og rimelig at også en handelsstand får kommunal hjelp til å få dreis på sakene herunterladen?